Спечелете 120 ваучера по 100 лв. за пазаруване в Duka от Zewa

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://www.zewa.net/bg/promocii/kupete-i-spechelete-s-zewa/pechelivshi-uchastnitsi/

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Zewa за поне 12 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Механизъм за участие с покупка:

1. В периода на Кампанията да закупи продукти Zewa на минимална стойност 12.00 лв. с ДДС.

2. Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.zewa.bg/promocii, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; снимка на документа, удостоверяващ направената покупка; телефонен номер.

3. Снимката на касова бележка/фактура за покупка на участващите в Кампанията продукти Zewa, трябва да отговаря на следните критерии:

- Снимката не трябва да е по-голяма от 10 мегабайта
- Снимката трябва да е във формат .png, .jpg, .webp, .jpeg
- Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
- Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането ѝ.

- Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да показва еднозначно, че е за покупка на поне един продукт Zewa. При участие с касов бон/фактура, на който не присъства конкретно име на продукт Zewa, участникът е длъжен да качи снимка на доказателството за покупка, на която да се вижда и закупеният от него продукт/продукти.

- На снимката трябва ясно да се виждат обекта, от който e закупен продуктът, датата и стойността на покупката, номера на касовата бележка/фактурата. Общата стойност на закупените продукти Zewa трябва да е минимум 12.00 лв. с ДДС и да е регистрирана с един касов бон/фактура.

Датата на покупката на участващите в Кампанията продукти, посочена върху касовата бележка/фактурата трябва да е в рамките на периода 20 април 2023 г., 00:00 часа – 31 май 2023 г., 23:59 часа.

Максималният брой касови бележки/фактури, регистрирани на ден от един участник ще бъде ограничен до 10.

Всеки участник може да регистрира една касова бележка само веднъж независимо от броя и стойността на закупените с нея продукти Zewa.

Организаторът не носи отговорност за непълни или неправилно попълнени лични данни или неотбелязани задължителни полета, което може да доведе до невъзможност за връзка с Участника (в случай, че спечели) или до загуба на право за участие в томболата за награди в Кампанията.

За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени следните наград:

Механизъм за участие с покупка:

- 120 бр. ваучер * 100 лева с ДДС за пазаруване в Duka, валиден във всички физически магазини Duka или онлайн на duka.bg

*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с илюстративен характер.

Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер.

- Седмица 1 (27.04.2023 г.) – 20 бр. ваучер за пазаруване в Duka;
- Седмица 2 (04.05.2023 г.) – 20 бр. ваучер за пазаруване в Duka;
- Седмица 3 (11.05.2023 г.) – 20 бр. ваучер за пазаруване в Duka;
- Седмица 4 (18.05.2023 г.) – 20 бр. ваучер за пазаруване в Duka;
- Седмица 5 (25.05.2023 г.) – 20 бр. ваучер за пазаруване в Duka;
- Седмица 6 (01.06.2023 г.) – 20 бр. ваучер за пазаруване в Duka;

Всеки участник в кампанията може да спечели само една награда в механиката с покупка.

Всички валидни регистрации ще бъдат включени в тегленето на съответните седмични награди.

Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона. Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от провеждане на съответното теглене на телефонния номер, регистриран за участието в Кампанията.

Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на получаването ѝ. Имената на печелившите участници и спечелената награда ще бъдат публикувани на Уебсайта на датата, определена за обявяване на печелившите след валидиране от страна на Организатора.

Наградите се изпращат до спечелилия участник в срок до 20 работни дни (при отсъствие на независими от Организатора причини за забавяне) след като представител на Организатора се е свързал с участника и е получил информация за валиден имейл адрес/ адрес за доставка.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв. без ДДС, получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда участник трябва да предостави на Организатора или подизпълнителя следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева без ДДС) в декларация по чл.73 от ЗДДФЛ. В случай че печелившият участник откаже да предостави изискваните данни, Организаторът си запазва правото да откаже да изпрати наградата.

Краен срок - 31 май 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара