Спечелете 6 СПА уикенда, 60 ваучера по 100 лв. и 600 комплекта с продукти Здраве

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.zdravegames.com/winners

Как се участва:

Чрез покупка на продукти "Здраве" за поне 6.60 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Продукти, участващи в Кампанията: всички продукти с марката “Здраве”, независимо от вида и опаковката им.

Механизмът за участие в Кампанията включва изпълнението на следните стъпки:

Стъпка 1: Купи продукт/и“Здраве” (независимо от вида и опаковката им), на обща стойност минимум 6,60 лв. с ДДС. Необходимо условие е закупуването нa продукт/и с марката “Здраве” на общата стойност не по-малко от 6,60 лв. с ДДС да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.

На касовата бележка ясно и четливо трябва да са посочени:

- наименование на продукта и марката
- стойност на продукта
- дата на касовата бележка.

Задължително условие за участие е датата на касовата бележка с която се участва в настоящата игра да е в рамките на периода на играта съгласно чл. 2.1 от настоящите правила.

Право на участие в играта дава и закупуването на продукти „Здраве“ на стойност минимум 6,60 лв. с ДДС от онлайн магазин (вкл. чрез мобилно приложение), в случай че за покупката е издадена касова бележка съдържаща име на продукта, марка и стойност. Покупката следва да е отразена на ЕДНА касова бележка.

Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените продукти “Здраве”, датата и номера на касовата бележка на интернет страницата www.zdravegames.com

За фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД, регистрацията се осъществява чрез регистриране на 10-цифрения номер на фактурата, датата и общата сума с ДДС на закупените продукти “Здраве” от фактурата.

При регистрацията участникът трябва:

- да въведе валиден мобилен номер;
- да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД;
- да въведе общата сума от закупените продукти “Здраве”;
- да въведе датата на касовата бележка/фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД;

- да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Кампанията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.zdravegames.com, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.zdravegames.com

С регистрация на една касова бележка от закупени продукт/и “Здраве” за минимум 6,60 лева с ДДС, един участник може да спечели само една награда. Т.е. с една регистрация един участник може да спечели само 1 бр. СПА уикенд за двама, Подаръчен ваучер за 100 лв. или Комплект продукти “Здраве”.

Един участник може да направи максимум 3 регистрации за участие в играта в рамките на едно денонощие, като регистрира 3 отделни касови бележки за закупуване на продукти „Здраве“, всяка от които на стойност минимум 6,60 лева с ДДС.

Един участник може да спечели само по един брой награда от вид.

С една касова бележка участникът може да направи само една регистрация, независимо от броя и стойността на закупените с нея продукти.

В играта ще бъдат раздадени следните награди:

- СПА уикенд за двама в „Гранд Хотел Велинград“, гр. Велинград (6 бр. за целия период)
- Подаръчен ваучер CadHoc на стойност 100 лева (60 бр. за целия период)
- Комплект от четири продукта “Здраве” (600 бр. за целия период)

Общо 666 бр. награди за целия период на играта.

Изображенията на наградите на www.zdravegames.com са илюстративни, реалните награди биха могли да се различават .

Наградата Спа уикенд за двама в хотел в България трябва да бъде усвоена (ползвана) в периода 01.05.2023 г. до 31.08.2023 (с изключение на официални и национални празници).

Всички награди ще бъдат изтеглени до три работни дни след края на играта на случаен принцип чрез софтуер.

Печелившите ще бъдат обявени на www.zdravegames.com до 24 часа след изтеглянето, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер. Един участник може да направи максимум 3 регистрации в рамките на денонощие.

Печелившите участници ще бъдат известени със SMS на мобилния номер, въведен при регистрацията за участие. В съобщението ще се съдържа мобилен номер за връзка с Организатора, на който в 5-дневен срок печелившите ще трябва да позвънят между 09:00 и 18:00 часа и да потвърдят наградата си (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). В случай, че печеливш участник не потвърди наградата си в описания срок, същият губи правото си да я получи. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Организаторът не носи отговорност, ако печеливш участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и не е потвърдил наградата си в рамките на 5-дневния срок или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените продукти с бранда “Здраве” на куриера, който ще достави наградата им.

Задължително условие е имената на продуктите и марката да присъстват като закупен артикул на касовата бележка.

Организаторът апелира към участниците в играта да пазят старателно касовата бележка на място, което да съхрани нейната цялост и четливост – награди няма да бъдат предоставяни срещу изтрити и нечетливи касови бележки, при които не може да се потвърди, че въведените данни при регистрацията отговарят на реално направената покупка.

Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта, потребителят е необходимо да регистрира 10 цифрения номер на фактурата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

Краен срок - 28 февруари 2023

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара