Спечелете 3 ваучера по 500 лв., 22 ваучера по 50 лв. за консумация и 4 по 50 лв. за Takeaway

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез гласуване в анкета.

Пълни правила:

В гласуването участват всички физически лица, които са дали своя вот с натискане на бутона „Избери“ във всички категории на Go Food&Drinks Awards 2022, регистрирали са се посредством посочените възможности и са попълнили коректно изискваните лични данни. Участието в томболата/ите е възможно само след предоставянето на тази информация. С попълването ѝ името на участника автоматично се добавя в списъка за финалната томбола на съответния конкурс, в който е гласувано, а подадената информация се записва в базата данни на съответния подсайт https://awards.goguide.bg/.

Всички участници и евентуални победители приемат и трябва да спазват условията, наложени от Организатора с настоящия регламент. Неспазването на тези правила може да доведе до изключване на участника или евентуалния победител. Всякакви опити за неоторизиран достъп до играта, базата данни с участници или опити за използване на дупки в сигурността на уеб браузърите с цел облагодетелстване ще доведат до незабавната дисквалификация на участника.

За участие в гласуването в класация за Go Food&Drinks Awards 2022 организаторът предоставя:

3 бр. ваучера за пазаруване на стойност 500 лв. за Fashion Days

Ваучерът не може да бъде осребряван, както и не се изплаща ресто от стойността му. Доплащания са позволени.

22 бр. подаръчни ваучера от заведенията победители на стойност 50 лв.

С тези ваучери спечелилите получават право на консумация в едно от номинираните заведения на стойност 50 лв. Ваучерите не могат да бъдат осребрявани, както и не се изплаща ресто от стойността им. Доплащания са позволени.

4 бр. ваучера на стойност 50 лева, предоставени от Takeaway (Just Eat Takeaway.com)

Ваучерът не може да бъде осребряван, както и не се изплаща ресто от стойността му. Доплащания са позволени.

Тегленето на наградите ще се извърши на томболен принцип в срок до 10 работни дни след приключване на гласуването. Спечелилите награди ще бъдат уведомени на посочения от тях електронен адрес и по телефона, с който са се регистрирали. Списъкът със спечелилите ще бъде публикуван и на сайта: www.goguide.bg

За получаването на награда участникът се идентифицира с лична карта, а когато наградата се получава с пълномощно, приносителят представя копие от нотариално заверено пълномощно, оригинал за справка и лична карта.

Ако спечелилият участник не е навършил пълнолетие, наградата се получава от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ родствената им връзка – акт за раждане на ненавършилия пълнолетие, съответно представителната им власт – акт за назначаване на настойник/попечител.

Всички награди следва да бъдат изискани и получени в срок не по-късно от 1 календарен месец след приключване на гласуването в класацията. Ако награда бъде неполучена и/или непотърсена съгласно предвиденото в този раздел, същата се губи от спечелилия я участник. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Краен срок - 16 февруари 2023

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара