Спечелете 35 перални Bosch, модел WAN24064BY от Persil

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 май 2023

Как се участва:

Чрез закупуване на продукти Persil за поне 7.99 лв и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини от търговската мрежа, които продават Persil, наричани за целите на Кампанията „търговски обекти“.

В Кампанията участват всички продукти с търговска марка Persil.
Върху участващите в Кампанията продукти няма изрично обозначение или специална опаковка.

В Кампанията могат да бъдат спечелени следните награди: Общо 35 бр. големи награди – пералня марка Bosch, модел WAN24064BY, с единична стойност на придобиване 749 лв. с ДДС.

За да участва за спечелването на награда, участникът трябва да закупи продукти, участващи в Кампанията на стойност минимум 7,99 (седем и деветдесет и девет) лв. с ДДС по време на периода на Кампанията. При покупка на стойност минимум 7,99 (седем и деветдесет и девет) лв. с ДДС, участникът може да участва в томбола за спечелване на една голяма награда, като за тази цел участникът трябва да се регистрира с три имена, телефон, номер на касовата бележка, дата и снимка на касовата бележка на страницата на кампанията – www.henkel-promo.bg.

Наградите по т. 10 ще бъдат изтеглени на лотариен принцип, в периода 01-07.06.2023 г. За всяка награда ще бъде изтеглен един печеливш и една резерва измежду участниците.

Победителите ще бъдат известени в периода от 07.06.2023 г. до 14.06.2023 г. на посочените от тях телефонни номера, че печелят и как да получат наградата си . Регистрираната касова бележка/фактура, с която е спечелена награда, следва да бъде предоставена на Организатора, при поискване, с цел да се удостовери направената покупка.

Всеки участник може да участва в Кампанията, с повече от една касова бележка/фактура за покупка на промоционални продукти в промоционалния период, при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на промоционални продукти в размер на минимум 7,99 (седем и деветдесет и девет) лв. с ДДС.

За избягване на неясноти, един участник в Кампанията може да спечели само една награда по т. 10, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал на www.henkel-promo.bg. С една касова бележка може да бъде направена само една регистрация, независимо от стойността на направените с нея продукти с търговска марка Persil.

Наградите ще бъдат изпратени за сметка на Организатора в периода 15.06 -21.06.2023 г.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара