Спечелете ваучери за слънчеви очила, за луксозно бельо и за Кауфланд от Always

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://pgonlinepromos.bg/AlwaysKaufland/winners

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Always за поне 8.90 лв. от магазини Кауфланд и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира на територията на Република  България, във всички магазини на Kaufland.

Всички продукти с марка Always, продавани в Участващите магазини участват в Кампанията.

Като част от Кампанията се предлагат следните награди/ваучери, в съответствие с настоящите Официални правила:

    Награда ВИД 1 (дневни награди): – Ваучер за пазаруване в Kaufland на стойност 100лв.. Ваучерите могат да се използват за закупуване на продукти в Kaufland и са валидни в продължение на период от 5 години;

    Награда ВИД 2 (седмични награди): Ваучер за слънчеви очила на стойност 300лв. Ваучерите могат да се използват за закупуване на продукти в оптики “Leonardo” и са валидни в продължение на период от 1 година;

    Награда ВИД 3 (седмични награди): Ваучер за луксозно бельо на стойност 150лв ваучерите могат да се използват за закупуване на продукти в „Etam” и са валидни в продължение на период от 1 година;

МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

За участие и валидна регистрация в Кампанията, и за да имат възможността да спечелят една от наградите, присъждани от Организатора в рамките на тази Кампания,  Участниците трябва да спазят следния механизъм:
  
    Участникът е необходимо да закупи по време на Кампанията продукт/и от участващите в нея , които е закупил от  магазин на Kaufland и  да може да предостави доказателство за покупката си,  (фискална касова бележка/данъчна фактура)  продукти в една касова бележка трябва да са на стойност не по-ниска от 8,90 лева с ДДС;

    Участниците избират дали да се регистрират или да се логнат на Уебсайта за Кампанията, като коректно и пълно попълнят в регистрационния формуляр на уебсайта изискваните лични данни, като попълването на тези данни е задължително за валидната регистрация в Кампанията;

    Участникът трябва да се регистрира специално за Кампанията на уебсайта https://pgonlinepromos.bg/, чрез качване на една или повече снимки на  фискална касова бележка/данъчна фактура, които удостоверяват покупката на Участващите продукти в Кампанията през Срока на Кампанията, но не по-късно от 23:59:59 ч. на 03.09.2023, като това се направи в специално посветения за Кампанията раздел и в съответствие с необходимите условия, посочени в Раздел 7.2 по-долу. Неуспешното качване на ясна и четлива снимка на фискалната касова бележка/ данъчната фактура за покупка на Участващи продукти води до невалидна регистрация;

    Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:

    Снимката трябва да е ясна и четлива;
    Снимката не трябва да бъде преекспонирана или сканирана;
    На снимката не трябва да има повече от една касова бележка;
    На снимката трябва да има само и единствено касовата бележка;
    На снимката трябва ясно да се виждат: обектът, от който са закупени продуктите, номерът на касовата бележка, описанието на закупените продукти и тяхната стойност, общата стойност на покупката, датата и часът на покупката.

* Обработката на снимката от касовата бележка, от страна на Партньора, може да отнеме до 24 часа.

    Участниците имат право да регистрират само фискални касови бележки и данъчни фактури за покупки на Участващи продукти, които са направили  за лична употреба. Участващи продукти или фискални касови бележки/ данъчни фактури, придобити по друг начин (напр. като подарък, заем, мостра, за професионална, търговска, бизнес или друга нелична употреба и др.) или незаконно, не дават право на Участника да участва в Кампанията или да получава каквито и да е награди, присъждани като част от  нея;

    Един Участник може да се регистрира и да качи неограничен брой фискални касови бележки/данъчни фактури в периода на  Кампанията, но може да получи само една награда, независимо от вида й;

    Една и съща фискална касова бележка/ данъчна фактура може да бъде регистриран/а в Кампанията само веднъж. Ако Организаторът получи една и съща фискална касова бележка / данъчна фактура от два или няколко различни имейл адреса, тя ще бъде взета под внимание само за имейл адреса, съответстващ на първата регистрация, като редът на регистрациите е хронологичен, свързан с момента на постъпване в базата данни на Партньора, а не с момента на изпращане на фискалната касова бележка / данъчната фактура;

Наградите ще бъдат изтеглени в следния ред:

(i) награда ТИП 1:  30 бр. ваучери - всеки ден

(ii) Награда ТИП 2:  

14.08.2023 – 1 бр. ваучер за слънчеви очила;
21.08.2023 – 1 бр. ваучер за слънчеви очила;
28.08.2023 – 1 бр. ваучер за слънчеви очила;
08.09.2023 – 1 бр. ваучер за слънчеви очила;

(iii) Награда ТИП 3:  

14.08.2023 – 1 бр. ваучер за луксозно бельо;
21.08.2023 – 1 бр. ваучер за луксозно бельо;
28.08.2023 – 1 бр. ваучер за луксозно бельо;
08.09.2023 – 1 бр. ваучер за луксозно бельо;

Всяка печеливша регистрация не участва в следващи тегления  (една регистрация не може да спечели повече от една награда).

Ако поради някаква причина избраният победител не може да бъде валидиран, съответната награда се присъжда на резервите на победител по реда на тяхното изтегляне, като същата процедура за валидиране се прилага и за резервите. Изтеглят се общо 38 победители и 38 резерви.

След като победители бъдат определени, Организаторът започва процеса на валидиране, в рамките на който се проверява спазването на условията за регистрация на Участниците и спазването на всички изисквания съгласно настоящите Правила.

С участниците, определени за победители, ще се осъществи контакт на имейл адреса, използван за регистрация в Кампанията, в рамките на 7 (седем) работни дни от определянето им за победители, в часовете между 09:00 и 18:00 ч; използваният имейл адрес служи за идентификацията на Участниците и за контакт с тях. Ако с някой Участник не може да се установи контакт след 7 (седем) работни дни, се установява контакт с резервите на съответния победител.

За да завърши процеса на валидиране, Участникът трябва да предостави на Организатора, с имейл до igra@grey.bg, информацията, необходима за неговата идентификация и валидиране. В имейла от Участника ще бъде поискано да попълни необходимите в процеса на валидирането и връчването на наградата данни.

Победителите ще бъдат обявени чрез публикуването им на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/ в раздел, специално предназначен за тази Кампания в рамките на максимум 30 работни дни от датата на тяхното валидиране.

Наградите ще бъдат изпратени на победителите на адресите, посочени от тях по време на процеса на валидиране, за сметка на Организатора, с частен куриер, максимум 2  опита, след края на процеса по валидиране на победители, но не по-късно от 30 работни дни от датата на публикуване на победителите  на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/. В деня на доставката, печелившите участници ще получат уведомяващо текстово съобщение (SMS) или обаждане от куриера.

Краен срок - 3 септември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара