Спечелете смартфони Apple, мултикукъри, колонки, 120 кафемашини и ваучери от Фантастико

 

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 ноември 2022

Как се участва:

Чрез покупка от супермаркети Фантастико за минимум 35 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се организира и провежда на български език, за територията на Република България, във всички супермаркети от търговска верига „Фантастико“.

Участието в Играта е обвързано с покупка на стоки от наличния асортимент, предлаган в супермаркети „Фантастико“.

За участие в Играта, желаещите трябва да направят покупка от наличния асортимент в супермаркети „Фантастико“ на стойност минимум 35,00 (тридесет и пет) лева, в който и да е супермаркет „Фантастико“ на територията на Република България.

На касата, след заплащане на покупката си, всеки клиент получава оригинал на касова бележка и ако стойността на касовата бележка е минимум 35,00 (тридесет и пет) лева , клиентът има право да участва в играта и може да спечели една от описаните награди.

За участие в тегленето Участникът трябва да попълни формата за участие като регистрира – данни от оригинал на касовата бележка: супермаркет – посочва се адрес на супермаркет „Фантастико“, от който е извършена покупката, УНП:******** и сума, както и да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни на адрес: https://www.fantastico.bg/igra-birthday.

Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като регистрира неограничен брой оригинали на касови бележки.

Не е възможно повторно регистриране на една и съща касова бележка.

С регистрирането на информацията от касовата бележка, Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат обработвани от „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, дружеството да публикува техните данни по избран от дружеството начин.

Един Участник може да спечели само една награда в рамките на Играта.
Регистрираната информация от оригинал на касова бележка участва в тегленето за разпределение на наградите, което ще бъде направено на 02.12.2022г.

Всеки Участник, който е направил покупка на стойност минимум 35,00 (тридесет и пет) лева, в който и да е супермаркет „Фантастико“ на територията на Република България, попълнил е коректно онлайн формата за участие в Играта и отговаря на Условията, има право да участва в Играта и може да спечели награда.

Участието в играта дава възможност за спечелване на една от следните награди:

а./ 5 награди – Смартфон Apple iPhone 14, 128 GB
б./ 5 награди – Портативна колонка Sony SRS0XE200B
в./ 5 награди – Мултикукър Tefal CY505E30
г./ 10 награди – ваучер за кулинарен курс във Food Connection на стойност 140 (сто и четиридесет) лева, всеки със срок на валидност до 6 месеца от датата на получаване.
д./ 20 награди – ваучер за кино за двама на стойност 30 (тридесет) лева, всеки със срок на валидност до 31.05.2023г.
е./ 50 награди – талон за пазаруване в супермаркети „ФАНТАСТИКО“ на стойност 50 лв., всеки със срок на валидност 31.01.2023г.
ж./ 120 награди – Кафемашина Philips Senseo CSA230/61

Тегленето на печелившите участници ще се извърши чрез определена от Организатора  комисия, която на случаен принцип избира сред имената на участниците, които отговарят на настоящите условия и ще бъдат оповестени на 06.12.2022г.

Тегленето ще се проведе на 02.12.2022 г. от независима комисия, определена от Организатора „ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД, ЕИК 206255903, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ 14А (наричано "Фантастико" или "Организатора").

Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – по имейл или телефон до 7 (седем) работни дни след оповестяването им.

Участник, с който Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 7 (седем) работни дни, губи правото си да получи наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник, поради грешно попълнени данни.

Имената на спечелилите участници, посочени в онлайн формуляра за участие, и наградите, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на „Фантастико“ на https://www.fantastico.bg/igra-birthday на 06.12.2022г.

Печелившите Участници могат да получат своята награда по т.21 от настоящите правила, както следва:

 - наградите по букви „а“, „б“ и „в“  от централен офис на ТВ „ФАНТАСТИКО“, находящ се в гр. София, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ 14А;

- наградите по букви „г“, „д“, „е“ и „ж“  от посочен от спечелилия участник супермаркет „Фантастико“.

Наградите се получават в срок до 7 работни дни, след свързване с печелившия. В случай че печелившия участник не получи наградата в посочения срок, той губи това право и организаторът се свързва с резервен Участник, по реда на изтеглянето им.

Печелившите Участници ще могат да получат своите награди, след като предоставят на служител на „Фантастико“ печелившия касов бон в оригинал, с който са участвали в Играта, както и документ за самоличност за удостоверяване на данните на лицето с данните на печелившия. При получаване на наградата, печелившият участник подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара