Спечелете семейни вечери, ваучери за 200 лв и барбекюта Weber от Billa и Visa

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез пазаруване в магазини Billa за поне 5 лв. и разплащане с Visa карта.

Пълни правила:

Участвай автоматично за семейна вечеря в ресторанта на шеф Виктор Ангелов и още над 350 награди, с които сам/а да приготвиш вкусни рецепти! 

За шанс да спечелиш трябва само през съответния подпериод от кампанията да платиш покупки в BILLA с твоята карта Visa (включително чрез мобилно устройство) на стойност най-малко 5 лева.

Кампанията продължава в периода от 13.07. до 30.09.2023 г. и е разделена на три месечни подпериода: от 13.07. до 31.07., от 01.08. до 31.08. и от 01.09. до 30.09.2023 г.

През всеки месечен подпериод те очакват по 4 семейни вечери в ресторант Chef’s на стойност до 500 лв., 40 барбекюта Weber, 40 преносими барбекюта Weber и 40 BILLA ваучера за пазаруване на стойност 200 лв.

Пазарувай в BILLA и (се) готви за награди!

В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на карти Visa, издадени в Република България преди началната дата на Кампанията (13 юли 2023 г.) от организация, участваща в Кампанията („Участващи карти“):
● “Айкарт” АД
● „Аксес Файнанс“ ООД (Бяла карта)
● „Алианц Банк България“
● “Банка ДСК” АД
● “Българо-американска кредитна банка” АД
● “Инвестбанк” АД
● “Кей Би Си Банк България” ЕАД
● “Обединена българска банка” АД
● “Пейнетикс” ЕАД
● “ПроКредит Банк (България)” ЕАД
● “Първа инвестиционна банка” АД
● Revolut Bank UAB
● “Тексим Банк” АД
● „Ти Би Ай Банк“ ЕАД
● “Транзакт Юръп” ЕАД
● “УниКредит Булбанк” АД
● “Централна кооперативна банка” АД
● “Юробанк България” АД

Всеки клиент на Участваща организация получава автоматично правото да бъде включен в
тегленията на награди за съответните месечни подпериоди, като с извършване на плащане в даден месечен подпериод на Кампанията с карта Visa в магазин BILLA, отговарящо на изискванията по Раздел 5, клиентът приема настоящите Официални правила и условията за участие в Кампанията.

Всеки Допустим Участник може да участва в тегленето за награди за даден месечен подпериод
толкова пъти, колкото броя плащания с минимална стойност от 5 лв. е направил с Участваща карта в съответния месечен подпериод на Кампанията.

За избягване на всяко съмнение, ако един Допустим Участник притежава повече от една Участваща карта, то същият получава право да участва в тегленията за награди за съответните месечни подпериоди за всяка Участваща карта поотделно при изпълнение на условията, описани по-горе.

За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал с Участваща карта (в т.ч. и с мобилно устройство) в магазин BILLA на територията на Република България.

За всеки месечен подпериод в рамките на Кампанията [общо 3 (три) месечни подпериода] се теглят следните награди измежду всички участници, отговарящи на изискванията по Раздел 5:
● За всеки от трите месечни подпериода по: 40 бр. барбекюта Weber, общо 120 барбекюта
за целия период на Кампания.
● За всеки от трите месечни подпериода по: 40 бр. преносими барбекюта Weber, общо 120
преносими барбекюта за целия период на Кампания.
● За всеки от трите месечни подпериода по: 40 бр. BILLA ваучери за пазаруване на стойност
200 лв. всеки, общо 120 ваучера за целия период на Кампания.
● За всеки от трите месечни подпериода по: 4 семейни вечери на стойност до 500 лв. в
ресторант Chef’s (на шеф Виктор Ангелов), общо 12 вечери за целия период на Кампания.

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши за съответния месечен подпериод и по 20 (десет) резервни печеливши.

Датите за тегленията на месечните награди за съответните месечни подпериоди са както следва:
● За първия месечен подпериод, който започва в 00:00 часа на 13 юли 2023 г. и продължава
до 23:59 часа на 31 юли 2023 г. – тегленето се извършва на 11 септември 2023 г.;
● За втория месечен подпериод, който започва в 00:00 часа на 1 август 2023 г. и продължава
до 23:59 часа на 31 август 2023 г. – тегленето се извършва на 9 октомври 2023 г.;
● За третия месечен подпериод, който започва в 00:00 часа на 1 септември 2023 г. и
продължава до 23:59 часа на 30 септември 2023 г. – тегленето се извършва на 13 ноември
2023 г.

След всяко теглене Възложителят ще информира съответните Участващи организации – издатели на Участващите карти, с които са извършени изтеглените печеливши плащания, за техните печеливши Допустими Участници („Печеливши“), като им предостави номерата на печелившите плащания. Съответните Участващи организации - издатели на картите на Печелившите, потвърждават валидността на изтеглените печеливши плащания и изпращат на Възложителя данни за контакт на съответния Печеливш с цел предоставяне на съответните награди.

За предоставянето на наградите Възложителят изпраща на Организатора и/или на съответните
Участващи организации списък със съответните Печеливши и при необходимост данни за контакт на дадени Печеливши. Организаторът, по възлагане на Възложителя, и/или съответна Участваща организация, ще уведоми по избран от Организатора, респективно от съответната Участваща организация, начин (имейл, телефон, друго) всеки Печеливш, че е бил изтеглен като Печеливш и ще го уведоми за срока и начина, по който ще му изпрати / предостави съответно спечелената награда.

Всички награди ще се получават лично от Печелившите (в т.ч. и чрез куриер на посочен от
Печелившия адрес) след уведомление от страна на Организатора, респективно от страна на
съответната Участваща организация, и приемане на съответната награда от страна на Печелившия.

Краен срок - 30 септември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара