Спечелете колонки Marshall Kilburn и хладилни чанти Polarbox Cooler от Milka, OREO, Barni и belVita

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://milka-promo.bg/

Как се участва:

Чрез покупка на бисквити Milka, OREO, Barni и/или belVita и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Механизъм на Промоцията (Играта):

    Стъпка 1: Купи бисквити Milka, OREO, Barni и/или belVita, (независимо от вида и грамажа) в периода на Промоцията, без ограничение за минимална и максимална стойност на покупката и събирай точки. Бонбони, шоколади и други изделия на гореизброените брандове не участват в тази Промоция (Игра).

    Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените бисквити Milka, OREO, Barni и/или belVita, датата и номера на касовата бележка на интернет страницата www.milka-promo.bg В случай че покупката е направена в обект на Метро кеш енд Кери България ЕООД, регистрацията се осъществява чрез регистриране на 10-цифрения номер на фактурата, датата и общата сума с ДДС на закупените бисквити Мilka, OREO, Barni и/или belVita от фактурата.

    При регистрацията участникът трябва:
        да въведе валиден мобилен номер
        да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД
        да въведе общата сума от закупените бисквити Мilka, OREO, Barni и/или belVita
        да въведе датата на касовата бележка/фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД
        да потвърди, че не е робот
        да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg

    Стъпка 3: Сумата се преобразува в точки. Всяка стотинка е равна на 1 точка. Потребителят натрупва точките си към наградата, която желае. Потребителят ще може да види натрупаните до момента точки за всяка награда, преди да завърши регистрацията си, като завършването на регистрацията се отбелязва с избор към коя награда да натрупа точките си, а след като избере наградата, ще получи съобщение със статус на екрана.

    При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер, за да продължат към избора на награда, към която да натрупат своите точки. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане на телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да продължат към избора на награда. Също така, след като завършат своята първа регистрация, потребителите може да се абонират да получат информация за следващата промоция на организатора, като те имат право да се откажат от това по всяко време, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес office@mateadvertising.bg или се обадят на телефон +359882618984.

Награди:

    Награда 1: Polarbox Cooler, 600 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Моментна награда“) - за възможност да спечели Моментна награда, потребителят трябва да регистрира/натрупа поне веднъж 500 точки за тази награда. След като е натрупал тези точки, веднага разбира дали печели. В случай, че печели, броят точки от регистрираната касова бележка, надхвърлящ необходимите 500 за 1 участие, се нулира.

    Например: Потребител регистрира касова бележка на стойност 6.00 лв., което се равнява на 600 точки. (1 ст. = 1 т.). В случай, че тази касова бележка е печеливша за Моментна награда, то останалите 100 т. се нулират, тъй като с 1 касова бележка може да се спечели максимум 1 награда.
    В случай, че не печели, точките му се трупат към участие за Седмична награда.

    Награда 2: Marshall Kilburn 2, 40 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Седмична награда“) - за да участва в тегленето на Седмична награда, потребителят трябва да регистрира поне веднъж 1000 точки за тази награда. Тегленето за Седмична награда се извършва на всеки седмичен период сред всички потребители, които са изпълнили горните условия. 

Разпределението на периодите за теглене на Седмична награда на Промоцията (Играта) е както следва:
        Период 1 – 03.07. – 09.07.2023 г. включително – 5 бр. Marshall Kilburn 2
        Период 2 – 10.07. – 16.07.2023 г. включително – 5 бр. Marshall Kilburn 2
        Период 3 – 17.07. – 23.07.2023 г. включително – 5 бр. Marshall Kilburn 2
        Период 4 – 24.07. – 30.07.2023 г. включително – 5 бр. Marshall Kilburn 2
        Период 5 – 31.07. – 6.08.2023 г. включително – 5 бр. Marshall Kilburn 2
        Период 6 – 7.08. – 13.08.2023 г. включително – 5 бр. Marshall Kilburn 2
        Период 7 – 14.08. – 20.08.2023 г. включително – 5 бр. Marshall Kilburn 2
        Период 8 – 21.08. – 31.08.2023 г. включително – 5 бр. Marshall Kilburn 2

    За да участва в тегленето на която и да е награда, потребителят трябва да регистрира/натрупа поне веднъж необходимите точки за нея.

    Потребителят може да натрупа своите точки с няколко последователни регистрации и не е задължително да регистрира наведнъж необходимия брой точки за съответната награда. След успешна регистрация на необходимия брой от 500 точки за Момента награда, потребителят веднага разбира дали печели. След успешна регистрация на необходимия брой от 1000 точки за Седмична награда, потребителят влиза в тегленето с 1 участие за тази конкретна награда (1000 точки = 1 участие в тегленето).

    Ако потребителят има повече точки за натрупване към моментна награда, тогава тези точки се анулират, в случай че потребителят печели момента награда. Ако не спечели, всички точки от непечеливши регистрации за Моментна награда се натрупват за участие към Седмична награда.

    Например: Потребителят вече има 450 точки за Моментна награда. Потребителят предстои да регистрира нова касова бележка на стойност 0.60 лв. (60 ст. = 60 точки) за Моментна награда. Следователно, след приключване на тази регистрация, потребителят ще разбере веднага дали печели със съобщение на екрана и SMS, а в случай че не е печеливш, той ще види статус за това на екрана и при следващото си влизане на www.milka-promo.bg за нова регистрация, ще има натрупан съответния брой от 510 точки, прехврълени към Седмична награда.
    Ако потребителят има повече точки за натрупване за Седмична награда, отколкото изисквания минимум от 1000 точки за нея, тогава тези точки се натрупват към следващото участие в тегленето за тази конкретна награда.
    Например: Потребителят вече има 950 точки за Седмична награда. Потребителят предстои да регистрира нова касова бележка на стойност 0.60 лв. (60 ст. = 60 точки) за Седмична награда. Следователно, след приключване на тази регистрация, потребителят ще участва 1 път в тегленето за Седмична награда и ще има още 10 точки, натрупани за следващото си участие в тегленето за Седмична награда.
    Потребителят не може да разделя точки от 1 касова бележка между 2 или повече награди.
    Потребител няма право да прехвърля вече регистрирани точки за конкретна награда към друга. Направеният избор в момента на регистрацията остава само за избраната награда.
    Потребителят може да трупа точки за различни награди едновременно, но с различни касови бележки. Не е задължително потребителят да е натрупал всички необходими точки към една награда, за да започне да трупа точки за друга награда.
    Например: Потребителят има 950 точки за Седмична награда и при следващата си регистрация на касова бележка, потребителят може да натрупа точките си и за Моментна награда.
    Един потребител може да спечели само една награда от вид. Това означава, че след спечелена награда, тя няма да бъде активна за потребителя и той няма да може да натрупва точките си за нейното спечелване повторно.
    Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Едновременно с това няколко касови бележки могат да бъдат необходими за спечелването на една награда.
    Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления.

Теглене на наградите

    Тегленето на Моментна награда се извършва в момента, в който потребител натрупа минимум 500 точки за нея. С натрупването на минимум 500 точки към Моментна награда, потребителят веднага разбира дали я печели.

    Тегленето на печелившите участници на Седмична награда ще се извърши до 24 часа след края на всеки съответен период на Играта чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта до 48 часа след изтеглянето им.
    Печелившите ще бъдат обявени на www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията (Играта). Т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. Polarbox Cooler и 1 бр. Marshall Kilburn 2.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0882618984 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички спечелили Седмична награда Marshall Kilburn 2 да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда. Всеки уникален потребител може да регистрира до 3 касови бележки в рамките на 24 часа.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените бисквити с бранда Milka, OREO, Barni и/или belVita на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!
    Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта потребителят е необходимо да регистрира 10-цифрения номер на фактурата, датата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка от печелившия. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност, предоставена печеливша/и касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Краен срок - 31 август 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара