Спечелете хладилни чанти и хамаци от Heineken и Lidl

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 30 юни 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Heineken за поне 5 лв. от магазини Lidl и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се организира и провежда на територията на Република България и е валидна за всички магазини  на търговска верига Лидл (“LIDL”).

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците са:

        - 100 броя хамак Heineken ;
        - 20 броя хладилни чанти Heineken (приблизителни размери: 58 см. х 36.5 см. х 42 см.)

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Участието в Играта е индивидуално и обвързано с покупка на стойност минимум 5 лв. на продукти с марка Heineken от обектите на Лидл. Всеки, който желае да участва за спечелването награда и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

В периода на Играта по т. 8 да закупи продукти с марката Heineken на обща стойност  минимум 5 лв. на една касова бележка и да регистрира касовата си бележка на https://www.heineken.com/bg/bg  и може да спечели една от 120 награди.

Да запази и регистрира касовата бележка (хартиена) на https://www.heineken.com/bg/bg , като при регистрацията посочи номера на бележката, нейната стойност, собствено и фамилно име, имейл адрес и телефон за връзка и да качи снимка на касовата бележка във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB На снимката трябва да се виждат и четирите ъгъла касовата бележка в цялост с всички посочени в нея реквизити, като обект, дата, код, QR код, закупени артикули, и същата да е четима. Кодът на касовата бележка може да бъде регистриран само веднъж и дава право на едно участие. Регистрираният код трябва да съвпада с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията.

Ако касовата бележка не отговаря на изискванията, описани по-горе, ако същата не съдържа продукт и/или продукти на Heineken за минимум 5 лв., даващи право на участие в Играта, ако регистрацията на касовата бележка е извършена преди началото или след края на Играта, ако при регистрацията лицето е предоставило непълни или неточни данни или не отговаря на други изисвкания, посочени в тези Правила, участието е невалидно.

Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки, които отговарят на изискванията на т.12.1, но може да спечели само една награда от Играта.

Всеки участник трябва да пази касовите бележки до края на Играта с цел доказване на направените покупки, като в случай че спечели награда, следва да представи печелившата бележка на представителя на куриерската компания по реда на т. 13.1, за да има право да получи наградата.

Печелившите участници ще бъдат определени на произволен принцип чрез томбола, която ще се извърши автоматизирано от софтуер, като тегленето ще бъде записано. Организаторът ще обяви победителя като публикува неговите инициали (първата буква от първо име и първа буква от фамилно име), заедно с телефонен номер със заличени последни три цифри на сайта в сайта https://www.heineken.com/bg/bg/ не по-късно от 10.07.2023 г.

За получаване на наградите –Организаторът ще се свърже със спечелилия участник за уточняване на детайлите по получаване на наградата в срок не по-късно от 31.07.2023 г. Печелившият ще бъде помолен да предостави своите три имена, адрес за доставка и телефонен номер, които са необходими за предоставяне на наградата.

Спечелилите награда „хладилна чанта Heineken” ще бъдат помолени да предоставят и три имена и ЕГН с цел изпълнение на задължението по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация „Загорка“ АД поема ангажимента за деклариране и плащане на данъка по смисъла на чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дължим за всяка предметна печалба, чиято пазарна цена превишава 100 лв. без ДДС.

В случай че Организаторът не успее да се свърже в срок до 01.08.2023 г. с печеливш участник по причини, за които Организаторът не носи отговорност, печелившият не предостави на куриера печелившата касова бележка или участникът е непълнолетен, Организаторът предоставя наградата на първия по ред резервен печеливш. В тези случаи наградите се връчват на резервните печеливши по реда на т. 13.1

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара