Спечелете 5 градински сетa, 50 пуфа и 100 сета Costa Coffee

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 5 юни 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Costa coffee за поне 12 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

За участие в Промоцията с възможност за спечелване на награда по част 7, Участващи са всички изброени по-долу продукти с търговска марка COSTA, разпространявани в търговската мрежа в България и предназначение за приготвяне на кафе-напитки у дома (Касови бележки с включен закупен готов продукт - приготвена на място напитка CоstaCoffeeот заведение/магазин няма да бъдат зачитани), а именно:

    200 гр. Costa coffee мляно Signature Medium,
    200 гр. Costa coffee мляно Signature Dark,
    200 гр. Costacoffee мляно The Bright Blend,
    200 гр. Costa coffee мляно Crema Blend
    1кг. Costa coffee Signature Medium зърна,
    1кг. Costa coffee Signature Dark зърна,
    1кг. Costa coffee Crema зърна,
    1кг. Costa coffee The Bright Blend зърна,
    Кутия Costa coffee Espresso съвместими сDolce Gusto капсули 16 бр,
    Кутия Costa coffee Latte съвместими с Dolce Gusto капсули 16 бр,
    Кутия Costa coffee Cappuccino съвместими с Dolce Gusto капсули 16 бр,
    Кутия Costa coffee Signature Blend съвместими с Nespresso капсули 10 бр,
    Кутия Costa coffee Warming Blend съвместими с Nespresso капсули 10 бр,
    Кутия Costa coffee Colombia 100% Arabica съвместими с Nespresso капсули 10 бр,
    Кутия Costa coffee Bright Blend 100% Arabica съвместими с Nespresso капсули 10 бр.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията с регистрация на касова бележка за закупени Участващи продукти на стойност поне 12 лв. в една касова бележка от Участници, които отговарят на изискванията на тези правила и са изпълнили и условията съгласно ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ ЗА НАГРАДИ ОТ ТОЧКА 7.1. , са следните:

/Вид и брой награди/:

    CostaCoffee градински сет (включващ 2 дървени столчета тип шезлонг и градинска маса) – 5 броя

    Пуф Costa Coffee – 50 броя

    Costa Coffee сет, включващ 2 х 200 гр. мляно Costa coffee, 2 х чаши Costa Coffee, 1 кафеварка Bialetti – 100 броя

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Тук посочената награда „CostaCoffee градински сет“ е с пазарна стойност над 100 лева без ДДС и спечелилите участници следва да се информират за данъчните задължения, описани в чл. 9.5. от настоящите правила.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ ЗА НАГРАДИ ОТ ТОЧКА 7.1.

Всеки потребител, който отговаря на изискванията за право на участие съгласно част 4 и на останалите изисквания от тези правила, може да участва в Промоцията„Спечели награди с CostaCoffee“, при условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

1. Закупи Участващ/-и продукт/-и (посочени в част 6 по-горе), в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство, като в една касова бележка, закупените Участващи продукти следва да са на стойност минимум 12 лв;

2. Регистрира касова бележка по т. 8.1.1. с покупката си на адрес http://bg.costacoffee.com/promoв периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, със следните данни:

    Две имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес, на които Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани за цели, както следва: за участие в Промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в Промоцията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.

    Снимка* на уникална, нерегистрирана до момента в Промоцията касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващ/-и продукт/-и следва да е в периода на Промоцията) и че отговаря на условията по т.8.1.1.; Касови бележки, от които не е ясен участващият продукт, а са с обозначение например "артикул 1", "артикул 2" и т.н. няма да бъдат допускани за участие.

*Снимката на касовата бележка трябва да бъде във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. Снимката трябва да бъде с видими в нея Участващи продукти, обект, дата, номер на касова бележка, QR код, и същата да е четима. Кодът на касовата бележка може да бъде регистриран само веднъж и дава право на едно участие. Регистрираният код трябва да съвпада с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията.
Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер) може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Промоция, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната сума за участие;

С една уникална регистрация с една касова бележка може да се спечели само една награда.

След всяка регистрация по точка 8.1.2, Участникът разбира дали и какво печели или не печели. В случай че не печели, се изписва съобщение за това. В случай, че след регистрацията е отбелязана награда, Организаторът пристъпва към извършване на ръчна проверка на регистрацията, вкл. регистрираната касова бележка и данни за покупката, с цел установяване дали същата съответства на тези правила и условията за предоставяне на наградата. Участникът получава и информативен имейл за това.

Важно! В рамките на 5 работни дни след регистрацията и получаването на информативния имейл, Пaртньорът или Организаторът извършват проверка дали е налице валидна регистрация, направена в съответствие с тези правила, вкл. регистрирана касова бележка отговаряща на изискванията, посочени в тези правила. В случай че проверката установи уникална и валидна регистрация, Партньорът или Организаторът изпращат потвърдителен имейл за спечелената награда, като с този имейл се посочва и информация за доставката на наградата (повече информация за доставката - в т. 9.2).

В случай на невалидна/ несъответстваща с тези правила регистрация, участникът получава имейл, който го информира за несъответствието на неговата регистрация с настоящите официални правила и в този случай награда не се предоставя.

За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Промоция се счита всяка регистрация от потребител, отговарящ на условията по т.4. и тези правила, с коректно въведени данни по т.8.1.2. с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка, удостоверяваща покупката на Участващ продукт/и в периода на Промоцията и отговаряща на останалите условия по тези правила. С една касова бележка може да се участва в Промоцията само веднъж, независимо от броя или колко пъти е достигната минималната стойност за участие със закупените Участващи продукти, присъстващи в нея.

Всеки потребител има дневен лимит за регистрации, равняващ се на 7 участия с уникална касова бележка. Този дневен лимит се рестартира на всеки 24 ч. през целия период на Промоцията.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара