Спечелете Samsung Galaxy A53, ел. четки за зъби и тонколонки JBL

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Роберто Казаков, с. Пролеша
Гинче Котова, гр. Враца
Ангел Нучев, с. Огняново
Ивелина Желева, гр. Варна
Вяра Маркова, гр. Бургас

Как се участва:

Чрез попълване на анкета.

Пълни правила:

Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на продукт, а единствено с коректното попълване на въпросник.  

За да участва в Кампанията, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да отговори на поставените въпроси в кампанията, публикувана в страницата на Организатора.

Стъпка 2: Да попълни възможните форми като предостави своите имена, телефон и електронен адрес като същевременно потвърди (чрез чек-бокс), че е съгласен/а и приема Правилата на Кампанията, запознат/а е с Политиката за поверителност за Кампанията.

В допълнение и без това да е задължителен елемент от регистрацията за участие, участникът може да предостави своето изрично и конкретно съгласие да получава маркетингова информация по дигитални канали и по телефон от Организатора чрез потвърждение с чек-бокс.

Със спазването на стъпките по-горе, участникът автоматично се регистрира за участие в Кампанията.

Единният идентификатор на всеки участник в Кампанията е неговият електронен адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един електронен адрес. Всички регистрации, направени с един и същ електронен адрес, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Всички регистрации подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответната регистрация, респ. участник ще бъдат обявени за невалидни.

Наградите предвидени в Кампанията са:

2 броя Преносима тонколона JBL Flip Essential 2
2 броя Ел. четка за зъби Oral-B
1 брой Смартфон Samsung Galaxy A53

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга замяна.

Получаването на наградите, описани в т 5.1 подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Кампанията е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни, ЕГН и три имена, за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печеливш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран електронен за периода на Кампанията. Всеки последващ опит за участие в Кампанията с вече регистриран електронен адрес се счита за невалиден. Един участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Кампанията.

ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: тегленето на печелившите ще се извърши в рамките на 7 работни дни след края на Кампанията, чрез онлайн софтуер, достъпен на www.random.org, на случаен принцип, измежду всички успешно регистрирали се за участие в Кампанията.Самотообявяване на печелившите се извършва на по-късна дата, спрямо датата на тегленето, съгласно посоченото в т.6.6 по-долу.

Печелившите участници ще бъдат уведомявани по един от следните начини: по SMS, телефонно обаждане или изпращане на съобщение до предоставения електронен адрес от тях при регистрацията за участие. В отговор печелившите участници, в срок от 5 работни дни от уведомяването, ще трябва да посочат: имена, ЕГН, точен адрес и телефон за доставка на спечелената награда. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Кампанията на конкретния печеливш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда.

В случай че спечелилият участник не отговори в посочения срок и ако не бъде открит, наградата ще бъде насочена към резервните изтеглени печеливши.

Освен печелившите участници ще бъдат изтеглени и 5 резерви. В случай че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си, както е описано в т. 6.4. в петдневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Кампанията бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 6.4. начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: имена, ЕГН, точен адрес и телефон за връзка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 30 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т. 6.4 по-горе. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не бъде открит на адреса и служителят на куриерската компания не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската компания, за да получи наградата си, същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице, освен след показване на нотариално заверено пълномощно от печелившия участник.

Краен срок - 7 март 2023

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара