Спечелете ваучери за 600 литра, 6 х 100 литра и 36 х 50 литра гориво от Ромпетрол

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 2 април 2023

Как се участва:

Чрез зареждане на поне 15 литра гориво или покупка за поне 15 лв. в магазина на бензиностации Ромпетрол и изпращане на sms.

Пълни правила:

Участието в Промоцията е обвързано с покупка.

За да участва в Промоцията, участникът следва да:

    зареди минимум 15 л гориво (бензин, дизел, газ) или да направи покупка на стойност минимум 15 лв. в бензиностанция Ромпетрол.
    да изпрати SMS на кратък номер 108003. SMS-ът е безплатен за всички оператори. Регистрацията в промоцията се извършва чрез: изпращане на SMS с номер на трансакция и час, изписани по следния начин: 780905 15:40.
    потребителят ще получава верификационен SMS след успешна/грешна регистрация
    да запази касовата бележка за удостоверяване на покупката, в случай, че спечели награда.

    Участието в Промоцията не е ограничено в случай, че са изпълнени условията на промоцията.
    Един участник / един мобилен номер може да спечели само една награда на седмица.
    Всеки участник може да се регистрира с повече от една касова бележка/фактура.
    Една касова бележка/фактура дава право само на една регистрация/участие, независимо от стойността на касовата бележка/фактура.
    За голямата награда участват всички регистрации за периодаа.

Наградите, които могат да бъдат спечелени в Промоцията са следните:

1 карта за 600 литра безплатно гориво (тегли се в края на промоцията)
6 карти за 100 литра безплатно гориво (тегли се по 1 карта след края на всяка седмица от промоцията)
36 карти за 50 литра безплатно гориво (теглят се по 6 карти след края на всяка седмица от промоцията)

     Тегленето на наградите ще бъде на лотариен принцип и ще бъде осъществено по следния начин:

     Седмичните награди (1 карта за 100 литра безплатно гориво и 6 карти за 50 литра безплато гориво) ще се теглят на следните дати:
    първо теглене на 27.02.2023г.
    второ теглене на 06.03.2023г.
    трето теглене на 13.03.2023г.
    четвърто теглене на 20.03.2023г.
    пето теглене на 27.03.2023г.
    шесто теглене на 03.04.2023г.
    Голямата награда (1 карта за 600 литра безплатно гориво) ще се тегли на 03.04.2023г.

Печелившите ще бъдат уведомявани за печалбата си чрез SMS, изпратен на участвалия в Промоцията мобилен номер

Всяка от наградите, спечелена по реда на точка 11.1 ще бъде изтеглена на лотариен принцип от всички регистрации, направени през предходната седмица

Наградата, спечелена по реда на точка 11.2 ще бъде изтеглена на лотариен принцип от всички регистрации, направени през периода на промоцията

Имената на спечелилите награди участници ще бъдат публикувани на уебсайта на бензиностанции Ромпетрол  www.rompetrol.bg.

След известяване за спечелване на награда, участникът изпраща на e-mail своите имена, близка бензиностанция и копие на касовия бон.

Участникът е длъжен да пази касовия бон като доказателство за покупка.

В случай, че участникът не представи касовия бон при получаване на наградата, или данните от изтеглената чрез жребий печеливша регистрация не съвпадат с данните от касовия бон, Организаторът има право да откаже връчването на наградата.

При предоставяне на спечелената награда, печелившият участник е длъжен да предостави касовата бележка, с номера на трансакцията, от който е спечелена тази награда, и да покаже sms-а, удостоверяващ печалбата. Служителят сверява информацията, поставя печат на бензиностанцията върху лицевата страна на касовата бележка и прави нейно ксерокопие за отчетни цели. Служителят и печелившият участник са длъжни да подпишат приемо предавателен протокол в два екземпляра, след което се предоставя наградата на печелившия.

В случай, че участникът не бъде открит на телефона, от който е изпратен  SMS в рамките на 14 дни, след като е бил изтеглен в жребия, Организаторът има право да връчи наградата на резервен участник, изтеглен в жребия.

Доставката на спечелената награда ще се осъществява до 2 седмици в случай, че участникът е предоставил данни за получаването й на имейл посочен от Организатора или телефона, посочен в печелившия SMS. В случай че участникът не потърси/ вземе наградата в рамките на 3 седмици от датата на известяването му, той губи правото да я получи.

Наградите ще бъдат предавани срещу лична карта, подпис, представен касов бон и регистрационен SMS и приемо-предавателен протокол лично на печелившия участник.

Печелившите участници дават право на Организатора да разпространи и публикува имената им, и/или техни снимки, в медии или на местата за продажба по своя прeценка с цел популяризиране на Промоцията. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара