Спечелете съдомиялни, ваучери по 100 лв. за Remix и кухненски комплекти

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 декември 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Fairy, Swiffer и Mr. Proper от магазини Kaufland и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира на територията на Република  България, във всички магазини на Kaufland.

Всички продукти с марка Fairy, Swiffer и Mr. Proper, продавани в Участващите магазини участват в Кампанията.

Наградите, състоящи се от 20 бр. Fairy комплекти, 10 бр. ваучери и 2 бр. съдомиялни, имат следните характеристики:

 Награда ВИД 1: Fairy комплект за кухня сдържащ: 1 бр. Fairy чанта за пазар, 1 бр. Fairy четка за почистване на съдове, 1 бр. Fairy престилка, 1 бр. Fairy кухненска кърпа.

 Награда ВИД 2: Награда ВИД 2: Ваучер за отстъпка в Remix Shop на стойност 100лв. с ДДС. ваучер за отстъпка при пазаруване от www.remixshop.com на стойност 100 лева с ДДС.

Валидност 3 месеца, считано от датата на тегленето. Отстъпка: 100 лева с ДДС. Ваучер кодът за отстъпка е валиден при поръчки с минимална стойност  101 лв.; Ваучер кодът за отстъпка се прилага еднократно и не може да се ползва повторно. Стойността на отстъпката се разпределя пропорционално между поръчаните продукти. При връщане на продукти, закупени с персоналния ваучер, потребителят ще получи реално платената сума за върнатите продукти. В една поръчка можете да използвате само един Ваучер код за отстъпка. Ваучер кодът за отстъпка може да се използва само от регистрирани потребители на www.remixshop.com.

    Награда ВИД 3: Съдомиялна Bosch.

В рамките на тази Кампания един участник може да спечели само по една награда от ВИД.

За участие и валидна регистрация в Кампанията, и за да имат възможността да спечелят награда, присъждани от Организатора в рамките на тази Кампания,  Участниците трябва да спазят следния механизъм:

    Участникът е необходимо да закупи по време на Кампанията продукт/и от участващите в нея от  магазин на Kaufland и да може да предостави доказателство за покупката си,  (фискална касова бележка/данъчна фактура);

    При закупуване на участващи продукти, всеки 1 лв. от стойността е равен на 1 точка.

Участникът автоматично участва в томбола за награда:

Със събрани минимум 5 точки до 14 точки (закупени участващи продукти на стойност 5лв. до 14лв. с ДДС), Участникът автоматично участва в тегленето  за Награда ВИД 1. Със събрани минимум 15 точки до 29 точки (закупени участващи продукти на обща стойност 15 лв. с ДДС), Участникът автоматично участва в тегленето за Награда ВИД 2. Със събрани минимум 30 точки до 34 точки (закупени участващи продукти на обща стойност 30 лв. до 34 лв. с ДДС), Участникът участва в  тегленето за Награда ВИД 3.

Ако участникът събере от 35 до 44 точки, автоматично участва в тегленето за награда ВИД 1 И награда ВИД 3, или ако събере 45 точки, автоматично участва в тегленето за награда ВИД 2 И награда ВИД 3. Участникът няма възможност да получи повече от една награда от ВИД 1, една награда от ВИД 2 И една награда от ВИД 3.

*Ако Участникът получи награда от един вид, няма възможност да участва в тегленето за награда от същия вид. Ако участникът не получи награда в първото месечно теглене, със събраните точки участва в второто месечно теглене.

  Участниците избират дали да се регистрират или да се логнат на Уебсайта за Кампанията, като коректно и пълно попълнят в регистрационния формуляр на уебсайта изискваните лични данни, като попълването на тези данни е задължително за валидната регистрация в Кампанията;

    Участникът трябва да се регистрира специално за Кампанията на уебсайта https://pgonlinepromos.bg/, чрез качване на една или повече снимки на  фискална касова бележка/данъчна фактура, които удостоверяват покупката на Участващите продукти в Кампанията през Срока на Кампанията, но не по-късно от 23:59:59 ч. на 31.12.2023, като това се направи в специално посветения за Кампанията раздел и в съответствие с необходимите условия, посочени в Раздел 7.2 по-долу. Неуспешното качване на ясна и четлива снимка на фискалната касова бележка/ данъчната фактура за покупка на Участващи продукти води до невалидна регистрация;

    Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:

    Снимката трябва да е ясна и четлива;
    Снимката не трябва да бъде преекспонирана или сканирана;
    На снимката не трябва да има повече от една касова бележка;
    На снимката трябва да има само и единствено касовата бележка;
    На снимката трябва ясно да се виждат: обектът, от който са закупени продуктите, номерът на касовата бележка, описанието на закупените продукти и тяхната стойност, общата стойност на покупката, датата и часът на покупката.

* Обработката на снимката от касовата бележка, от страна на Партньора, може да отнеме до 24 часа.

    Участниците имат право да регистрират само фискални касови бележки и данъчни фактури за покупки на Участващи продукти, които са направили  за лична употреба. Участващи продукти или фискални касови бележки/ данъчни фактури, придобити по друг начин (напр. като подарък, заем, мостра, за професионална, търговска, бизнес или друга нелична употреба и др.) или незаконно, не дават право на Участника да участва в Кампанията или да получава каквито и да е награди, присъждани като част от  нея;

    Участникът трябва да използва валиден, личен имейл адрес за регистрация;

    Един Участник може да се регистрира и да качи неограничен брой фискални касови бележки/данъчни фактури в периода на  Кампанията, но може да получи само по една награда от ВИД (една награда от ВИД 1, една награда от ВИД 2 и една награда от ВИД 3);

    Един единствен Участник се определя от един и същи имейл адрес;

    Една и съща фискална касова бележка/ данъчна фактура може да бъде регистриран/а в Кампанията само веднъж. Ако Организаторът получи една и съща фискална касова бележка / данъчна фактура от два или няколко различни имейл адреса, тя ще бъде взета под внимание само за имейл адреса, съответстващ на първата регистрация, като редът на регистрациите е хронологичен, свързан с момента на постъпване в базата данни на Партньора, а не с момента на изпращане на фискалната касова бележка / данъчната фактура;

Тегленията на наградите ще се проведат на 04.12.2023 и в рамките на 7 работни дни след края на Кампанията.

След като победители бъдат определени, Организаторът започва процеса на валидиране, в рамките на който се проверява спазването на условията за регистрация на Участниците и спазването на всички изисквания съгласно настоящите Правила.

След проверка на данните за контакт и правото на участие, Участниците ще бъдат помолени чрез имейл адрес, да изпратят подписана декларация за съгласие за обработка на лични данни,  ЕГН, три имена, адрес и други подробности в рамките на 7 (седем) работни дни, ако наградата е над 100 лв.

След приключване на процеса на валидиране Участникът се информира за статуса на валидиране (валиден/невалиден) в рамките на 7 (седем) работни дни. Победителите се валидират, само ако са спазени всички разпоредби съгласно настоящите Правила.

Победителите ще бъдат обявени чрез публикуването им на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/ в раздел, специално предназначен за тази Кампания в рамките на максимум 30 работни дни от датата на тяхното валидиране.

Наградите ще бъдат изпратени на победителите на адресите, посочени от тях по време на процеса на валидиране, за сметка на Организатора, с частен куриер, максимум 2  опита, след края на процеса по валидиране на победители, но не по-късно от 30 работни дни от датата на публикуване на победителите  на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/. В деня на доставката, печелившите участници ще получат уведомяващо текстово съобщение (SMS) или обаждане от куриера.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара