Спечелете Schweppes парти сет и достъп до Schweppes тайно парти

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:




Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез регистрация на кодове от продукти Schweppes .

Пълни правила:

„Участващи продукти" в промоцията са продукти от 500ml Schweppes Tonic, 500ml Schweppes Pink Tonic Style, 500ml Schweppes Grapefruit Botanical Style, 500ml Schweppes Мандарина, 500ml Schweppes Битер Лимон, 500ml Schweppes Розов Грейпфрут, 1.25L Schweppes Tonic, 1.25L Schweppes Pink Tonic Style, 1.25L Schweppes Grapefruit Botanical Style, 1.25L Schweppes Мандарина, 1.25L Schweppes Битер Лимон и 1.25L Schweppes Розов Грейпфрут с 10-символен код под промоционалната капачка.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

1. Достъп до Schweppes тайно парти за теб и двама твои приятели – 30 бр. Спечелилият участник има право да доведе двама придружители, които ще бъдат допуснати заедно с него. По отношение на придружителите се прилага ограничението за минимална възраст от 18 г., както за участниците в промоцията.

2. Schweppes парти сет (включващ 1х блутут колонка Marshall Emberton, 2х 330мл Schweppes Tonic, 2x брандирани копа чаши и 2х брандирани подложки за чаша) – 50 бр.

Наградата от т. 7.1.1. включва само и единствено:

·       Консумация на напитки по време на партито;
·       Програма по време на партито;
·       Една нощувка в хотел в града, в който ще се проведе партито, за спечелилия участник и двамата му придружители (в случай, че те не са живущи в града, в който ще се проведе партито);

Всичко, което не е посочено в тези общи условия като включено в наградния пакет, се счита, че не е включено в него. По-точно (но неограничено до), наградата не включва: разходи за транспорт от и до мястото на събитието; разходи за храна, общи разходи, различни от посочените по-горе, допълнителни такси и застраховки и др.

Участниците, които са спечелили награда от т. 7.1.1, поемат сами транспортните си разходи за придвижване до града и мястото, в което ще се проведе събитието и обратно.

Организаторът запазва възможността си да отмени или промени условията и вида на наградата по своя преценка, ако възникнат събития или обстоятелства, които възпрепятстват или затрудняват организирането и, като например влошена епидемична обстановка, стачки, събития и обстоятелства, наложени от държавата, които не са могли да бъдат предвидени.

В такива случаи наградата се заменя с друга със същата равностойност.

 Наградите по чл. 7.1.1. и 7.1.2. са с пазарна стойност над 120 лв. с ДДС.

Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената от тях награда пред Национална агенция по приходите за съответния период,  като Организаторът се ангажира добросъвестно да заплати дължимото от името на печелившия като данъчно задължено лице.

За да вземат участие в Промоцията, участниците трябва да закупят бутилка от участващите в промоцията продукти. Под капачката/езичето потребителят ще открие уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA-COLA APP (мобилното приложение може да бъде свалено от тук https://app.coca-cola.com/), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия код/кодове, съгласно правилата на играта, публикувани в COCA-COLA APP и www.coca-cola.bg, може да играете за описаните награди в т. 7.

Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA-COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA-COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

·       E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.
·       Държава. Задължително е Участникът да избере държава.
·       Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA-COLA APP.
·       Минималната възраст за участие в промоцията е 18г.

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове и избора на награда, за която да играе в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на промоцията.

Виртуални точки и как се използват:

Потребителите на Coca-Cola App могат да събират виртуални точки, които ще срещнат в приложението под наименованието: SCHWEPPES POINTS (Schweppes точки) във “своите точки”, обозначено със знак „S”. За избягване на всякакво съмнение за целите на настоящите правила под термина "точки" следва да се разбира разменно средство, което няма паричен еквивалент и има значение единствено за целите и в рамките на настоящата промоция.

Всяка бутилка от 500ml Schweppes Tonic, 500ml Schweppes Pink Tonic Style, 500ml Schweppes Grapefruit Botanical Style, 500ml Schweppes Мандарина, 500ml Schweppes Битер Лимон, 500ml Schweppes Розов Грейпфрут, 1.25L Schweppes Tonic, 1.25L Schweppes Pink Tonic Style, 1.25L Schweppes Grapefruit Botanical Style, 1.25L Schweppes Мандарина, 1.25L Schweppes Битер Лимон и 1.25L Schweppes Розов Грейпфрут с 10-символен код под промоционалната капачка. С въвеждането на всеки код в приложението Coca-Cola App автоматично прибавяте към виртуалните си „Schweppes точки“ 1 SCHWEPPES POINT. 1 код = 1 SCHWEPPES POINT (Schweppes точка).

С натрупването на определен брой точки в „своите точки“, потребителят може да заяви участие за избрана от него игра от Промоцията и има шанс за спечелване на избрана от него награда.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.1., Участникът трябва да е регистрирал 25 кода от участващите опаковки (равняващ се на 25 SCHWEPPES POINTS/Schweppes точки) , след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за една от 30 бр. достъпи до Schweppes тайно парти; След което и при условия, че е събрал необходимия брой Schweppes точки, участникът автоматично се включва в  томболата за големите награди описани в т. 7.1.1.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.2., Участникът трябва да е регистрирал 12 кода от участващите опаковки (равняващи се на 12 SCHWEPPES POINTS/Schweppes точки), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за един от 50 бр. Schweppes парти сета.; След което и при условия, че е събрал необходимия брой Schweppes точки, участникът автоматично се включва в томболата за наградите описани в т. 7.1.2.

Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове от един участник/потребител на приложението. В рамките на промоцията обаче може да бъде спечелена само една награда от вид от описаните в т. 7 от един потребител.

С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7 през целия период на промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени:

·       1во теглене (07.08.2023 г.) – x7 Schweppes парти сета;
·       2ро теглене (14.08.2023 г.) – x7 Schweppes парти сета;
·       3то теглене (21.08.2023 г.) – x7 Schweppes парти сета;
·       4то теглене (28.08.2023 г.) – x7 Schweppes парти сета;
·       5то теглене (04.09.2023 г.) – x7 Schweppes парти сета;
·       6то теглене (11.09.2023 г.) – x7 Schweppes парти сета;
·       7мо теглене (18.09.2023 г.) – x8 Schweppes парти сета; х30 покани за Schweppes тайно парти

Тегленето на награди по точка 7.1.1., 7.1.2. ще бъде извършвано по следния начин:

·       Всяка седмица ще бъдат теглени определения брой награди, описани в точка 7.1.1., 7.1.2. по списъка и датите описани в точка 8.6., като печелившите ще бъдат информирани в рамките на 3 (три) дни след тегленето.

·       Участието в играта се извършва на седмична база след „взимане“ на билет за вземане на участие в седмична томбола.

·       Една регистрация на един код и съответно заявка за участие за определена награда регистрира участниците в следващото най-близко по време седмично теглене, за което те участват за награда.

Ако потребителят спечели награда от мобилното приложение COCA-COLA APP, той ще бъде уведомен с имейл на електронната си поща. Участниците трябва да имат 18 навършени години или повече, за да вземат участие в промоцията.

Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

·       При спечелване на награда от точка 7.1.1. участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на имейл: coca-cola-app@bespoke.bg своите три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка, за да получи информация за наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда.

o   Печелившият ще има срок от 7 (седем) календарни дни след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

o   Двамата придружители на печелившия също трябва да имат 18 навършени години или по-големи.

o   Датата и мястото на Schweppes тайното парти ще бъдат съобщени след изтеглянето на печелившите и само те ще бъдат информирани.

·       При спечелване на награда от точка 7.1.2. участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на имейл: coca-cola-app@bespoke.bg своите три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка, за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда.

o   Печелившият ще има срок от 7 (седем) календарни дни след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

o   Печелившите ще получат наградата си в срок до 30 календарни дни след изпращане на нужната информация за доставка.

Краен срок - 17 септември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара