Спечелете 1000 ваучера по 300 лв. за пазаруване в Lidl

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 5 ноември 2023

Как се участва:

Чрез пазаруване в магазини Lidl за поне 20 лв. и използване на приложението Lidl Plus.

Пълни правила:

Условие за участие в играта е инсталиране на приложението Lidl Plus на смартфон, както и създаването на акаунт. С участието си в играта, участникът приема условията за участие и потвърждава, че е навършил 18-годишна възраст и е дееспособен. Участие от името на трето лице не е допустимо.

За всяка покупка на стойност мин. 20 лв. в един касов бон в периода 09.10.2023 – 05.11.2023, при която клиентите се идентифицират на касата с приложението Lidl Plus, те получават 1 точка в приложението. 

При 6 събрани точки клиентите получават възможност за участие в играта. Покупка на стойност 30 лв. означава 1 спечелена точка в приложението. Покупка на стойност от 60 лв., идентифицирана с Lidl Plus, означава 3 събрани точки в приложението. Покупка на стойност 120 лв., идентифицирана с Lidl Plus, означава 6 точки или1 участие и т.н. до изчерпване на стойността на съответната покупка. 

Когато в апликацията се генерира поне една възможност за участие, участникът ще бъде поканен да заяви желание за участие в играта директно през приложението, натискайки бутон „Потвърди участие“ (с което регистрира своето участие). 

С потвърждаването на участие в играта клиентският идентификатор на участника и в случай на спечелване на награда, неговото собствено и фамилно име и телефонният му номер, записани в приложението по време на регистрацията, ще бъдат предадени на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД. Всички участници, спечелили награди, ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus. След теглене на печелившите техните имена ще бъдат обявени на www.lidl.bg/igra. Агенция Advancead / Адванс Ед ЕООД, ЕИК: 206023890/ е оторизирана да се свърже с печелившите по имейл или телефон в срок от 5 работни дни от датата на тяхното определяне. 

Печелившият участник трябва да потвърди желанието си за получаване на наградата в срок до 5 работни дни от датата на уведомяване за наградата. Ако агенцията не успее да се свърже с победител или не получи обратна връзка от него/нея в предвидения срок или ако се установи, че е предоставено невалидно ЕГН или невалиден телефонен номер, то победителят губи правото да получи своята награда, а „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД си запазва правото да изтегли допълнително друг печеливш. Изтегленият брой печеливши на седмица може да варира при наличието на индивидуални случаи, без това да води до промяна на общата бройка спечелили от играта.

Многократно участие е допустимо. Един участник може да спечели повече от една награда.

Всеки участник, активирал поне едно участие в приложението Lidl Plus, автоматично получава възможност да участва в тегленето 1 от 1000 ваучера по 300 лв.

Наградите се разиграват на случаен принцип, като всеки първи работен ден от седмицата в периода 09.10.2023 г. – 05.11.2023 г. (4 седмици) се теглят печеливши участници за 250 ваучера по 300 лв. Последните печеливши ще бъдат изтеглени на 06.11.2023 г.

Изтеглените в първия работен ден от седмицата печеливши участници ще бъдат обявени на www.lidl.bg/igra най-късно в сряда на съответната седмица.

Активирано участие, което вече е било включено в теглене и е спечелило, не участва в бъдещи тегления.

Активирано участие, което е било включено в тегленето на награди през седмицата, в която е получено, но ако участникът не е спечелил награда, автоматично се прехвърля за участие през следващите седмици за целия период на играта. Прехвърлянето на активирано, но не спечелило участие продължава до спечелване на награда или до приключване на играта. Всеки участник се включва в играта с всяко активирано участие.

Един участник може да спечели само една награда в едноседмично теглене. В случай, че в рамките на съответната седмица са генерирани повече от една възможности за участие в полза на един и същи участник, то ако някоя от тях спечели награда, тя се преклудира, а останалите автоматично се прехвърлят за участие в следващите седмици за целия период на играта. В случай, че един и същи участник спечели повече от една награда в една и съща седмица, той има право да получи само една награда, а останалите участия се прехвърлят в следващите седмици.

Тегленето на печелившите участници се осъществява посредством специален софтуер, гарантиращ спазването на случайния принцип на разпределение на наградите. Всички спечелили награди ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus и устно по телефон или писмено по имейл, регистриран в приложението Lidl Plus, от Агенция Advancead / Адванс Ед ЕООД, ЕИК: 206023890/.

Имената и телефонният номер са въведените в Lidl Plus при първоначална регистрация, в случай, че има несъответствие, Лидл не носи отговорност.

Всички участници, спечелили награди, ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus и устно по телефон или писмено по имейл, регистриран в приложението Lidl Plus, от служител/и на Адванс Ед ЕООД.

Служител/и на Адванс Ед ЕООД ще се свържат с печелившите в срок от 5 работни дни от датата на тяхното теглене. Печелившият участник трябва да потвърди желанието си за получаване на наградата в срок до 5 работни дни от датата на уведомяване, че е спечелил награда и да предостави информация за получаване на наградата, както и ЕГН за целите на данъчно облагане.

Ако Адванс Ед ЕООД не успее да се свърже с печеливш участник, поради грешни или невярно предоставени данни за контакт (телефон, имейл) или не получи обратна връзка от него в предвидения срок или ако се установи, че е предоставено невалидно/невярно ЕГН и при молба не предостави коректно или въобще откаже да предостави ЕГН (за целите на данъчното облагане) или друга информация, необходима за изпращане на наградата, то печелившият губи правото да получи своята награда, а LIDL си запазва правото да изтегли допълнително друг печеливш участник в играта.

Допълнително теглене ще се извърши в срок от 6 (шест) дни от изтичане на 5-дневния срок, в който печелившият е трябвало да потвърди желанието си за получаване на наградата и да предостави нужната информация. В допълнителното теглене не участват вече изтеглени участници.

Ангажимент на Адванс Ед ЕООД е, да изпрати наградата по куриер, за своя сметка, до посочения от печелившия участник адрес, в срок между 5 (пет) и 10 (десет) работни дни след предоставяне на пълна информация за доставка. Адресът на печелившия участник ще бъде посетен от служителите на куриерската компания само веднъж. В случай че служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, тя ще остане на съхранение в най-близкия офис на съответната куриерска компания. Съответният участник ще бъде уведомен от куриерската компания за адреса на офиса чрез обаждане или SMS известие на телефона, предоставен от участника. Печелившият участник губи правото си да получи наградата, ако в срок от 6 работни дни не посети лично офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара