Спечелете колело DRAG Grand Canyon, слушалки Sony и колонки Sony

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 30 април 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти BIC Hybrid Flex за поне 10 лв. и регистрация чрез sms.

Пълни правила:

Кампанията ще се проведе на национално ниво, във всички търговски обекти, които продават продуктите BIC Хибрид Флекс на територията на Република България.

Всички долупосочени продукти BIC Hybrid Flex са включени в Кампанията:
BIC Flex 3 Hybrid Package of 1 handle + 4 refills
BIC Flex 3 Hybrid Package of 4 refills
BIC Flex 3 Hybrid Sensitive Package of 1 handle + 4 refills
BIC Flex 3 Hybrid Sensitive Package of 4 refills
BIC Flex 5 Hybrid Package of 1 handle + 2 refills
BIC Flex 5 Hybrid Package of 4 refills

За да може да се регистрират за участие в Кампанията и да имат възможност да спечелят една от седмичните награди, участниците трябва да изпълнят всяка от следните стъпки:

1. Да закупят Участващи продукти на стойност от минимум 10,00 (десет) лв. с включен ДДС;
2. Да регистрират 10 цифрения номер от касовата бележка/ фактура за закупените Участващи продукти за минимум 10,00 лв. с ДДС чрез SMS на безплатен номер 108006.
3. Да запазят оригиналната фактура/касова бележка за удостоверяване на покупката, в случай че спечелят награда.

След успешна регистрация на кода от фактурата, участниците ще получат обратен SMS. Той ще ги уведомява, че са били успешно регистрирани за участие в Кампанията.

Ако регистрацията на номера на фактурата е била грешна, участникът ще получи уведомително SMS съобщение за неуспешна регистрация, както и телефонен номер на Центъра за обслужване на клиенти на Кампанията, където ще може да получи помощ.

Всеки участник може да се регистрира в Кампанията с повече от една касова бележка / фактура за Участващи продукти, при условие че всяка от тях е на стойност от минимум 10,00 (десет) лв. с ДДС.

Една касова бележка/ фактура за закупени Участващи дава право само на една регистрация за участие в Кампанията, независимо от стойността на закупените стоки, посочена в касовата бележка /фактурата.

Всяка регистрирана касова бележка /фактура, която не е спечелила награда по време на съответното седмично теглене, продължава да участва във всички тегления за награди до края на
Кампанията.

Седмичният печеливш участник ще се тегли веднъж седмично през периода на Кампанията чрез специализиран софтуер измежду всички Участници, регистрирали валидни касови бележки / фактури през съответната седмица и регистрираните валидни касови бележки/фактури от
всички предишни седмици от Периода на Кампанията, които не са спечелили седмична награда. Участникът, който спечели седмичната награда ще получи SMS и обаждане, с инструкции как да
получи наградата си. Последната награда ще бъде изтеглена една седмица след приключване на Кампанията.

В Кампанията ще бъдат изтеглени и могат да бъдат спечелени следните награди:

Седмични награди - 3 (три) броя Bluetooth колонка SONY SRS-XE200L – 3 (три) награди за цялата Кампания, по една награда за всяка от първите три седмици от Кампанията (Седмични награди).

Седмични награди - 1 (един) брой безжични слушалки True Wireless SONY WF_C500B – 1 (една) награда за цялата Кампания, една награда за четвъртата седмица на Кампания, (Седмична
награда).

Голяма награда - 1 (един) брой градско колело DRAG Grand Canyon – 1 (една) награда за цялата Кампания, по една награда за последната седмица от Кампанията (Финална награда).

За да получат своята награда, всички печеливши е необходимо да предоставят:
• Оригиналната фактура/ касова бележка, с която са се регистрирали за участие в Кампанията"
• Лична карта за удостоверяване на самоличността на спечелилия" 

След осъществяване на контакт с печеливш участник, Организаторът и съответният печеливш участник ще се договорят как ще бъде предоставена наградата.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара