Спечелете 3 броя чисто нов смартфон Apple iPhone 14 128GB

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши:

Galina_Shalamanova@____________._
s.gospodinova10@____________._
pixelnightly@____________._

Как се участва:

Чрез подновяване на абонамент за платформата Уча.се.

Пълни правила:

Уча.се има изненада за теб! Ако имаш абонамент, който изтича в периода 26 май – 31 август и го подновиш с абонамент за 12 или 24 месеца, преди да изтече, участваш в томбола за специална награда – чисто нов смартфон Apple iPhone 14 128GB! Трима победители ще бъдат изтеглени на 11.09.2023 г.

По-надолу можеш да се запознаеш с всички общи условия на кампанията. На линия сме за въпроси и помощ на help@ucha.se!

За да участва в кампанията, всеки допустим участник следва да активира нов абонамент в сайта на Уча.се за 12 или 24 месеца, преди настоящият му абонамент да изтече, и в рамките на периода на Кампанията.

Всеки допустим участник по чл. 4.1. автоматично участва в жребий за спечелване на награда в рамките на Кампанията.

Един участник може да спечели само една награда Apple iPhone 14 128GB в рамките на кампанията, независимо от броя на закупените абонаменти.

В Кампанията се предоставят следните награди: 3 броя Apple iPhone 14 128GB

Печелившите участници ще бъдат изтеглени в присъствието на трима представители на Организатора чрез дигитална платформа, на адрес: https://commentpicker.com/random-name-picker.php – на 11.09.2023 г. Освен печелившите участници за всяка награда на случаен принцип ще бъдат изтеглени и по 3 бр. резервни участници, които ще имат правото да спечелят съответна награда, при условията на настоящите Общи условия в т. 5.6.

Печелившите ще бъдат обявени в уебсайта на адрес: www.ucha.se/motiviramse. Обявяването на печелившите ще бъде извършвано чрез изписване на тяхната електронна поща, но без индикация за домейна на същата.
(пример: petya.petrova@____________._)

В 7-дневен срок след изтегляне на печелившите, Организаторът ще се свърже по имейл/телефон с всеки печеливш участник за предоставяне на необходимите данни за получаване на наградите. Печелившият трябва да предостави имената си, телефонен номер и адрес за доставка на наградата. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печеливш, печелившият не предостави необходимите данни в срок до 2 дни след получаване на имейл/телефонен разговор, съответно предоставените данни са неточни или некоректни, наградата се предоставя на резервен печеливш (наградите на резервните печеливши се предоставят по реда на изтеглянето им). Наградите се доставят от Организатора на посочения от спечелилия участник адрес, чрез куриерско дружество по избор на Организатора. В случай че предметната награда е на стойност над 100 лева, Организаторът се задължава да внесе дължимия данък по сметка на НАП за сметка на печелившия, печелившият се задължава да декларира предоставената награда пред Национална агенция по приходите в срок до края на април месец на годината, следваща годината, през която доходът от предметната награда е придобит от физическото лице. Във връзка с изплащането на данъка всеки печеливш следва да представи на Организатора три имена и ЕГН. Отказът от предоставяне на посочените данни води до невъзможност за получаване на наградата.

В такъв случай наградата се предоставя на резервен печеливш. Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Кампанията, за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда и за внасяне на дължимия данък.

Наградата ще бъде доставена за сметка на Организатора от куриерска компания лично до печелившия участник, до 7 дни след предоставяне на необходимите данни за предоставяне на наградата. Наградата се доставя на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, последният ще получи SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата от куриерската компания. Непотърсената награда се предоставя на резервен печеливш участник. При доставка на наградата печелившият трябва да попълни приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра за удостоверяване получаване на наградата или обратна разписка, удостоверяваща получаването на наградата. Наградата се получава лично или от представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

Краен срок - 31 август 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара