Спечелете продукти по избор от Мебели Виденов за 200 лв.

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 19 октомври 2023

Как се участва:

Чрез коментар във фейсбук.

Пълни правила:

🎁 🤩 Даваме начало на новата ни игра, която продължава САМО 3 ДНИ, а НАГРАДАТА избираш ТИ! 🥳 

👇 Сподели в коментар кои продукти до 200 лева от Мебели Виденов искаш да спечелиш и защо.
Победителя ще изтеглим на случаен принцип и ще спечели всичко, което е написал в коментара си.

Коментарът трябва да бъде публичен и да няма ограничения за видимост

Независимо от броя направени коментари, едно физическо лице може да участва в играта само веднъж с един коментар.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Facebook акаунт.

Победителят от Играта ще бъде изтеглен и обявен на 20.10.2023г. на случаен/лотариен принцип чрез платформата https://commentpicker.com/

Участникът, спечелил награда от Играта, се обявява в коментар под поста, комуникиращ Играта, с името си, което използва във Facebook акаунта си, до 20.10.2023 г., 23:59 ч.

Участникът, определен за печеливш в Играта, следва в срок до 3 дни да изпрати лично съобщение на официалната страница на Мебели Виденов във Facebook https://www.facebook.com/MebeliVidenov с трите си имена по лична карта и актуален телефон за контакт и личен адрес за доставка.

В случай, че в срока по т. 7.1. избраният за победител участник не изпрати лично съобщение, счита се, че участникът се отказва от наградата си и Организаторът НЯМА да определя нов участник, който да бъде обявен за резервен победител.

Печелившият следва да получи наградата си по начин, определен от Организатора в срок от 30 (тридесет) дни от предоставянето на данните по т. 7.1.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, друга предметна награда, стока или услуги.

На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък се заплаща от Организатора.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара