Спечелете 15 комплекта с плажна чанта и козметични продукти Avene

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши:

Стела Теофилова – stela4cristal@…
Iva Nicheva – nicheva.iva@…
Emel Pehlivanova – eseid@…
Milena Balevska – az.silistra@…
Емилия Бъчварова – pisi12@…
Петя Димитрова – gimitrovapeta299@…
Iveta Hadzhieva – ivettaa@…
Ели Стефанова – mireela@…
Павлинка Васева-Николова – pavlinka_vaseva@…
Васи Джиджова – vasi_00@…
Ия Русева – plokijuu@…
Gergana Bacheva-Ninova – gery.bacheva@…
Зорка Колева – zorkakoleva78.z@…
Деница Иванова-Димитрова – dvi__@…
Диана Петрова – diana1986@…

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 18 години, с местоживеене в България и което е направило валидна регистрация в http://avene-exclusive.bg/ в периода от 10.07.2023 г. до 31.07.2023 г., чрез която се е абонирало да получава бюлетина на марката Eau Thermale Avène. 

За валидна регистрация се счита регистрацията, при извършването на която съответното физическо лице е предоставило точни, пълни и действителни данни.

Eдин Участник може да спечели само една предметна награда в Играта.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

В рамките на Играта ще бъдат раздадени 15 (петнадесет) комплекта SUN СПРЕЙ ЗА ВЪЗРАСТНИ SPF50+ ЗА ЛИЦЕ И ТЯЛО 200мл + ТЕРМАЛНА ВОДА 50мл + ПЛАЖНА ЧАНТА

Наградите са лични и печелившият участник няма право да изисква, а Организаторът няма право да предлага и съответно да извършва размяна на предметните награди срещу други заместващи услуги, стоки или техния паричен еквивалент.

Тегленето ще се извърши на 10.08.2023 г. чрез специален софтуер: commentpicker,, определящ печелившите на случаен (лотариен) принцип измежду всички Участници, отговарящи на условията, посочени в т. 4 и т. 5.

Всяко лотарийното теглене се извършва в присъствието на комисия в състав от трима членове, назначени от Организатора. Комисията удостоверява законосъобразността на тегленето, както и съответствието с настоящите правила. За констатациите си Комисията съставя протокол, който се подписва от всички членове.

Имената на печелившите участници ще се обявяват в сайта на марката Eau Thermale Avène, находящ на http://avene-exclusive.bg/ в деня на тегленето.

Организаторът ще осъществи връзка с печелившите участници в срок от 7 (седем) календарни дни от датата на обявяването им, посредством имейл съобщение, изпратено до имейл адреса, с който съответният печеливш участник е регистриран и абониран за бюлетина на марката Eau Thermale Avène през сайта http://avene-exclusive.bg/ . Организаторът ще поиска от печелившите участници име и фамилия, телефон и актуален адрес за предоставяне на наградата за целите на куриерската пратка.

Наградата се изпраща по куриер за сметка на Организатора до посочен от печелившия участник адрес в рамките на 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на спечелването на наградата.

Всеки спечелил награда участник трябва в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от датата на получаване на съобщението по т. 7.6. да предостави чрез имейл, посочен в съобщението което Организаторът е изпратил до него, поисканите данни за доставка на наградата. В случай че победителят не предостави своите данни за връзка в посочения срок, той може да получи съответната награда след това, като куриерските разходи са изцяло за негова сметка. В случай че наградата не бъде потърсена от печелившия участник в рамките на 2 (два) календарни месеца след получаване на съобщението за спечелването и, то печелившият участник губи правото да я получи.

Краен срок - 31 юли 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара