Спечелете 450 плюшени мечета и 180 фиджети от TEDI

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://promo.tedi.bg/winners

Как се участва:

Чрез покупка на продукти TEDI за поне 2 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта е обвързана с покупка. При закупуването на който и да е от продуктите на марката TEDI на минимална стойност равна на 2,00 лв. (два лева), след регистриране на касова бележка на уебсайта: promo.tedi.bg, имате възможност да участвате в томбола за спечелването на 420 броя плюшени мечета или 180 броя фиджета.  

    Играта включва следните продукти TEDI:
        Тedi нектари – 300 ml - /всички вкусове/;
        Tedi сок – 300 ml - /всички вкусове/;
        Tedi нектари – 900 ml - /всички вкусове/;
        Tedi нектари – 200 ml- /всички вкусове/;
        Tedi зърнени закуски – 250 г - /всички вкусове/;
        TEDI корнфлейкс – 250 г - / всички вкусове/;
        Tedi Play – напитки – 400 ml- /всички вкусове/;
        Tedi мус - пюре – 100 ml, /всички вкусове/, наричани по-долу Продуктите.

    Играта, започва на 01.12.2022г. и продължава до 15.01.2023г. Продуктите могат да бъдат налични и продавани в търговската мрежа, извън горепосочения период, но закупуването им извън този период не дава право на участие в играта.

    Касовата бележка за закупения продукт се приема за валидна, независимо от мястото, от което продуктът е закупен, стига да е на територията на Република България и на касовия бон ясно и недвусмислено се вижда обектът, от който е закупен продукта, наличието на продукти TEDI и тяхната стойност.

    Играта се разделя на 6 периода. Всеки валидно регистриран касов бон участва в последващи тегления за другите периоди на Играта, с изключение на печелившите от предходно теглене касови бележки.

Периодите са както следва:

    Първи период: 01.12 - 11.12.2022 г., теглене на 12.12.2022 г.;
    Втори период; 12.12 - 18.12.2022 г., теглене на 19.12.2022 г.;
    Трети период: 19.12 – 25.12.2022 г., теглене на 29.12.2022 г.;
    Четвърти период: 26.12 - 01.01.2023 г., теглене на 03.01.2023 г.;
    Пети период: 02.01.23 – 08.01.2023г. , теглене на 09.01.2023.:
    Шести период: 09.01.23-15.01.2023г., теглене на 16.01.2023

    Всеки участник може да спечели до 2 броя награди от вид, но не в един период (в едно теглене).
    Със завършване на регистрацията участникът дава съгласието си за обработване на предоставените лични данни за целите на настоящата игра.

    Всеки участник трябва да запази до края на играта касовите бележки, регистрирани на www.promo.tedi.bg. 5. При предоставяне на награда на участник, Организаторът или негов представител има право да изиска всички касови бележки, регистрирани от участника на сайта www.promo.tedi.bg.

РЕГИСТРИРАНЕ НА КАСОВИ БЕЛЕЖКИ.

    Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бележки, стига същите да отговарят на условията на настоящите Официални правила.
    Един и същ номер на касова бележка може да участва само веднъж.
    Всеки участник трябва да пази регистрираните касови бележки, за да може при решение от страна на Организатора да докаже участието си в Играта и да получи наградата си, ако е изтеглен, като спечелил.
    За участие в томбола се изисква Участникът да има на една касова регистрирана бележка стойност на продуктите с марката TEDI минимум 2лв.:

НАГРАДЕН ФОНД

    Награди: общо 600 броя
        Плюшено мече TEDI  (420бр)  – 70 бр. на период;
        Глава мече – Фиджет – TEDI  (180бр) – 30 бр. на период;

    Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта и рекламните материали.
    Всеки участник може да спечели до 2 броя награди от вид, но не в един период (в едно теглене).

Наградите в Играта ще бъдат изтеглени на томболен принцип, чрез специализиран софтуер, измежду всички регистрирали се за участие и отговарящи на условията на настоящите правила. Ако броят регистрирани е по-малък от броя награди, съответните не се раздават.

    Периодите са както следва:
        Първи период: 01.12 - 11.12.2022 г., теглене на 12.12.2022 г.;
        Втори период; 12.12 - 18.12.2022 г., теглене на 19.12.2022 г.;
        Трети период: 19.12 – 25.12.2022 г., теглене на 29.12.2022 г.;
        Четвърти период: 26.12 - 01.01.2023 г., теглене на 03.01.2023 г.;
        Пети период: 02.01.23 – 08.01.2023г. , теглене на 09.01.2023.:
        Шести период: 09.01.23-15.01.2023г., теглене на 16.01.2023

    Наградите се теглят в следния ред. Първо се тегли Плюшените мечета, след това Фиджетите.
    Организаторът има право да поиска от спечелилия участник да предостави регистрираните от него касови бележки..
    Всеки участник може да спечели до 2 броя награди от вид, но не в един период (в едно теглене).
    Всеки валидно регистриран касов бон участва в последващи тегления за другите периоди на Играта, с изключение на печелившите от предходно теглене касови бележки.

    Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на Играта www.promo.tedi.bg, чрез потребителските си имена в рамките на 7 календарни дни от датата на извършеното теглене. За да бъдат спазени условията на настоящите официални правила на играта, участникът следва да потвърди, че може, в случай че Организаторът прецени да предостави регистрираните за участие касови бележки.
    В срок от 7 календарни дни, Организаторът се свързва със спечелилия участник, който трябва да предостави на Организатора/ Изпълнителя избран офис на Speedy за доставка, две имена и телефонен номер, по изискване на спедиторската компания, за да може наградата да бъде доставена коректно.
    Ако участникът не предостави необходимите данни за контакт и доставка на наградата, а именно: две имена, адрес на най-удобния офис на спедиторска компания Speedy и мобилен телефон, не може да бъде намерен в срок до 1 (един) месец, след края на играта и изтеглянето на печелившите, установи се, че не отговаря на условията за участие в Играта, въпреки опитите си Организаторът не може да се свърже с него в продължение на 3 /три/ поредни дни, или откаже наградата си, губи правото да получи спечелената награда.
    Наградата се изпраща чрез куриерска фирма на посочения от печелившия офис на спедиторска компания Speedy. Доставките ще бъдат осъществявани съгласно графика на работното време на офиса на куриерската компания. . Куриерските разходи са за сметка на Организатора.
    Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.
    Награда, която се е върнала при Организатора съгласно т. 3, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 (един) месец след изтеглянето на печелившите, като разходите за доставката на наградата, в този случай, се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.
    В офиса на Speedy, избран за получаване на наградата от печеливш участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица.
    Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на телефонния номер за връзка при два опита за доставка, направени от куриерската фирма
    Участникът трябва да запази регистрираните касовите бележки.
    Наградите не могат да се разменят за други награди или за стойността им в парични средства.

Краен срок - 15 януари 2023

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара