Спечелете 5 броя iPhone 15, 150 броя сакове и 150 броя чантички от Heineken

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 октомври 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Heineken за поне 5 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Общият брой на наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците за целия период 

1. Награди, изискващи регистрация на 1 бр. касова бележка за минимум 5 лв.

·      150 броя чантички Heineken
·      150 броя сакове Heineken

2. Награди, изискващи регистрация на 6 бр. касови бележки за минимум 5 лв.:

·      5 броя iPhone 15

Участието в Кампанията е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора, посочени в т. 11.1 по-долу.

Продукти, даващи право на участие в Кампанията:

Heineken Original стъклена бутилика за еднократна употреба - 330 мл
Heineken Silver стъклена бутилика за еднократна употреба - 330 мл
Heineken 0.0 стъклена бутилика за еднократна употреба - 330 мл
Heineken Original стъклена бутилика за многократна употреба - 500 мл
Heineken Silver стъклена бутилика за многократна употреба - 500 мл
Heineken Original кен - 500 мл
Heineken Original кен - 330 мл
Heineken Silver кен - 330 мл
Heineken Silver кен - 500 мл
Heineken 0.0 кен - 330 мл
Heineken 0.0 кен - 500 мл
Heineken Original мултипак кен - 4 x 500 мл
Heineken Silver мултипак кен - 4 x 500 мл
Heineken 0.0 мултипак кен - 4 x 500 мл
Heineken Original кег - 5 л
Heineken наливна бира - 250мл/400мл

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

1. Да направи покупка по време на Срока на Кампанията на някой от продуктите, изброени по-горе, или комбинация от тях, в една покупка за минимум 5.00 лв., която покупка е регистрирана на една касова бележка.

2.  Да запази и регистрира касовата бележка на https://www.heineken.com/bg/, като при регистрацията посочи име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес, брой закупени продукти, даващи право на участие в Кампанията, стойността им и да качи снимка на касовата бележка във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. На снимката трябва да се виждат и четирите ъгъла касовата бележка в цялост, с всички посочени в нея реквизити, като обект, дата, код, QR код, закупени артикули, и същата да е четима. Кодът на касовата бележка може да бъде регистриран само веднъж и дава право на едно участие. Регистрираният код трябва да съвпада с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията.

Ако касовата бележка не отговаря на изискванията, описани по-горе, ако същата не съдържа продукт и/или продукти на Heinеken за минимум 5,00 лв., даващи право на участие в Кампанията, ако регистрацията на касовата бележка е извършена преди началото или след края на Кампанията, ако при регистрацията лицето е предоставило непълни или неточни данни или не отговаря на други изисквания, посочени в тези Правила, участието е невалидно.

3. Участникът трябва да регистрира поне 1 (една) касова бележка с продукт(и) с марка Heineken за минимум 5,00 лв., за да участва с 1 (едно) валидно участие в тегленето за:

·      150 броя чантички Heineken
·      150 броя сакове Heineken

4. Участникът трябва да регистрира поне 6 (шест) касови бележки с продукт(и) с марка Heineken за минимум 5,00 лв. на всяка от тях, за да участва с 1 (едно) валидно участие в теглене за 1 (един) от 5 (пет) броя

·      5 броя iPhone 15

Един участник може да спечели само една награда от Кампанията, независимо колко продукти е закупил и колко касови бележки е регистрирал.

Участникът може да регистрира касови бележки по всяко време в Срока на Кампанията – наведнъж или на няколко пъти, при спазване на ограниченията в т. 11.4.6 по-долу.

Една касова бележка може да се регистрира само веднъж. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта (Heineken), касовата бележка се счита за невалидна.

Печелившите участници се определят на случаен принцип , който ще се извърши автоматизирано от софтуер , като тегленето ще бъде записано. Печелившите ще бъдат обявени на сайта https://www.heineken.com/bg/, чрез публикуване на техните инициали (първата буква от първо име и първа буква от фамилно име), заедно с телефонен номер със заличени последни три цифри не по-късно от 5 работни дни от датата на теглене - 7 ноември 2023г.

Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички касови бележки, които са регистрирали.

Участник може да регистрира до 20 касови бележки в рамките на деня (24 часа), с което увеличава шансовете си в тегленето за награди.

Спечелилите награди шезлонг Heineken или шапка Heineken ще получат наградата си на посочения от тях адрес за доставка в срок до 45 (четиридесет и пет) дни от деня, в който наградата е била изтеглена. При доставка на наградата участникът трябва да представи на куриера регистрираната печеливша касова бележка и документ за самоличност.

Печелившите участници ще бъдат уведомени за наградата си от Организатора на предоставения при регистрацията телефонен номер.

Спечелилите iPhone 15 ще бъдат помолени да предоставят и три имена и ЕГН с цел изпълнение на задължението по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация „Загорка“ АД поема ангажимента за деклариране и плащане на данъка по смисъла на чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дължим за всяка предметна печалба, чиято пазарна цена превишава 100 лв. без ДДС. При отказ да бъдат предоставени тези лични данни, Организаторът има право да откаже да предостави наградата.

Организаторът ще се свърже с участниците, спечелили наградата iPhone 15 за уточняване на детайлите по получаване на наградите в срок не по-късно от 15.11.2023г.

Организаторът ще се свърже с резервните печеливши единствено, ако някоя от наградите не може да бъде предоставена на обявен за печеливш участник поради неосъществен контакт, невъзможност за удостоверяване на покупката, с която е регистрирано участието или поради друга причина, водеща до невъзможност за предоставяне и/ или използване на наградата. 

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара