Спечелете 8 броя iPhone 14, 16 броя слушалки AirPods Max и 56 колонки HomePod Mini

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 29 януари 2023

Как се участва:

Чрез покупка на промоционална опаковка Stella Artois и регистрация на код.

Пълни правила:

Участващи опаковки и разфасовки:
Stella Artois     Коледна бутилка – лимитирана опаковка - 0,5 л
Stella Artois     Коледен кен – лимитирана опаковка - 0,5 л

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

Дневна награда     56     колонка HomePod Mini
Седмична награда     16     слушалки AirPods Max
Седмична награда     8     телефон iPhone 14, 128 GB

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

Под езичето на участващия Коледен кен – лимитирана опаковка, както и под капачката на Коледна бутилка – лимитирана опаковка, е наличен промоционален код. В промоцията може да се участва само посредством регистрация на кодове от езичетата/капачките на участващите лимитирани промоционални опаковки в промостраницата на активността в периода на промоцията. Изискванията за участие са както следва:

1. За да участват за колонка Apple HomePod Mini, участниците трябва да регистрират минимум 3 кода от промоционални лимитирани продукти Stella Artois – Коледен кен 500 мл и/или Коледна бутилка 500 мл - на mystellaartois.bg/promo

2. За да участват за слушалки AirPods Max, участниците трябва да регистрират минимум 10 кода от промоционални лимитирани продукти Stella Artois – Коледен кен 500 мл и/или Коледна бутилка 500 мл - на mystellaartois.bg/promo

3. За да участват за iPhone 14, 128 GB, участниците трябва да регистрират минимум 19 кода от промоционални лимитирани продукти Stella Artois – Коледен кен 500 мл и/или Коледна бутилка 500 мл - на mystellaartois.bg/promo

При регистрацията се изисква попълване на личен телефонен номер, който представлява уникалният идентификатор за участващото лице.

Не се изисква едновременна регистрация на кодове. При достигане на необходимия минимум регистрирани кодове от един и същ телефонен номер, те автоматично се включват в съответните дневни и седмични тегления на награди.

Кодовете се състоят от 8 символа, комбинация от латински букви и цифри, и се намират съответно под капачката на лимитираната Коледна бутилка или под езичето на лимитирания Коледен кен.

Регистрираните кодове се натрупват в партидата на конкретния телефонен номер и, според броя им, участват в различните дневни или седмични тегления, за които са валидни като изискуем минимум.  Всеки 3 кода/10 кода/19 кода се равняват на 1 участие в дневните и седмичните томболи за съответната награда. 

С ЕДИН КОД МОЖЕ ДА СЕ УЧАСТВА САМО ВЕДНЪЖ В РАМКИТЕ НА ЦЯЛАТА ПРОМОЦИЯ. След като с дадени кодове е спечелена награда, тези кодове се изтриват и не се допускат до по-нататъшно участие.

ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ И УВЕДОМЯВАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ:

Наградата HomePod Mini се тегли всеки ден, автоматично, на случаен принцип от компютърен алгоритъм. Спечелилите участници се уведомяват с  SMS към телефонния номер, предварително предоставен от тях при регистрацията на кодовете и биват приканени да последват линк за предоставяне на данни за получаване на награда, както и уведомление кои са изтеглените печеливши кодове.

Веднъж седмично (на 12 декември 2022 г., 19 декември 2022 г., 26 декември 2022 г., 3 януари 2023 г., 9 януари 2023 г., 16 януари 2023 г.,23 януари 2023 г. и 30 януари 2023 г.) се провежда автоматично теглене на случаен принцип от компютърен алгоритъм за определяне на спечелилите 2 награди слушалки AirPods Max и една награда iPhone 14, 128 GB. Спечелилите участници се уведомяват с SMS към телефонния номер, предварително предоставен от тях при регистрацията на кодовете и биват приканени да последват линк за предоставяне на данни за получаване на награда, както и за уведомление кои са изтеглените печеливши кодове.

Изискуемите данни за получаване на награда са:  три имена, адрес за доставка (област, град, пощенски код, комплекс/улица, номер/вход/етаж/апартамент), имейл адрес за уведомление за печеливши кодове, ЕГН за целите на плащане на данък по смисъла на ЗДДФЛ от страна на Организатора.

Всички спечелили ще бъдат обявени на https://mystellaartois.bg/promo/winners/ с последни 4 цифри на участващия телефонен номер и последни 4 символа на печелившите кодове.

Един участник може да спечели само една награда в периода на промоцията.

Участниците трябва да пазят като доказателство и да съхраняват капачките и/или езичетата с кодове, а при получаване на спечелена награда доброволно да ги предадат на куриера на Организатора.

Участник може да регистрира неограничен брой различни кодове за периода на промоцията, като с това увеличава шансовете си за спечелване на награда.

Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията и представили съответните печеливши кодове под формата на капачки от Коледна бутилка и/или езичета на Коледен кен. Не се приемат други форми на доказателство за покупка, например снимки на капачки и езичета, продуктите (бутилки или кенове) или други.  При невъзможност от страна на спечелилия участник да предостави изискуемите езичета и/или капачки или при несъответствие на кодовете, които участникът предоставя, с печелившите кодове, участникът няма право да получи наградата и тя не му се връчва.

Организаторът не носи отговорност за недоставяне на предметни награди, ако участникът не бъде открит на предоставения от него телефон за контакт, както и в случай че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт или не е предоставил телефон за контакт, или ако не може да бъде открит на изписания при регистрацията за получаване на награда адрес, както и в случай че не подаде данни за доставка. Спечелилият участник следва да съобрази какъв адрес за получаване подава, имайки предвид работните дни и часове, в които може да бъде посетен от куриера на Организатора, а именно – от понеделник до петък, от 10 до 17 часа.

Спечелилите участници удостоверяват, че са навършили 18 години – лица, ненавършили 18 години нямат право да участват, съответно спечелилият участник следва да удостовери самоличността си, за да може да получи наградата и съответно Организаторът правилно да отрази предоставянето на наградата за данъчни и счетоводни цели.

Организаторът ще пoложи усилия да предостави наградите в срок от 60 работни дни след предоставянето на данните за доставка.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара