Спечелете вертикална прахосмукачка Dyson V8 Absolute

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез абонамент за бюлетин.

Пълни правила:

В играта има право да участва всяко пълнолетно физическо лице, чрез своя собствен акаунт в платформата на еMAG. Не се допуска участие от фалшиви акаунти и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право да дисквалифицира участници.

Всеки желаещ да се включи в Играта, трябва да отговаря едновременно на всички условия по-долу:

1 Към началната дата на Периода на Играта да има създаден потребителски профил на Платформата („акаунт“) / да създаде нов потребителски профил („акаунт“) на Платформата в
рамките на Периода на Кампанията;

2 Да са абонира за получаване на „Бюлетина/Нюзлетъра на eMAG“ чрез въвеждане на своя имейл адрес, с който е регистриран техния акаунт по т.4.1 по-горе, на посочения линк за абонамент или чрез опциите за абониране за „Бюлетина/Нюзлетъра на eMAG” чрез кликане и
отбелязване като активно на полето до Newsletter в таба „Моите абонаменти“ от
потребителския акаунт в Платформат eMAG; „Бюлетина/Нюзлетъра на eMAG“ представлява
периодични имейли с информация за текущи кампании на Платфомата eMAG, които eMAG
изпраща на потребителите периодично, но най-малко веднъж седмично;

3 Абонирането да е извършено след началната дата на Периода на Кампанията, като, за избягване
на съмнение, акаунти и имейли, за които преди началото на Периода на Кампанията, е бил
наличен активен абонамент за получаване на „Бюлетина/Нюзлетъра на eMAG“, няма да се
считат за нови абонаменти за целите на Кампанията и за тях няма да са налице условията по чл.
4.2 по-горе;

За целите на Кампанията, и в рамките на Периода на Кампанията, абонирането по т. 4.2 ще може
да се прави само веднъж от даден потребителски профил (акаунт) и за даден имейл;

С абонирането си за получаване на „Бюлетина/Нюзлетъра на eMAG“ участникът дава съгласието
си на посочения от него имейл за абониране да получава периодично „Бюлетина/Нюзлетъра на
eMAG“ до момента, в който оттегли своето съгласие за това. Даденото съгласие за получаване
на „Бюлетина/Нюзлетъра на eMAG“ може да бъде оттеглено по всяко време от всеки участник
чрез опциите от потребителския му акаунт, в таб „Моите абонаменти“, както и чрез използване
на линка за деабониране във всяко едно изпратено до участника имейл съобщение, част от
„Бюлетина/Нюзлетъра на eMAG“.

Оттеглянето/дезактивирането на абонирането за получаване на „Бюлетина/Нюзлетъра на
Емаг“ по време на Кампанията води до отпадане на правото на Участника да участва в
тегленето за спечелване на Наградите в Кампанията

Всеки участник участва в томболата за наградa само веднъж чрез абонирането си за
„Бюлетина/Нюзлетъра на eMAG“.

Участието в Играта не изисква от участниците да си купят стока или услуга от
Организатора или трето лице.
Томбола и Награда

Всеки участник, който се е включил в Играта, участва в томбола за Награда:
1 бр. Вертикална прахосмукачка Dyson V8 Absolute

Тегленето ще се извърши чрез платформата Random Winners. За целите на тегленето,
Организаторът няма да предоставя каквито и да било лични данни на тази платформа във
връзка с тегленето на наградите. По време на тегленето на печелившите Участници, ще
бъде изтеглена и резерва – 2 резерви, в случай че Участникът не потвърди желанието си да
получи съответната Награда, не предостави исканите данни или се откаже от получаване
на Наградата си.

Печелившият ще бъде определен до 17.10.2023 г. Ще се свържем само със спечелилия
участник, по и-мейл адресът, чрез който е регистриран акаунта им в Платформата, за да
съберем необходимата информация за изпращане на наградата, а именно: три имена,
адрес за доставка, телефонен номер и ЕГН. Предоставянето на тези данни от спечелилия
награда участник ще бъде единствено и само за целите на предоставяне на наградата на
спечелилия участник, както и за целите на счетоводното и данъчно отчитане съгласно
приложимото законодателство. Ако спечелил Участник не предостави тези данни,
Организаторът няма да носи отговорност за внасянето на дължимия данък и той трябва да
бъде внесен лично от спечелилия Участник. В случай, че за Организатора съществуват или
бъдат наложени и други законови задължения за отчитане на предоставените съгласно
Кампанията награди, Организаторът си запазва правото да изиска от спечелилия Участник
и други данни, в изискуемия от закона вид и обем. Непредоставянето на тези данни може
да доведе до невъзможност Организаторът да предостави Наградата.

Наградата ще бъде доставена до печелившия участник на посочен от него адрес на
територията на Република България, чрез куриер, за сметка на Организатора, като е
възможно Организатора да поиска удостоверяване на получаването на Наградата, чрез
приемо-предавателен протокол.

Краен срок - 10 октомври 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара