Спечелете планетарен миксер, градиснко барбекю, машина Singer и още много награди от МЕТРО

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 декември 2022

Как се участва:

Чрез покупка за поне 50 лв. в МЕТРО, плащане безконтактно с Mastercard и регистрация на POS бележка.

Пълни правила:

За участие в Промоционалната кампания и включване в теглене на награди даден Клиент трябва да:

    Направи покупка на стойност минимум 50 лв. с ДДС в някой от Участващите обекти

    Заплати своята сметка безконтактно с карта Mastercard – кредитна или дебитна, издадена от банка или финансова институция, находяща се на територията на Република България, с дата на издаване преди старта на промоционалната кампания 21.11.2022 г.

    Регистрира и качи четима снимка на POS бележката от трансакцията на https://promo.metro.bg, попълвайки всички задължителни полета с валидни данни
        Име и фамилия
        сума и дата на покупката
        имейл
        телефон за връзка
        номер на клиентска МЕТРО карта, с която е извършена покупката
        голяма награда, за която би участвал, при натрупване на общо регистрирани POS бележки за минимум 200 лв. с ДДС

    Изрично да приеме настоящите Официални правила и да потвърди, че се е запознал с Уведомлението относно обработване на личните данни.

Всяка регистрирана уникална POS бележка, изпълняваща условията за минимална сума, се счита за едно участие за спечелване на “малка награда”.

Всеки натрупани 200 лв. с ДДС от регистрирани POS бележки се считат за едно участие за спечелване на „голяма награда“.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

При спечелване, Участникът трябва да представи печелившата POS бележка, която доказва валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания спрямо настоящите общи условия.

Тегления за Втора вълна:

1-во теглене на 05.12.2022г.

Малки награди:

Категория „За магьосниците в кухнята“ – Машина за паста – 8бр.
Категория „За майсторите у дома“ – Комплект инструменти – 8бр.
Категория „За посветените на градината“ – Градинска люлка – 8бр.
Категория „За тези със златни ръце“ – Комплект гоблен – 8бр.

2-ро теглене на 19.12.2022г.

Малки награди:

Категория „За магьосниците в кухнята“ – Машина за паста – 8бр.
Категория „За майсторите у дома“ – Комплект инструменти – 8бр.
Категория „За посветените на градината“ – Градинска люлка – 8бр.
Категория „За тези със златни ръце“ – Комплект гоблен – 8бр.

3-то теглене на 03.01.2023г.

Малки награди:

Категория „За магьосниците в кухнята“ – Машина за паста – 8бр.
Категория „За майсторите у дома“ – Комплект инструменти – 8бр.
Категория „За посветените на градината“ – Градинска люлка – 8бр.
Категория „За тези със златни ръце“ – Комплект гоблен – 8бр.

Теглене големи награди 03.01.2023г.:

Категория „За магьосниците в кухнята“ – Планетарен миксер – 1бр.
Категория „За майсторите у дома“ – Акумулаторна ударна бормашина – 1бр.
Категория „За посветените на градината“ – Градинско барбекю – 1бр.
Категория „За тези със златни ръце“ – Шевна машина „SINGER” – 1бр.

Всеки участник има право да получи само една малка награда за периода на всяка вълна.

Печелившите ще бъдат определени в присъствието на Комисия при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер в централния офис на Организатора. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленията, както и Печелившите ще бъде отразен в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето.

Печелившите ще бъдат информирани за спечелването на награда чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията им, на  https://promo.metro.bg/, в срок до 7 дни след изтеглянето им.

В случай че Организаторът не може да осъществи контакт с печелившите в срок от 7дни след първи опит за свързване, печелившите не потвърдят съгласието си до 7 дни след първото свързване или не изпратят документи до 7 дни след първо поискване Организаторът си запазва правото да предостави наградата на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта на Организатора https://promo.metro.bg/ след установяване на контакт с тях и проверка на валидността на участията им.

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда.

Участниците трябва да съхраняват регистрираните POS бележки. При изтегляне на победителите, от тях може да се изиска предоставяне на оригинални печеливши POS бележки,  отговарящи на общите условия на Играта, за сверяване на регистрираните данни. Победителите трябва да ги предоставят в срок от 7 дни след поискване.

Организаторът може да изиска от Печелившите да потвърдят самоличността си, чрез предоставяне на необходимите документи. Печелившите, с приемането на наградата, предоставят съгласието си, да бъдат фото заснемани, като заснетият материал може да бъде използван от Организатора и/или Mastercard по начин и цели, каквито намерят за добре, включително с рекламни или промоционални цели без да дължат възнаграждение за това.

Наградата се получава на място в обект на Организатора срещу попълнен и подписан от Печелившите Приемо-предавателен протокол за получаване на награда. Печелившите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти за връзка при регистрацията им за участие кога и в кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

Печелившите могат да вземат наградата си от посочения от тях обект до два месеца след уведомяване от Организатора, след което губят право.

Наградите са с пазарна стойност над 100.00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара