Спечелете куфар със 67 чифта чорапи от Dedoles

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез абонамент за бюлетин.

Пълни правила:

Само лице на възраст над 18 години, което има постоянно местожителство на територията на Република България (наричано по-нататък „Участник“) и което е абонирано за бюлетина на Dedoles, може да участва в Състезанието. Всички, които отговарят на условията на Състезанието, ще бъдат включени автоматично в тегленето. Ще бъде изтеглен един (1) печеливш.

Едно лице може да участва в Състезанието само веднъж.

Наградата в Състезанието е куфар, пълен с чорапи, съдържащ 67 чифта чорапи от Dedoles.

Печелившият ще бъде уведомен чрез изпращане на имейл на имейл адреса, регистриран на www.dedoles.bg, и чрез съобщение на уеб сайта на Организатора.

Организаторът си запазва правото да изтегли нов печеливш, в случай че печелившият, който е бил уведомен за наградата съгласно точка 1 на този член, не отговори на уведомлението за наградата в рамките на четиринадесет (14) дни от датата на уведомяването му за получената награда по описания начин.

Печелившият е длъжен да окаже необходимото съдействие на Организатора на Състезанието за получаване на наградата в рамките на четиринадесет (14) дни от датата на уведомлението за спечелването ѝ. Организаторът има право да поиска от печелившия в Състезанието съгласие за обработване на личните му данни в обхвата на собственото име и началната буква на фамилията с цел публикуване на печелившия на уеб сайта на Организатора и след това електронна поща, телефонен номер и адрес с цел реално предаване и доставка на наградата.

Краен срок - 30 септември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара