Спечелете 10 ваучера по 1000 лв. и 100 ваучера по 100 лв. за гориво от Shell

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 3 декември 2023

Как се участва:

Чрез зареждане на поне 25 литра гориво Shell V-Power и регистрация на код от скреч карта.

Пълни правила:

Промоцията се провежда във всички търговски комплекси Shell на територията на България. Списък на търговските обекти е публикуван в интернет на уебсайта на Организатора www.shell.bg.

За да участват в Играта, лицата, които отговарят на изискванията по Раздел 4, трябва в Периода на провеждане да: 

(i). заредят определено количество гориво Shell V-Power в някой от търговските комплекси Shell, участващи в Промоцията, 

(ii). получат скречкарта и

(iii). да се регистрират за участие, както е описано по-долу в настоящия разделa.

При зареждане в рамките на едно посещение в търговски комплекс Shell на минимум 25 (двадесет и пет) литра на един от следните видове гориво: Shell V-Power, Shell V-Power Diesel и Shell V-Power Racing потребителят има право да получи 1 (eдин) бр. скречкарта с отпечатан върху нея 1 (един) брой уникален код за участие в Промоцията. При зареждане в рамките на едно посещение в търговски комплекс Shell на минимум 50 (петдесет) литра гориво Shell V-Power,
Shell V-Power Diesel или Shell V-Power Racing, потребителят има право да получи 2 (два) бр. скречкарти за участие в Промоцията, но не повече. 

За избягване на съмнение, при покупка на по-голямо от минималното количество гориво и при
две отделни покупки на гориво над минимума участникът не може да получи по-голям брой скречкарти. Например: при покупка на 75 седемдесет и пет литра гориво Shell V-Power потребителят получава два броя, а не три броя скречкарти.

При две отделни покупки в рамките на едно посещение в търговски комплекс Shell, всяка една на 50 или повече литра гориво Shell V-Power, потребителят получава два броя скречкарти, а не четири.

Лицата, които управляват МПС с вместимост на резервоара по-малка от 25 (двадесет и пет) литра, могат да участват в Промоцията, като заредят в рамките на едно посещение в участващ в Промоцията търговски комплекс Shell минимум 12 (дванадесет) литра гориво Shell V-Power или Shell V-Power Racing. При зареждане на минимум 12 литра гориво Shell V-Power или Shell V-Power Racing, потребителят има право да получи 1 скречкарта с отпечатан върху нея един
уникален код за участие в Промоцията.

Притежателите на персонализирана ClubSmart карта, които заредят минимум 25 (двадесет и пет) литра на един от следните видове гориво: Shell V-Power, Shell V-Power Diesel и Shell V-Power Racing и използват картата си по време на покупката, ще получат 1 (един) брой скречкарта с отпечатани върху нея два уникални кода за участие в Промоцията. При зареждане в рамките на едно посещение в търговски комплекс Shell на минимум 50 (петдесет) литра гориво Shell V-Power, Shell V-Power Diesel или Shell V-Power Racing и използване по време на трансакцията персонализирана ClubSmart карта, потребителят има право да получи 2 (два) бр. скречкарти за участие в Промоцията с отпечатани върху нея два уникални кода за участие в Промоцията, но не повече.

Притежателите на персонализирана ClubSmart карта, които управляват МПС с вместимост на резервоара по-малка от 25 (двадесет и пет) литра и са заредили минимум 12 литра гориво Shell V-Power или Shell V-Power Racing, получават 1 (един) бр. скречкарта за участие в Промоцията с отпечатани върху нея два уникални кода за участие в Промоцията, но не повече.

Върху всяка една от скречкартите е отпечатан уникален код/уникални кодове. При покупка на горива Shell V-Power, Shell V-Power Diesel и Shell V-Power Racing, участникът получава скречкарта с отпечатан върху нея един уникален код, а в случаите на покупка на горива Shell V-Power, Shell V-Power Diesel и Shell V-Power Racing и използване на персонализирана ClubSmart карта – скречкарта с два кода, с които потребителят трябва да се регистрира за участие в Играта, като в Периода на провеждане посети уебсайта на Играта www.shell.bg/vp-promo Участникът задължително трябва да попълни коректно следните данни в полетата на регистрационната форма, обозначени на уебсайта със звезда - „*“ и с пояснителен текст „Всички полета със „*“ са задължителни“:

Участниците в Промоцията трябва да запазят скречкартите, с които са се регистрирали за участие, и да ги представят в случай че спечелят награда, както е описано в т.8.2.

С регистрацията за участие в Играта Участниците имат право да се включват както в седмичната томбола за награди, така им в томболата с големи награди. Наградите и по двете томболи са описани в Раздел 6 от настоящите Правила. 

Седмичната томбола ще се осъществява както следва:
1. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 25.09.2023. г. до 23:59 ч.
на 01.10.2023 г. участват в томбола, която ще се проведе на 02.10.20223г.;
2. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 02.10.2023 г. до 23:59 ч.
на 08.10.2023 г. участват в томбола, която ще се проведе на 09.10.2023 г.;
3. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 09.10.2023 г. до 23:59 ч.
на 15.10.2023 г. участват в томбола, която ще се проведе на 16.10.2023 г.;
4. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 16.10.2023 г. до 23:59 ч.
на 22.10.2023 г. участват в томбола, която ще се проведе на 23.10.2023 г.;
5. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 23.10.2023 г. до 23:59 ч.
на 29.10.2023 г. участват в томбола, която ще се проведе на 30.10.2023 г.;
6. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 30.10.2023 г. до 23:59 ч.
на 05.11.2023 г. участват в томбола, която ще се проведе на 06.11.2023 г.;
7. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 06.11.2023 г. до 23:59 ч.
на 12.11.2023 г. участват в томбола, която ще се проведе на 13.11.2023 г.;
8. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 13.11.2023 г. до 23:59 ч.
на 19.11.2023 г. участват в томбола, която ще се проведе на 20.11.2023 г.;
9. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 20.11.2023 г. до 23:59 ч.
на 26.11.2023 г. участват в томбола, която ще се проведе на 27.11.2023 г.;
10. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 27.11.2023 г. до 23:59 ч.
на 03.12.2023 г. участват в томбола, която ще се проведе на 04.12.2023 г.;

Участниците имат право на повече от една регистрация, но максималният брой на регистрациите, които един участник може да направи през всеки един от периодите по т. 5.7. по-горе, е 10 (десет). Например: в периода от 0:00 ч. на 25.09.2023 г. до 23:59 ч. на 01.10.2023 г. един участник може да се регистрира за участие не повече от 10 (десет) пъти. При всяка регистрация участникът трябва да посочи един и същ мобилен телефонен номер. Регистрация на един участник с различен мобилен телефонен номер е невалидна. Регистрираните кодове от конкретна седмица участват само и единствено в тегленето за периода, описан в т.5.7.

До участие в томболата с големи награди се допускат всички участници, които са се регистрирали за участие в Промоцията в рамките на един от периодите по т. 5.7. по-горе, с изключение на Участниците, които вече са спечелили някоя от наградите по т.6.1.1.

Общият брой на наградите в настоящата Промоция е следният:

100 (сто) ваучера за гориво на стойност 100 лв. – по 10 бр. за всеки от периодите по т.5.7.;

10 (десет) ваучера за гориво на стойност 1000 лв.

Един Участник може да спечели само една награда по т.6.1.1. за целия Период на Играта.
.
Участник, спечелил награда по т.6.1.1., няма право да участва в томболата с големи награди.

Резултатите от тегленията ще бъдат оповестени в деня на провеждането на съответната томбола на уебсайта на Играта www.shell.bg/vp-promo. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на част от мобилните телефонни номера на печелившите участници (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта и на регистрирания уникален код от скречкартата. Посочването на част от мобилните телефонни номера, а не на
целия/пълния номер е с оглед защита на личните данни на участниците.

В срок до края на деня, следващ датата на провеждане на томболата, Организаторът уведомява печелившите Участници за спечелената награда с SMS от кратък номер 1917, изпратен на мобилния телефон на Участника, посочен в регистрационната форма за участие в Играта.

Спечелилите участници се задължават, в срок от 5 (пет) календарни дни от датата на провеждане на томболата, да се свържат с Организатора на телефон 0882059043 (на цена за разговора според тарифния план на абоната) и да предоставят на Организатора необходимата информация за получаване на наградата – две имена, място и адрес за доставка на наградата. Участниците, спечелили награда, губят право да получат наградата си в случай, че не са предоставили необходимата информация в посочения срок.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара