Спечелете iPhone 14 128 GB, слушалки, микрофони и гейминг падове

 

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 декември 2023

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

    Участници и механизъм на участие:
        Участник в Кампанията може да бъде физическо лице, което:
        е навършило 14 (четиринадесет) години и не е поставено под запрещение,
        има постоянен адрес в Република България, което в Периода за участие:
        посети Страницата на Кампанията;

        регистрира се за Участие в Кампанията, като попълни и изпрати регистрационната форма на Страницата на Кампанията;

        изгледа поне един от образователните видеоматериали, които са публикувани на Страницата на Кампанията в секция „Участвай“ (след процеса на регистрация) и отговори на въпросите в него. 

        Всеки регистриран Участник, който е изгледал всички образователни видеоматериали получава Дигитален сертификат за успешно преминат курс за оналайн безопасност.

        Всеки Участник има право да се регистрира само веднъж, като може да използва въведените данни от регистрацията си за многократен достъп до играта. 

        Участникът следва да се регистрира преди да започне да се запознава с образователните видеоматериали.

        Един Участник може да спечели само една Малка или Голяма награда. Участниците, които не са спечелили Малка награда от дадено теглене се включват и в следващите тегления на награди.

        За да се регистрира за участие в Кампанията, съответният Участник следва да попълни в регистрационната форма на Страницата на Кампанията своите имена (име и фамилия), телефонен номер и имейл адрес, както и да декларира, че приема Правилата на Кампанията и Политиката за лични данни на Организатора. Чрез извършване на успешна регистрация се приема, че Участниците са се запознали и съгласили с Правила на Кампанията и Политиката за лични данни на Организатора и заявяват желание за участие в Кампанията.

        Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.

   Награди:

Слушалки - T-RGH202
Гейминг пад- P026-BK
Микрофон - Genesis Radium 200

Голяма награда:  iPhone 14 128 GB, черен
    
Печелившите участници в Кампанията се определят чрез електронно теглене, което се осъществява автоматично, посредством специализиран софтуер, в централния офис на Организатора. Всяко теглене се извършва в присъствието на комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него. 

Тегленията на Малките награди са общо 5 (пет). На всяко от тези 5 (пет) тегления се разпределят по 3 (три) Малки награди на трима различни Участника. Всяко теглене на Малки награди се извършват в рамките на 3 (три) работни дни след края на всеки двуседмичен период от Периода за участие в Кампанията, съответно на 25.10, 08.11, 22.11, 06.12, 20.12.2023 г.  

Организаторът информира печелившите Участници за спечелената награда и начина на получаването ѝ чрез изпращане на съобщение на имейл адреса, с който съответният Участник се е регистрирал или чрез обаждане на посочения от него телефонен номер за контакт. В случай, че съответният печеливш Участник не отговори на съобщението или обаждането в рамките на 3 (три) дни или откаже да получи наградата, за победител се счита резервният печеливш Участник, на когото се изпраща съобщение по реда на тази точка. В случай, че и той не отговори в срок до 3 (три) дни  от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, същата остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира.

При осъществяване на контакт по реда на предходната точка съответният печеливш Участник трябва да предостави три имена, номер за връзка, както и адрес за доставка на територията на България (на съответната куриерска фирма или личен такъв), на който иска да получи наградата си.

Организаторът изпраща наградите по куриер на адрес, посочен от печелившите участници съгласно т.7.2.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара