Спечелете 100 ваучера по 100 лв. за Douglas и 10 смартфона XIAOMI 12T PRO

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 9 юни 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Merilyn и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

В програмата „MERILYN С ПОДАРЪК” участват всички разновидности на продукта Merilyn Slim – Merilyn Slim Pink, Merilyn Slim Blue и Merilyn Slim White.

МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ И РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1) При регистрирана 1 касова бележка, участникът има шанс да спечели ваучер на стойност 100лв за магазин DOUGLAS & BEAUTY | ZONE на случаен принцип.   

Регистрацията ще се извършва чрез въвеждане на мобилен телефонен номер на участника и регистран номер на касовата бележка. Всяка отделно регистрирана касова бележка дава шанс на участника да спечели ваучер на стойност 100лв за магазин DOUGLAS & BEAUTY | ZONE.

Участникът разбира дали печели награда ваучер на стойност 100лв за магазин DOUGLAS & BEAUTY | ZONE в момента на регистрацията.  Ако потребителят получи потвърждение за спечелена награда, той трябва да попълни своите лични данни, в появилия се допълнителен формуляр на уебсайта: три имена, ЕГН , град, пощенски код, адрес за доставка или адрес на офис на куриерска фирма СПИДИ, изписани на кирилица.

За да валидира правото си да получи спечелената награда, печелившият участник трябва да качи снимка на касовата бележка от своята регистрация в обособеното за това поле, на която да са видими и лесно четими следните данни, с цел установяване на автентичността ѝ:

- Номер на касова бележка
- Закупен продукт Merilyn Slim
- Обща сума на бележката
- Дата на издаване и точно време на издаване
- Номер на фискална памет / идентификатор на ИАСУТД

Печелившият участник може да получи обаждане от служител на КТ Интернешънъл ЕАД или подизпълнител на КТ Интернешънъл ЕАД за потвърждаване на данните.

2) При регистрирани минимум 3 касови бележки, участникът участва в томбола в края на Промоцията за спечелване на смартфон XIAOMI 12T PRO. За всеки нови 3 регистрирани кода от касови бележки за покупка на участващи продукти, Участникът получава допълнителна регистрация в томболата в края на играта и съответно по-голям шанс за спечелване.

Тегленето на печелившите участници, регистрирали поне 3 касови бележки, ще се осъществи след края на промоцията на 09.06.2023г., най-късно до 16.06.2023г., в присъствието на нотариус. Печелившите участници ще получат телефонно обаждане на посоченият от тях номер за предоставяне на техните лични данни - три имена, град, ЕГН, адрес за доставка или адрес на офис на куриерска фирма СПИДИ. За да валидира правото си да получи наградата мобилен телефон, печелившият участник трябва да изпрати снимка на касовите бележки от съответното участие на имейл igraskod@ktinternational.eu , на която да са видими и лесно четими следните данни, с цел установяване на автентичността:

- Номер на касова бележка
- Закупен продукт Merilyn Slim
- Обща сума на бележката
- Дата на издаване и точно време на издаване
- Номер на фискална памет / идентификатор на ИАСУТД

Участникът може да получи спечелената награда единствено след предоставяне на снимка и/или снимки от регистрираните касови бележки по описаните в официалните правила методи.

Касови бележки, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда нужната информация или има съмнения, че са фалшифицирани, подправени, манипулирани следва да бъдат изпратени в оригинал на адреса на Организатора. След като се запознае с оригинала на касовата бележка, Организаторът уведомява участника дали касовата бележка е валидна или не. Решението принадлежи изцяло и само на Организатора и е обвързващо за участниците. В случаи на невалидна касова бележка участникът няма право да получи наградата.

В касовата бележка следва да е видима марката Merilyn на закупените продукти или съответна стокова група, която подлежи на проверка от страна на Организатора със съответния търговски обект, от където е извършена покупката.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж, независимо дали е закупен повече от 1 продукт Merilyn Slim.

Един участник може да регистрира до 10 касови бележки на ден.

Единният идентификатор на всеки участник в промоцията е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Печелившият участник ще бъде потърсен по телефона три пъти. Ако не приеме обажданията или не направи обратно обаждане до 23.06.2023г., наградата ще бъде насочена към резервните изтеглени печеливши.

Участникът е длъжен да пази касовите бележки до изтичането на промоцията.

Награда при регистрация на минимум 1 касова бележка:

Ваучер на стойност 100лв за магазин DOUGLAS & BEAUTY | ZONE – 100 броя

Голяма награда при регистрация на минимум 3 касови бележки:

Смартфон XIAOMI 12T  PRO – 10 броя

1)  Награда - ваучер на стойност 100лв за магазин DOUGLAS & BEAUTY | ZONE, се присъжда на случаен принцип, след регистриране  на минимум 1 касова бележка на уебсайта на промоцията www.igraskod.com . В случай, че участникът е печеливш, ще получи известие в момента на регистрация в уебсайта на промоцията www.igraskod.com и ще трябва да попълни нужните лични данни, адрес за доставка и снимка на регистрираната касова бележка. Участникът може да получи обаждане от служител на КТ Интернешънъл ЕАД, в което да потвърди попълнените лични данни и адрес за доствка или да изпрати отново снимка на касовата бележка или нейният оригинал, за да може да получи спечелената награда.

2)  Голяма награда - Смартфон XIAOMI 12T PRO, се присъжда чрез теглене на лотариен принцип измежду всички участници, регистрирали поне 3 кода от касови бележки на уебсайта на промоцията www.igraskod.com . Печелившите участници ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 10 печеливши и 5 резерви. Участникът ще получи обаждане от служител на КТ Интернешънъл ЕАД, в което да потвърди попълнените лични данни и адрес за доствка или да изпрати отново снимка на касовата бележка или нейният оригинал, за да може да получи спечелената награда. В случай, че участник бъде дисквалифициран поради несъответствие с условията на настоящите Официални правила, наградата се присъжда на първият по ред изтеглен резервен печеливш.

С една валидна касова бележка може да се участва еднократно и поотделно за спечелване на всяка една от двете награди.

Инициали от имената на победителите ще бъдат обявени публично на уебсайта www.igraskod.com в срок до 30 календарни дни след изтичането на срока на промоцията.

ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Данните, попълнени на уебсайта www.igraskod.com трябва да са изписани на кирилица и да съдържат три имена, ЕГН, град, пощенски код, телефонен номер, адрес за доставка или адрес на офис на куриерска фирма СПИДИ.

Организаторът ще се свърже с печелившия участник в максимално кратък срок за потвърждаване или предоставяне на данните на печелившия и снимка на касовата бележка, когато тя не е предоставена предварително.

Наградите се изпращат чрез куриерска фирма СПИДИ най-късно до 30.06.2023 г. Наградите ще бъдат доставяни в работни дни, от 09:00 до 17:00 часа. При доставката, всички печеливши участници се задължават да предоставят на куриерите документ за самоличност.

Наградите се предоставят лично на спечелилия участник, само ако спечелилият участник представи документ за самоличност и от представения документ за самоличност се установи, че той е поне на 18 г. В случай, че участникът е на възраст под 18г., няма право да получи награда. Ако той/тя не присъства на посочения адрес или не отговаря на телефонно обаждане на посочения от участника телефонен номер, куриерът ще изпрати SMS съобщение с адрес на офис, от който печелившият може да вземе пратката в седем дневен срок.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара