Спечелете кафе машини Krups PICCOLO XS и термо чаши Travel mug pop

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 15 декември 2023

Как се участва:

Чрез покупка на 2 кафе напитки от бензиностанции Петрол и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира и провежда само за територията на Република България в
търговски обекти, оперирани под марката „Петрол“, обозначени с визията на Кампанията и
посочени в Списък - приложение към Правилата на кампанията.

За да се включи в Кампанията, Участникът трябва в Периода на провеждане на кампанията
да извърши следното:

1. пазарува в бензиностанция Петрол, включена в Кампанията и посочена в
Приложение към настоящите Общи условия, в рамките на Периода на провеждане на
кампанията, като закупи поне ДВЕ КАФЕ НАПИТКИ по свой избор и да запази фискалния
касов бон за покупка на кафе напитките;

2. да посети страницата http://www.petrol.bg и в регистрационна форма да попълни в
предвидените за тази цел задължителни полета: номер на бензиностанцията, в който е
пазарувал; номера на фискалната касова бележка и номер нулиране на фискалния касов бон;
телефон за контакт, обща сума на бона и да отбележи, че е пълнолетно лице и е съгласен с
Официалните правила на кампанията и Политиката за поверителност (защита на личните
данни). Може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Кампанията.

3. да потвърди своето участие като натисне бутон „Изпращане” /участие/.

В рамките на Периода на провеждане на кампанията всеки Участник може да участва
неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една фискалния касов бон не може да
се участва повече от веднъж.

За всяко участие е необходим отделен фискален касов бон и отделно попълване на регистрационната форма!

Не се допуска до участие касов бон, който е издаден от търговски обект, различен от обектите,
посочени в настоящите Правила, както и касов бон издаден извън периода на Играта.
Един касов бон за закупени поне две кафе напитки, може да бъде регистриран само един път и
чрез само една регистрация. Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за
съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия
съответният касов бон се счита за невалиден.

Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации,
направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за
периода на кампанията, независимо от броя на участията. Всеки последващ опит за участие в
кампанията с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.

Участникът следва да запази фискалния касов бон, с която е участвал, тъй като представяне
на същия е условие за получаване на наградата, в случай че Участникът бъде изтеглен като
печеливш.

Само оригинал на издаден фискален касов бон в търговски обект-бензиностанции, включен в
Кампанията, е основание да се счита, че приносителят е Участник, който може да получи
наградата, определена със жребий.

В случай, че Участникът не съхранява издадения в момента на покупката фискален касов бон,
той няма право да получи определената с жребия награда, нито да претендира каквото и да
било обезщетение от Организатора.

В Периода на провеждане на Кампанията ще се раздават следните награди:

1. Кафе машина Krups, Nescafé® Dolce Gusto PICCOLO XS – 8 броя
Описание на наградата кафемашина за капсули Nescafé® Dolce Gusto®
Налягане: 15 bar
Мощност: 1500 W
Обем на резервоара: 0.8 l
Капацитет: 1 чаша
Функции: автоматично изключване след 5 м. неактивност,
с режим за студени и топли напитки
Размери (дължина, височина, дълбочина): 13.6 x 27.6 x 26.6 cm
Тегло: 2.00 kg
Цвят: черен

2. Термо чаша Travel mug pop – 56 броя
Описание на наградата термо чаша Travel mug pop
Височина: 14.6 cm
Вместимост: 310 ml
Със силиконов ръкав за безопасно държане с емблематична форма
с логото на NESCAFE® Dolce Gusto
цвят: малиновочервена

Определянето на печеливш Участник ще се извърши чрез провеждането на томбола на
случаен принцип от всички регистрирали се Участници.

През периода на кампанията ще се извършат четири тегления:
1 на 22 ноември 2023 г.
2 на 28 ноември 2023 г.
3 на 07 декември 2023 г.
4 на 18 декември 2023 г.

Данни за определените като печеливши участници няма да бъдат публично оповестявани.
На интернет страницата на кампанията ще се публикуват изтеглените за печеливши телефонни
номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях с цел сигурност и защита
на личните данни.

Участникът, изтеглен като печеливш, ще бъде уведомен, че е спечелил награда с обаждане
от служител на Организатора на телефонния номер, посочен в регистрационната форма.

Организаторът осигурява предаване на наградата от „Нестле България“ АД в срок до 3 (три)
работни дни от получаване на потвърждението по т.8 в обекта, посочен от Участника.

Награда може да бъде получена само в бензиностанция, включена в кампанията, в срок до
29.12.2023 г.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара