Спечелете почивки в Пампорово, сноуборд дъски, ски и зимни якета от Jagermeister

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 24 март 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Jägermeister и Jägermeister MANIFEST за поне 20 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Продуктите, които участват в Кампанията, наричани за краткост „Участващи продукти“, са с марка Jägermeister и Jägermeister MANIFEST в каквато и да е налична на пазара в България опаковка/ml, като за участие в Кампанията Участващите продукти следва да са на стойност минимум 20 лева на една касова бележка.

Общ брой на наградите, които ще бъдат изтеглени чрез томбола на случаен след края на Кампанията:

    5 бр – Почивка за двама в Пампорово
    3 бр. – Сноуборд с брандинг Jägermeister
    3 бр. – Ски с брандинг Jägermeister
    20 бр. – Зимно яке Jägermeister x Goloka

Участници в томболата ще бъдат потребители, отговарящи на условията, посочени в част 5 по-горе, с уникални регистрации на  касови бележка в периода на Кампанията, отговаряи на условията, описани в тези правила.

Наградата „Почивка за двама в Пампрово“ включва:

     4 нощувки със закуски за двама  в помещение тип Джуниър суит в хотел Перелик
    3-дневна лифт карта за двама за ски зона Пампорово
     Достъп до Body & Soul SPA Lounge в хотела в работното време на съоръженията:
    Детски кът в хотела за самостоятелно ползване
    Транспорт до ски зоната и обратно до хотела (по график)
    Гардероб за багаж и съхранение на собствено ски/сноуборд оборудване в хотела
    Wi-Fi на територията на хотела, туристическа такса, застраховка и ДДС
    Наличен безплатен открит паркинг (до изчерпване на местата за паркиране).

Наградата „Почивка за двама в Пампрово“ не покрива лични и транспортни разходи. Пакетът не включва вечеря, ски оборудване, използване на подземен паркинг и всичко друг, което не е изрично упоменато.

Пакетът важи за настаняване до 31.03.2024 г.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

Всеки потребител, отговарящ на условията описани в част 5 по-горе, може да участва в Кампанията „Сезонът на шотовете!“ за спечелване на някоя от изброените в ЧАСТ 7, точка 7.1 награди при условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

Закупи в България, в периода на Кампанията (10.02.2023г. – 24.03.2023г.) с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство, Участващ/и продукт/и (посочени в част 6 по-горе ), като в една касова бележка закупените Участващи продукти следва да са на стойност минмум 20 лева. Участващите продукти следва да са конкретно посочени в касовата бележка;

Регистрира касова бележка по 8.1.1. с покупката си, онлайн на адрес https://www.jagermeister.promo,  в периода на Кампанията (10.02.2023 г – 24.03.2023г.) с посочване на следните данни:

    Имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес на участника, на които Организаторът и/или Партньорът да се свърже с Участника; Тези данни ще бъдат използвани  за цели, както следва: за участие в Кампанията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в Кампанията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.
    Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Кампанията касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващ/и продукт/и следва да е в периода на Кампанията) и че отговаря на условията по т.8.1.1.; Касови бележки, от които не е ясен участващият продукт, а са с обозначение например „артикул 1“, „артикул 2“ и т.н. няма да бъдат считани за отговарящи на условията за участие в Кампанията допускани за спечелване на награда.
    Номер на касовата бележка, чиято снимка е регистрирана съгласно посоченото по-горе;

Снимката на касовата бележка трябва да бъде във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. Снимката трябва да бъде с видими в нея Участващи продукти, обект, дата, номер на касова бележка, QR код, и същата да е четима. Кодът на касовата бележка може да бъде регистриран само веднъж и дава право на едно участие и само веднъж в Кампанията, независимо колко пъти е достигната минималната стойност на Участващи продукти необходимa за участие, закупени и посочени в нея. Регистрираният код трябва да съвпада с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията.

Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер) може да бъде регистрирана само един път за целите на настоящата Кампания, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната сума за участие в Кампанията – стойност на Участващи продукти, закупени и посочени в нея;

С една уникална регистрация с една касова бележка може да се спечели само една награда.

В случай че Участващите продукти са закупени от електронен магазин, то за касова бележка се счита предоставената товарителница. В този случай, Участникът трябва да следва изискванията посочени за касова бележка, а референция в тези правила към „касова бележка“ ще се счита, че включват и документа по този параграф;

В случай че Участващите продукти са закупени от електронен или физически магазин, предоставящ фактури, то за касова бележка се счита именно фактурата. В този случай, Участника трябва да следва изискванията посочени за касова бележка, а референция в тези правила към „касова бележка“ ще се счита, че включват и документа по този параграф.

Всяка уникална регистрация на касова бележка по т.8.1.2., автоматично бива включен в томбола за награда по  т.7.1

В периода 24.03.2023 – 29.03.2023г се теглят на случаен принцип, посредством софтуер https://www.random.org/ тридесет и една (31) регистрации по  т.8.1.2. на потребители с уникални регистрации. Наградите ще бъдат разпределяни, както следва: Първите 5 изтеглени ще спечелят „Почивка за двама в Пампорово“, следващите 3 – „Сноуборд с брандинг Jägermeister“, следващите 3 – „Ски с брандинг Jägermeister“, оставащите 20 – „Зимно яке Jägermeister x Goloka“.

Печелившите участници ще бъде уведомени от Организатора и/или Партньора посредством имейл на предоставената от него електронна поща при регистрацията в Кампанията в срок до 29.03.2023г.

Печелившите участници следва да предоставят на Партньора/ Организатора адрес и телефон/ данни за доставка, както и да направят други уточнения, ако са указани от Организатора или Партньора. В случай, че участник не направи това в срок до 5 работни дни от имейла по предходния параграф, се счита, че той се отказва от наградата и губи правото си да я получи.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи имейла за спечелена награда по тази точка и/или по невнимание не е предоставил адрес и телефон/ уточнения и данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането им и по тази причина връзка с участника и/или доставка не е била възможна или не е бил намерен на посочения адрес и/или е пропуснал да отговори на имейла в срока по предходния параграф.

Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации в Кампанията, в случай че всяка отделна негова регистрация е уникална и отговаря на тези Официалните правила на Кампанията.

За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Кампания се счита всяка регистрация с коректно въведени данни по т.8.1.2. и с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка, удостоверяваща покупката на Участващ/и продукт/и, отговарящи на условията по тези правила. С една касова бележка може да се участва в Кампанията само веднъж, независимо от броя или колко пъти е достигната минималната стойност за участие със закупените Участващите продукти, присъстващи в нея.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби, в това число създаване и сторниране на касови бележки от служители в търговски обекти, използване на на „дупликати“ или „копие“ на касови бележки.

В Кампанията няма да бъдат приемани касови бележки, на които не е посочен конкретен Участващ продукт, дори и да е изписано на „Артикул“: „Алкохол“ или др.

За невалидни се считат касови бележки с нечетим текст, включително и такива, на които не си личи датата на тяхната направа и/или номер.

Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон с цел да информира участникът, че трябва да подаде данни за доставка на наградата , а участникът следва да подаде данните за доставка в срок до 5 работни дни, след като представител на Партньора се е свързал с него.  В случай че представител на Партньора или Организатора не е могъл да се свърже с печеливш и/или печелившият участник не предостави данни за доставка в посочения в предходното изречение срок, или предостави непълни или неточни такива, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя.

Наградите от точка 7.1. ще бъдат доставени по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите, тяхното валидиране и свързване с тях, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

Като условие за получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта. В случай че представител на куриера не е могъл да се свърже с печеливш и/или не може да го открие на адрес, за да му даде наградата/наградите, във всички случаи в срок до 7 дни от известяване от куриерската фирма, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя.

Награда не се предоставя и в случай, че се установи, че получателят не е лицето, посочено в регистрацията и/ или не отговаря на условие по тези правила.  Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период.

В тази връзка при получаването на имейл за спечелена награда с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, потребителят ще бъде помолен освен данните си за доставка, да предостави и информация за: Три имена и ЕГН.

В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (три имена и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора.

За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта си, като личната карта веднага му се връща.  Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на спечелилия при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в кампанията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, доставяща наградите, както и подаване на информация към съответните държавни органи за предоставената награда, когато е приложимо. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара