Спечелете лаптоп Apple MacBook Air 13 и телефони Apple iPhone 14

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 11 октомври 2023

Как се участва:

Чрез закупуване на продукти Gillette за поне 17.99 лв. от магазини dm и коментар във фейсбук.

Пълни правила:

Новата Gillette Mach3 с въглен е разработена за чисто бръснене и почистване на кожата от всекидневното замърсяване. 

Ето как можеш да спечелиш награди от Gillette в dm:

1️⃣ Купи продукти от марката Gillette на стойност 17.99 лв. с ДДС от магазините на dm.
2️⃣ Напиши коментар с номера на касовата си бележка под поста
3️⃣ Участвай за 1 от 4 награди!*

Играта се организира и провежда на територията на Република България във всички търговски обекти и онлайн магазина на „дм България“ ЕООД.

В Играта участват всички продукти с марка Gillette (без значение от размер или разфасовка), дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България” ЕООД и предлагани в търговските обекти и онлайн магазина на „дм България“, наричани по-долу „Продукти“. В играта не участват и продукти с марка Venus. Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособено обозначение, че участват в Играта. За избягване на всякакво съмнение, участниците в Играта се считат уведомени, че в Играта не участват други продукти освен горепосочените.  

За да участва в Играта за спечелване на една от наградите по точка 7.1. от настоящите Правила, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи продукти с марка Gillette, независимо от размера и разфасовката, на минимална обща стойност 22 лв. с ДДС, oт някои от търговските обекти или онлайн магазина на „дм България“, през периода на Играта и да запази касовата бележка/електронния касов бон от направената от него покупка.  

Стъпка 2: Да посети официалната страница на Gillette Bulgaria в Facebook (https://www.facebook.com/gillettebulgaria/) и да напише номера на касовата бележка/електронния касов бон в коментар под поста, анонсиращ Играта.

Участниците трябва да пазят касовата бележка/електронния касов бон без повреди по нея, за да удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, той трябва да изпрати снимка от касовата бележка или електронния касов бон в PDF формат на и-мейл на Организатора за проверка, както и да покаже оригинала на същата на куриера при доставка на наградата. Оригинала на касовата бележка остава при участника.

Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:

    Снимката трябва да е във формат .jpg или .png;
    Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат);
    Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането й.
    Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да показва еднозначно, че е за покупка на участващите в Играта продукти.
    На снимката трябва ясно да се виждат обектът на „дм България“, от който e закупен продуктът, датата и стойността на покупката, номерът на касовата бележка.

Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.
 
Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Играта, са следните:

    1 (един) бр. лаптоп Apple MacBook Air 13, на стойност 1999,01 лева с ДДС
    3 (три) бр. Apple iPhone 14, всеки на стойност 1797,99 лева с ДДС

*Посочените изображения на награди върху рекламните материали на Играта са с илюстративен характер.

Тегленето на печелившите участници се осъществява от Организатора до 14 работни дни след крайния срок за регистрация на касови бележки (18.10.2023), по предоставен списък на участници от страна на Партньора, и ще бъде проведено в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 4 печеливши участници и 4 резервни. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

В срок от 3 дни след тегленето, печелившите участници ще бъдат обявени на официалната Facebook страница на Gillette Bulgaria от страна на Партньора в публикация тип “Story” и в коментар под поста, анонсиращ Играта. Печелившите трябва да изпратят лично съобщение на официалната Facebook страница на Gillette Bulgaria, за да разберат как да се свържат с Организатора за всички подробности относно проверката и получаването на наградата. От момента на тегленето те стават потенциални печеливши на наградата и ще трябва да подадат на Организатора необходимите данни и снимка от оригиналната касова бележка/електронния касов бон в PDF формат в 7-дневен (седемдневен) срок след обявяването в Facebook, за да могат да бъдат верифицирани като официални победители. На касовата бележка/електронния касов бон трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с публикувания в коментар под поста, анонсиращ Играта в официалната страница на Gillette Bulgaria в Facebook; дата на покупката, която трябва да е в периода на Играта; както и името на закупените продукти с марка Gillette.

Печелившите участници трябва да се свържат с Организатора, за да валидират касовата бележка/електронния касов бон, да заявят валидни данни за доставка на наградата – две имена, телефон и точен адрес за доставка, както и да предоставят данни, необходими за деклариране на наградата.

Един участник може да получи само една от наградите посочени в член 7.1. Един участник може да участва в играта с една касова бележка/електронен касов бон само веднъж. Един участник може да участва в Играта с неограничен брой касови бележки/електронни касови бонове.

Печелившите участници получават наградите си само след като представят/ оригиналната касова бележка/електронния касов бон или предадат копие на куриера за закупените продукти с марка Gillette от „дм България“.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ИМЕТО НА ПРОДУКТА, СТОЙНОСТТА НА ПОКУПКАТА, ДАТАТА НА ПОКУПКАТА ИЛИ МАГАЗИНА, ОТ КОЙТО Е ЗАКУПЕН ПРОДУКТЪТ.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 (тридесет) работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на посочения от спечелилия участник адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на Организатора. Разходите за куриер са за сметка на Организатора.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара