Спечелете пътуване до Италия, 30 куфара и 100 раници от Birra Moretti

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://www.birramoretti.com/bg/bg/promo

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта и/или покупка на бира Moretti за поне 5 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Общият брой на наградите, които могат да бъдат спечелени от участницитеза целия период
на Кампанията, са:

Награди, изискващи регистрация на 1 бр. касова бележка за минимум 5 лв.
• 30 броя Куфари Birra Moretti
• 100 броя Раници Birra Moretti

Участието за голямата награда „Двоен билет за пътуване до Италия“ изисква регистрация
на сайта на играта. Наградата ще се използва в периода 01-30 септември 2023г. и включва:
а) 1 бр. – пътуване за двама до Рим, Италия с осигурени 3 нощувки в хотел BEST WESTERN HOTEL PRESIDENT 4* в периода от 04.09 до 07.09
б) два двупосочни самолетни билета от София до Рим, Италия и обратно с включен трансфер до
хотела;

МЕХАНИКА 1 с регистрация на касови бележки – участието в Кампанията е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора, посочени в т. 11.1 по-долу.

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е
необходимо:

1. Да направи покупка по време на Срока на Кампанията на някой от продуктите с марка Birra Moretti на стойност минимум 5 лв.
2. Да запази и регистрира касовата бележка на сайта на кампанията, като при регистрацията посочи име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес, брой закупени продукти, даващи право на участие в Кампанията, стойността им и да качи снимка на касовата бележка във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. На снимката трябва да се виждат и четирите ъгъла касовата бележка в цялост, с всички посочени в нея реквизити, като обект, дата, код, QR код, закупени артикули, и същата да е четима. Кодът на касовата бележка може да бъде регистриран само веднъж и дава право на едно участие. Регистрираният код трябва да съвпада с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията. Ако касовата бележка не отговаря на изискванията, описани по-горе, ако същата не съдържа продукт и/или продукти на Birra Moretti за мининмум 5,00 лв., даващи право на участие в Кампанията, ако регистрацията на касовата бележка е извършена преди началото или след края на Кампанията, ако при регистрацията лицето е предоставило непълни или неточни данни или не отговаря на други изисвкания, посочени в тези Правила, участието е невалидно.

Един участник може да спечели само една награда от Кампанията, независимо колко продукти е закупил и колко касови бележки е регистрирал.

Участникът може да регистрира касови бележки по всяко време в Срока на Кампанията – наведнъж или на няколко пъти, при спазване на ограниченията в т. 11.3.6 по-долу.

Една касова бележка може да се регистрира само веднъж. В случаите, когато на касовия
бон не е изписано името на продукта (Birra Moretti), касовата бележка се счита за невалидна.

Печелившите участници се определят на произволен принцип чрез томбола, която ще се
извърши автоматизирано от софтуер на като тегленето ще бъде записано. Печелившите ще
бъдат обявени на сайта на кампанията чрез публикуване на техните инициали (първата буква от първо име и първа буква от фамилно име), заедно с телефонен номер със заличени последни три цифри не по-късно от 5 работни дни от датата на теглене - 20 юни 2023г.

Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички касови
бележки, които са регистрирали.

Участник може да регистрира неограничен брой касови бележки, с което увеличава
шансовете си в томболата за награди.

Един потребител може да регистрира до 20 бележки в рамките на 24 часа.

МЕХАНИКА 2. Участието в томбола за награда „Пътуване до Италия“ е индивидуално и
не е обвързано с покупка на продукти на Организатора, посочени в т. 11.1.1 по-горе.

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е
необходимо да се регистрира на сайта на кампанията

Тегленето на печелившия ще бъде на 20.06.2023г Печелившият участник се определя на произволен принцип чрез томбола, която ще се извърши автоматизирано от софтуер, като тегленето ще бъде записано. Организаторът ще обяви победителя като публикува неговите инициали (първата буква от първо име и първа буква от фамилно име), заедно с телефонен номер със заличени последни три цифри на сайта в сайта не по-късно от 5 работни дни от датата на теглене - 20 юни 2023г.

Печелившите участници ще бъдат уведомени за наградата си от Организатора на предоставения при регистрацията телефонен номер. За целите на получаване на наградата, печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес за доставка. 13.4. Спечелилите награда раница и куфар ще получат наградата си на посочения от тях адрес за доставка в срок до 30 (тридесет) дни от деня, в който наградата е била изтеглена. При доставка на наградата участникът трябва да представи на куриера регистрираната печеливша касова бележка и документ за самоличност.

Спечелилият наградата „Пътуване до Италия“ ще бъде помолен да предостави и три имена и ЕГН с цел изпълнение на задължението по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация „ЗАГОРКА“ АД поема ангажимента за деклариране и плащане на данъка по смисъла на чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дължим за всяка предметна печалба, чиято пазарна цена превишава 100 лв. без ДДС.

Краен срок - 15 юни 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара