Спечелете парична награда от 2000 лв. и 2 парични награди по 250 лв.

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 юли 2023

Как се участва:

Чрез качване на снимка или видео в инстаграм.

Пълни правила:

Участник в Конкурса може да бъде само физическо лице, което:

а) е навършило 18 години, най-късно в деня на записване за участие в Конкурса;
б) е потребител и не участва в конкурса с цел, която е свързана с търговска дейност;
в) живее на територията на България;
г) има свой публичен профил в Instagram,
д) отговаря на условията за участие в Конкурса, посочени в настоящия Правилник.

Конкурсът ще се проведе под лозунга: Journeyspiration.

Задачата на Участника в Конкурса е да направи снимка или видео , която интерпретира Лозунга и да добави описание на снимката или видеото, в което обяснява историята на снимката и неговото вдъхновение.(наричана по-нататък: „Конкурсна работа”).

За да участва в конкурса, участникът трябва да:

А) Да публикува Конкурсна работа, която представлява снимка, с описание под формата на публикация в своя профил в Instagram с включени публични настройки;

Б) Да добави в описанието на публикацията хаштагове #journeyspirationBG и тагне @answear_bg на конкурсната си работа

В) Конкурсната работа трябва да бъде публикувана в Instagram по време на прериода на приемане на кандидатури за участие в конкурса, т.е. от 10.05.2023г. от 10:00 ч. до 31.07.2023г. до 23:59 ч. Снимки, които са публикувани в профила на участника извън периода на приемане на кандидатури за участие в конкурса, няма да бъдат приети в конкурса, дори ако участникът добави описание, хаштаг и обозначение за конкурса към тези снимки/видеоклипове

Г) Да последва Instagram профила на @answear_bg

След публикуването на Конкурсната работа в Instagram, по начина, посочен в §3, ал. 3 по-горе, Участникът предоставя на Организатора неизключително право върху представената от него Конкурсна работа и се съгласява Организаторът да разпространява образа на Участника или трети лица, които са представени в Конкурсна работа, за продължителността на Конкурса и шест месеца след края му, на територията на целия свят, в следните области на употреба:

а) в областта на записването и размножаването на Конкурсната работа - производство на копия от Конкурсната работа с помощта на цифрова технология, въвеждане в паметта на компютър и други подобни устройства;

б) в обхвата на разпространение и възпроизвеждане на Конкурсната работа - публично представяне на Конкурсната работа по такъв начин, че всеки да има достъп до нея на място и време, избрано от него, включително и не само:

в) разпространение на Конкурсната работа в Интернет, по-специално в уебсайтове и в социалните медии (Facebook, Instagram, Linkedin) интернет магазин Answear воден в домейните www.answear.bg com / hu /ro / ua / sk / cz / gr / hr/ cy  и на страниците на конкурса https://lifespirationstartshere.answear.bg/

    Участникът може да участва в Конкурса с повече от една Конкурсни работи.

    Правилно публикуваните и описани съгласно ал. 3 по-горе Конкурсни работи ще бъдат оценявани от конкурсна комисия (наричана по-нататък: „Комисия”), назначена от Организатора.

    Комисията ще разгледа Конкурсните работи, заявени за участие по време на периода на Конкурса и ще определи най – добрите Конкурсни работи, като ще се вземат предвид качеството, креативността и атрактивността на Конкурсните снимки и интерпретацията на Лозунга.

    Информацията за резултатите от конкурса ще бъде публикувана в Уебсайта на конкурса в срок от 14 дни след края на Конкурса.

    В Конкурса ще бъдат присъдени:

    Една голяма награда от 2000 лева
    Две допълнителни награди от 250 лева

    Всеки, който получи награда в конкурса, ще бъде наричан по-нататък Лауреат.

    В допълнение към наградата, Организаторът ще присъди на всеки Лауреат парична награда в размер, равен на 11,11% от наградата. Размерът на паричната награда ще съответства на размера на данъка върху дохода, начислен на Лауреата във връзка със спечелването на Конкурса. Участникът се съгласява, че преди да бъде издадена Награда, паричната награда ще бъде изтеглена и внесена по сметката на съответната данъчна служба в Полша от Организатора, като платец на фиксирания данък върху доходите на физическите лица, дължим от спечелването на Конкурса. 

    Победителят декларира, че е запознат със задължението си да декларира и внесе данъците, дължими във връзка със спечелването на Конкурса.

    Лауреатите в Конкурса ще бъдат уведомени за победата в съобщение, изпратено от Организатора във вътрешната система за кореспонденция чрез платформата Instagram. Лауреатът е длъжен да потвърди по същия начин в рамките на 5 дни, че е получил информация за печалбата и да изпрати информацията, изисквана от Организатора на посочения имейл адрес, по-специално: име и фамилия, адрес за изпращане на Наградата, банкова сметка и данни за отчитане на данъка върху доходите на физическите лица, дължим при спечелването на конкурса.

    Ако поради някаква причина Организаторът не може да се свърже с Лауреата в Конкурса или не получи отговор на известието за победата в рамките на 5 дни, той си запазва правото да присъди Наградата на друг Участник.

    Паричнте награди ще бъдат преведени по банков път на сметка, посочена от победителите. 

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара