Спечелете екскурзии до Кападокия, слушалки Beats by Dre и 400 000 кена Tuborg

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши:

0893 473 XXX
0883 461 XXX
0895 309 XXX
0885 708 XXX
0897 370 XXX
0884 701 XXX
0894 839 XXX
0896 677 XXX
0897 754 XXX
0894 393 XXX
0882 267 XXX
0888 319 XXX
0890 911 XXX
0896 363 XXX
0898 582 XXX
0876 616 XXX
0882 401 XXX
0894 707 XXX
0886 277 XXX
0886 461 XXX
0888 081 XXX
0884 421 XXX
0879 228 XXX

Как се участва:

Чрез покупка на промоционална бира Tuborg и регистриране на код под капачката.

Пълни правила:

Участващата търговска марка е Tuborg, в съответните опаковки:

Tuborg, оборотна стъклена бутилка 500 мл.;
Tuborg, кен 500 мл.;

Участващите опаковки ще бъдат идентифицирани с промоционален етикет (колие с посланието „спечели над 400 000 награди“) и промоционален дизайн (кен с посланието „спечели над 400 000 награди“). Печелившите опаковки ще имат символ на кен под капачката на бутилката или под езичето на кена, ако наградата е кен Tuborg 500 мл. При намирането на промоционален 8-символен код под капачката на бутилка Tuborg или езичето на кен Tuborg, потребителят може да участва в томбола за 23 бр. награди описани в точка 5 от Общите условия на играта.

Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА и предвидени за спечелване в периода на промоцията, са следните:

- 400 000 бр. бира Tuborg кен 500 мл.
- 20 бр. безжични слушалки Beats by Dre
- 3 бр. екскурзии до Кападокия за 2-ма в периода 22.09-25.09.2023г.

Екскурзията включва:

Настаняване: Royal Cave hotel Cappadocia, 3 (три) нощувки, стандартна двойна стая с вкл. закуска, в периода 22.09-25.09.2023

Заминаване София - Кападокия :
- Транспортна фирма: Balkan Holidays Air
- Багаж – 7 кг. ръчен и 20 кг. чекиран
- Информация за полета: Летище София – Летище Невшехир
- Дата и час на тръгване: 22.09.2023, 07:30 ч.
- Дата и час на пристигане: 22.09.2023, 09:20 ч.
Отпътуване Кападокия - София :
- Транспортна фирма: Balkan Holidays Air
- Багаж – 7 кг. ръчен и 20 кг. чекиран
- Информация за полета: Летище Невшехир – Летище София
- Дата и час на тръгване: 25.09.2023, 10:20 ч.
- Дата и час на пристигане: 25.09.2023, 12:10 ч.
Трансфери :
- Летище Невшехир - Royal Cave hotel Cappadocia
- Royal Cave hotel Cappadocia - Летище Невшехир
Допълнителни екскурзии и услуги : Полет с балон над Кападокия за 2-ма

Медицинска застраховка при болест и злополука на туриста „Помощ при пътуване в чужбина по чл.72,ал1 от ЗТ -включена само в туристически пътувания/за тур. пакет/ извън страната към застрахователна компания „ЗАД Алианц България“.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

Наградата Beats by Dre безжични слушалки изисква регистрацията на минимум 5 уникални промоционални кода за едно валидно участие, които кодове могат да се регистрират поединично, след всяка покупка, в рамките на срока на промоцията, като по този начин се натрупват до достигане на нужния брой кодове за участие в томболата за тази награда, а именно – 5 бр.

Наградата екскурзия до Кападокия за 2-ма изисква регистрацията на минимум 23 уникални промоционални кода за едно валидно участие, които кодове могат да се регистрират поединично, след всяка покупка, в рамките на срока на промоцията, като по този начин се натрупват до достигане на нужния брой кодове за участие в томболата за тази награда, а именно – 23 бр. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето на наградите, но може да спечели само една награда.

Наградите ще бъдат изтеглени чрез томбола в присъствието на тричленна комисия от представители на Организатора и на Изпълнителя след края на промоцията. Томболата ще се състои до 3 работни дни след официалния край на промоцията. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

Механизъм на промоцията:

Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи промоционална опаковка Tuborg, от посочените в т.4 по-горе, и да провери наличието на символ или код под капачката на бутилката/езичето на кена.

1. Ако участник открие символ кен под капачка от бутилка или под езиче на кен :

Участникът печели безплатна бира Tuborg кен 500 мл. Бирата може да получи в предварително определени наградни центрове, обозначени със стикер, срещу предоставяне на печеливша капачка/езиче на кен. Информация за търговските обекти, от които могат да бъдат получени наградите, ще бъде публикувана на www.tuborgfun.bg.

Списъкът с наградните центрове може да бъде променян в периода на промоцията, като промените ще бъдат отразявани в разумен срок на сайта на промоцията www.tuborgfun.bg. Едно лице може да вземе максимум пет броя награди бира кен в един ден от един награден център. В случай, че наличностите в търговския обект не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг, обозначен със стикер, награден център.

2. Ако участникът открие уникален осем-символен код трябва:

1. Да посети интернет адрес www.tuborgfun.bg.

2. Да въведе уникалния код от вътрешната страна на капачката или езичето от закупените промоционални продукти точно така, както е изписан;

3. Да въведе без интервали мобилния си номер по един от двата начина; Пример: 0XXXXXXXXX или 359XXXXXXXX.

4. Да потвърди, че има навършени 18 години;

5. Да потвърди, че е запознат и се съгласява с правилата на промоцията;

6. Да потвърди, че е запознат и се съгласява с политиката на Организатора за защита на личните данни;

7. След преминаване на по-горните стъпки да натисне бутон "РЕГИСТРИРАЙ".

При регистрация на промоционален код, участникът ще има възможността да избере за коя награда желае да участва. След направен избор, веднага ще бъде уведомен, чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство, колко кода има регистрирани до момента или колко кода остава да регистрира до възможността за участие в томбола за спечелване на избраната награда.

Един участник може регистрира максимум 20 кода на ден и неограничен брой промоционални кода в периода на промоцията.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на промоцията, с изключение на наградата Tuborg кен, която може да печели неограничено.

Спечелите безжични слушалки Beats by Dre или екскурзия до Кападокия за 2-ма следва да попълнят протокол с данни за подаване на Данъчна декларация от страна на организатора, тъй като наградите е на стойност над необлагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Участниците, спечелили награда безжични слушалки Beats by Dre или екскурзия до Кападокия за 2-ма, ще бъдат уведомени с текстово съобщение SMS на посочения от тях мобилен телефонен номер, в което ще им бъде предоставен телефонен номер, на който следва да се обадят до 5 дни, за да потвърдят наградата си и да предоставят информация за доставка – имена и точен адрес. След изтичане на горепосочените срокове, участникът губи правото си да я предяви за получаване и Организаторът няма да носи отговорност.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, те ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

В момента на получаването на наградата печелившият участник трябва да предаде на куриерската фирма печелившите капачки/езичета Tuborg с регистрираните печеливши кодове и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай, награда не се предава на печелившия, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Ако Участникът не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

Печелившите участници ще бъдат обявени на интернет адреса www.tuborgfun.bg в периода на промоцията чрез част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити. С включването си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията (лица над 18 години), срещу нужният брой валидни капачки/езичета Tuborg с регистриран печеливш код, само ако печелившият код е отпечатан от Организатора или от негов подизпълнител на оригинална промоционална капачка/езиче от кен. Промоционални капачки/езичета, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, включително манипулация на капачка/езиче, се считат за невалидни и се обезсилват.

Кодовете, изобразени под промоционалните капачки и езичета на кен, се състоят от 8 символа (латински букви и арабски цифри), изписани на 1 ред под капачките и на 2 реда под езичета. 

Краен срок - 15 юли 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара