Спечелете 2000 лв. ваучер за пътуване, 2000 лв. ваучер за магазин Aiko XXXL и още награди

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 19 декември 2023

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Изтегли си късметче…ако ти стиска

Както в реалния живот, така и тук късметът може да не е на твоя страна. Понякога ти се усмихва, а понякога се смее на теб.

Изтегли си от късметчетата на пандата Instinct и разбери награда ли ще получиш, или каръкче. Стиска ли ти да се пробваш?

За участие в Промоцията е необходимо да се направи посещение на интернет страницата на дружеството, участникът да се запознае и съгласи с настоящите Общи условия, след което да натисне бутона ,,Опитай си късмета‘‘. 

След което се отваря нов прозорец и на случаен принцип се изтегля „виртуално късметче“,. В случай че участникът изтегли ,,виртуално късметче‘‘, което е печелившо, т.е. му дава възможност за спечелване на награда в текстът на същото ще е посочено, че участва в тегленето за спечелването на една от наградите по т.13 от настоящите Общи условия. 

За да заяви участие в тегленето за спечелване на награда, участникът следва да попълни двете си имена, телефон и имейл за контакт. В случай че участникът изтегли непечелившо късметче – каръкче, той може да участва в изтеглянето на ,,виртуално късметче‘‘ отново.

Осигурените награди за промоцията са следните:

• 1 (един) ваучер за пазаруване в магазини Aiko XXXL на стойност 2000 лв.;
• 1 (един) ваучер за пътуване до избрана от спечелилия дестинация с туристическа агенция на стойност до 2000 лв.;
• 4 (четири) застраховки имущество "ЗАКРИЛА НА ДОМА‘‘, предлагани от ЗД ИНСтинкт ЕАД;
• 3 (три) възглавници за път с логото на Дружеството;
• 10 (десет) ключодържателя с логото на Дружеството;

Участникът, който спечели „ваучер за пътуване“ може да избере удобен за него времеви период (в рамките на 12 месеца от датата посочена за издаване на ваучера, която няма да бъде по-ранна от датата на теглене на наградата) и дестинация, в зависимост от пакети на туристическа агенция, предлагани чрез Хермес Флай ООД, ЕИК: 200959772 (www.hermesholidays.net) за пътуване до 2000 лв. - самостоятелно или с придружител/и. Като в случай че избере пътуване на по-висока стойност, разликата над 2000 лв. е за негова сметка, а в случай че избере пътуване на стойност под 2000 лв. доставчикът на услугата не възстановява разликата до 2000 лв. и при условията на доставчика на услуги. Ваучерът не може да се преотстъпва за ползване на друго лице, различно от спечелилия.

Участникът, който спечели ,,ваучер за пазаруване‘‘ може да използва ваучера във всички физически магазини на Aiko XXXL (https://aiko-bg.com/filiali/) и при условията на доставчика на услуги.

Участникът, който спечели застраховка имущество "ЗАКРИЛА НА ДОМА‘‘, предлагана от Застрахователно дружество ИНСтинкт ЕАД, притежаващо лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност 180-ОЗ от 09.02.2023г., издадено от Комисията за финансов надзор може да я сключи за срок на застраховката една година без да заплаща към Дружеството премия при приложимите общи условия и покрити рискове и лимити.

Печелившият за всяка от наградите ще бъде изтеглен на 22.12.2023г. в 13 часа на произволен (случаен) принцип, посредством уебсайт за генериране на произволни числа, под които ще са регистрирани участниците в тегленето на наградите и името му ще бъде публикувано на същия ден, в който е изтеглен, на Интернет страницата на Организатора: https://instinct-insurance.com/. Спечелилият участник ще бъде и допълнително потърсен по предоставения от него телефон за връзка от представители на Дружеството, за да бъде уведомен за спечелената награда.

Всеки от участниците, който е изтеглил печелившо късметче, даващо му право да участва в теглене за спечелване на награда, може да спечели само 1 (един) брой от горепосочените награди.

Спечелилият участник ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил в заявката си за участие в Промоцията и да бъде уговорено предоставянето на наградата. В случай че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия Участник и същият не се свърже с Дружеството в срок от 30 дни от датата на тегленето на наградата , тя остава за Дружеството, а печелившия Участник губи право да я получи. В този случай наградата се предоставя като възможност в ново теглене между участниците, неспечелили при първото теглене.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара