Спечелете 20 фотокамери Polaroid, 100 плажни стола и 400 кръгли кърпи от Somersby

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://somersbypromo.bg/

Как се участва:

Чрез покупка на промоционални продукти Somersby и регистрация на код.

Пълни правила:

Участващата търговска марка е Somersby в съответните опаковки и вкусове с промоционален дизайн:

Somersby, необоротна стъклена бутилка 0,33л, вкус Apple (Ябълка), Blueberry (Боровинка), Pear (Круша), Mango & Lime (Манго и Лайм), Passionfruit & Orange (Маракуя и Портокал), Wild Berries 0.0 (Горски Плодове 0.0) и Apple 0.0 (Ябълка 0.0)

Участващите опаковки ще бъдат идентифицирани с промоционален дизайн, а под капачката осем-символен код (съставен от латински букви и арабски цифри).

Наградите, които са предвидени за спечелване в периода на промоцията, са следните:

· Кръгла плажна кърпа Somersby – 400 бр. с 1 от 3 вида дизайн, които ще се печелят на случаен принцип. Наградата Плажна кърпа е с 3 различни дизайна и се изпраща на случаен принцип. Дизайните не могат да бъдат избирани или заменяни.

Моментни награди: 400 броя Кръгла плажна кърпа Somersby

Участникът разбира дали печели награда, веднага след регистрацията на 1 (един) уникален код от капачката. Спечелилите участници ще бъдат уведомени със съобщение на екрана и със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

· Шезлонг (Плажен стол) Somersby – 100 бр. с 1 от 3 вида дизайн, които ще се печелят на случаен принцип. Наградата Шезлонг (Плажен стол) е с 3 различни дизайна и се изпраща на случаен принцип. Дизайните не могат да бъдат избирани или заменяни.

Седмични награди: 100 броя Шезлонг (Плажен стол) Somersby

С всеки непечеливш код от моментните награди, всеки участник автоматично бива включен в седмичните тегления за награда Шезлонг (Плажен стол). Печелившите участници ще бъдат уведомени със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

· Фотокамера Polaroid – 20 бр. в 2 разцветки (бяло с жълто и бяло с червено), които ще бъдат изтеглени след 31.07.2023 г.

· Големи награди: 20 броя фотокамера Polaroid

За да се включи в тегленето на награда фотокамера, всеки участник трябва да регистрира минимум 4 (четири) уникални кода от капачката. Кодовете, с които участник не е спечелил награда Плажна кърпа или Шезлонг (Плажен стол), автоматично се начисляват за участие за наградата фотокамера Polaroid. Регистрираните печеливши кодове за по-малките награди Плажна кърпа или Шезлонг (Плажен стол) не участват в броя кодове за спечелването на голямата награда фотокамера Polaroid.

Разпределението на наградите кърпи (400бр.) ще се извършва със специално разработен за нуждите на играта софтуер, на случаен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено и равномерно разпределяне на наградите на база регистрации в Промоцията. В периода са предвидени за спечелване средно по 7 броя моментни награди (кърпи) дневно. Всички печеливши кодове не участват в следващите тегления.

Разпределението на наградите Шезлонг (Плажен стол) (100бр.) ще се извършва на случаен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено и равномерно разпределяне на наградите на база регистрации в Промоцията. В периода са предвидени за спечелване средно по 11 броя награди Шезлонг (Плажен стол) на седмица спрямо графика на теглене (т. 5.1), което ще се осъществява всеки понеделник от периода на промоцията, освен последното теглене, което ще се състои на 01.08 (Вторник), което да обхване всички регистрации от периода 24.07-31.07 включително. Всички печеливши кодове не участват в следващите тегления.

Големите награди в Промоцията (фотоапарат Polaroid) ще бъдат изтеглени чрез допълнителен софтуер в присъствието на тричленна комисия, до 3 (три) дни след края на Промоцията измежду всички участници регистрирали минимум 4 (четири) уникални кода, които кодове не са печеливши за по-малките награди в промоцията.

Плажната кърпа “Somersby” изисква регистрацията на 1 (един) уникален 8-символен код за валидно участие. Шезлонг (Плажен стол) “Somersby” изисква регистрацията на 1 (един) уникален 8-символен код за валидно участие. Наградата фотокамера Polaroid изисква регистрацията на минимум 4 (четири) уникални 8-символни кода за едно валидно участие.

Регистрираните печеливши кодове за малка награда (кърпа) не участват в броя кодове, необходими за участие за спечелването на големите награди – Шезлонг (Плажен стол) и фотокамера .

Регистрираните печеливши кодове за награда Шезлонг (Плажен стол) не участват в броя кодове, необходими за участие за спечелването на голямата награда – фотокамера.

Механизъм на промоцията:

Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи промоционална опаковка и да провери за наличието на 8-симолен код под капачката на бутилката.

Ако участникът открие уникален 8-символен код трябва:

1. Да посети интернет адрес https://www.somersbypromo.bg/ .

2. Да въведе уникалния код от вътрешната страна на капачката от закупените промоционални продукти точно така, както е изписан;

3. Да въведе без интервали мобилния си номер по един от двата начина; Пример: 0XXXXXXXXX или 359XXXXXXXX.

4. Да потвърди, че е запознат и се съгласява с правилата на промоцията;

5. Да потвърди, че ще запази капачката с промоционалния код;

6. След преминаване на по-горните стъпки да натисне бутон "РЕГИСТРИРАЙ".

При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага, чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство, дали печели награда кърпа или участва за седмично теглене за спечелване на Шезлонг (Плажен стол), колко кода има регистрирани до момента или колко кода остава да регистрира до възможността за спечелване на една от големите награди, за които се изисква да бъдат регистрирани повече от 1 кода (фотокамера).

Един участник може да регистрира максимум 15 кода на ден.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на промоцията.

Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени със съобщение на екрана, както и с текстово съобщение SMS на посочения от тях мобилен телефонен номер, в което ще им бъде предоставен телефонен номер, на който следва да се обадят до 5 календарни дни, за да потвърдят наградата си и да предоставят информация за доставка – имена и точен адрес. След изтичане на 5 дни от спечелване на наградата, участникът губи правото си да я предяви за получаване и Организаторът няма да носи отговорност.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, те ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

В момента на получаването на наградата печелившият участник трябва да предаде на куриерската фирма печелившите капачки „Somersby“ с регистрираните печеливши кодове и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай, награда не се предава на печелившия, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Ако Участникът не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

Печелившите участници ще бъдат обявени на интернет адреса https://www.somersbypromo.bg/ в периода на промоцията чрез част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити. С включването си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията (лица над 18 години), срещу нужният брой валидни капачки “Somersby” с регистриран печеливш код, само ако печелившият код е отпечатан от Организатора или от негов подизпълнител на оригинална промоционална капачка. Промоционални капачки, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, включително манипулация на капачка, се считат за невалидни и се обезсилват.

Кодовете, изобразени под промоционалните капачки, се състоят от 8 символа (латински букви и арабски цифри), изписани на 1 ред. 

Краен срок - 31 юли 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара