Спечелете електрически скутер, сърф дъски, колонки, слушалки и надуваеми легла

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 7 август 2023

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта и/или покупка на напитки HELL ENERGY DRINK и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

В зависимост от това, дали участието в Промоцията е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора, Промоцията включва две категории:

    Първа категория с включени награди: сърф дъска, колонки , слушалки и надуваемо легло. Участието в промоцията сърф дъска, колонки , слушалки и надуваемо легло е свързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

    Втора категория с включена награда: Електрически скутер. Участието в томболата за Електрически скутрер не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

В промоцията могат да участват всички физически лица, законно пребиваващи в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „ХЕЛ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, членове на техните семействата, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на промоцията.
 
За да се включи в промоцията за сърф дъска, колонки , слушалки и надуваемо легло, Потребителят следва:

    Да направи покупка в който и да било от търговските обекти, предлагащи напитките HELL ENERGY DRINK (в промоцията участват всички вкусове от портфолиото на HELL ENERGY DRINK, в периода от 06.2023 г. до 07.08.2023 г.;
    Да регистрира фискалния бон (касовата си бележка) на следния електронен адрес: hellenergypromo.bg

Потребителят следва да регистрира номер на касова бележка, която доказва закупуването на продукти, посочени в чл. 3, т. 1, като качи ясна и видима снимка на касовата бележка на сайта на hellenergypromo.bg, на която ясно и недвусмислено да се вижда:

    че продуктите на касовата бележка са на Hell Energy Drink:
    техният брой,
    номерът на касовата бележка.

Регистрация, при която Потребителят:

    не е качил ясна снимка на касова бележка или
    касовата бележка включва различни от посочените в 6, ал. 1 продукти, се смята за невалидна. В тези случаи Организаторът си запазва правото да не включи съответния Потребител в седмичното теглене на играта.

Една и съща касова бележка не може да се използва от повече от един Потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.

Потребителят трябва да запази до края на промоцията касовата бележка, регистрирана на сайта на hellenergypromo.bg.

За да се включи в томболата за Електрически скутер, Потребителят следва:

    Да се регистрира на bg;
    Да посочи трите си имена, имейл и телефонен номер за контакт;

Изпълнявайки условията на Промоцията от чл. 6, Потребителят ще участва в томбола за една от следните награди:
 
СЪРФ ДЪСКА – общо 10 броя
СЛУШАЛКИ  – общо 10 броя
КОЛОНКИ  – общо 100 броя
НАДУВАЕМО ЛЕГЛО – общо 200 бр.
 
Тегленето на наградите ще бъде от големи (като под голяма се разбира сърф дъска) към малки (под малки се разбира слушалки,колонки,надуваемо легло) награди.
 
Един Потребител може да спечели максимално 1 брой награди от всеки вид в посочените в чл. 10 периоди на тегления.
 
С оглед пазарната им стойност, наградите „колонки“ и „надуваемо легло“ представляват предметна печалба с незначителна стойност по см. на § 1., т. 62 ЗДДФЛ, а именно предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лв. За придобиването на същите не се дължи данък върху доходите на физическите лица на осн. чл. 13, т. 21 ЗДДФЛ. За предметните награди „Сърф дъска“ и „слушалки“ разходът за дължимия данък се поема от Организатора. За целта ще бъдат изискани допълнителни данни на победителя – ЕГН и номер на лична карта, които той следва да попълни в декларация и върне на куриера в момента на получаване на наградата.
 
Изпълнявайки условията на Промоцията от чл. 7, Потребителят ще участва в томбола за ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СКУТЕР
 
Тегленето на наградите ще се организира на датите, както следва:

Първо теглене на 27.06.2023г. за периода от 20.06.2023 до 26.06.2023 г., когато ще бъдат изтеглени: 1 бр. сърф дъска; 1 бр. слушалки ;30 бр. надуваеми легла ; 20 бр. колонки

Второ теглене на 04.07.2023г. за периода от 27.06.2023 до 03.07.2023 г., когато ще бъдат изтеглени: 1 бр. сърф дъска; 1 бр. слушалки ;30 бр. надуваеми легла ; 20 бр. колонки

Трето теглене на 11.07.2023г. за периода от 04.07.2023 до 10.07.2023 г., когато ще бъдат изтеглени: 2 бр. сърф дъска; 2 бр. слушалки ; 30 бр. надуваеми легла ; 20 бр. колонки

Четвърто теглене на 18.07.2023 г. за периода от 11.07.2023 г. до 17.07.2023 г., когато ще бъдат изтеглени: 2 бр. сърф дъска; 2 бр. слушалки ; 30 бр. надуваеми легла ; 20 бр. колонки

Пето теглене на 25.07.2023 г. за периода от 18.07.2023 г. до 24.07.2023 г., когато ще бъдат изтеглени: 2 бр. сърф дъска; 2 бр. слушалки ; 40 бр. надуваеми легла ; 10 бр. колонки

Шесто теглене на 08.08.2023 г. за периода от 25.07.2023 до 07.08.2023 г., когато ще бъдат изтеглени: 2 бр. сърф дъска; 2 бр. слушалки ; 40 бр. надуваеми легла ; 10 бр. колонки
Теглене на победителя за Електрически скутер ще се осъществи на 08.08.2023 г.

Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на hellenergypromo.bg и информирани чрез телефонно обаждане в рамките на 7 календарни дни с информация за спечелената от тях награда.
 
За  промоцията по чл. 6, за да бъде валидиран, Участникът следва да потвърди, че може да предостави регистрираните за участие касови бележки на закупените продукти, посочени в чл. 3, т. 1.
 
Доставките на наградите ще бъдат осъществявани по куриер в работни дни от 09:00 до 18:00 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара