Спечелете саундбар LG S65Q

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 октомври 2022

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Участникът може да участва в Играта само с една регистрация.

Регистрацията на участниците се извършва на https://www.lg.com/bg/my-lg/login?state=/bg/my-lg чрез кликване върху компонента от менюто „Регистриране“, въвеждане на данни и приемане на условията за участие в Играта, както следва:
      a. Поставяне на знака „Х“ до следното твърдение: „Съгласен съм LG Electronics Inc и неговите филиали да се свързват с мен чрез маркетингови съобщения.”

В рамките на 15 календарни дни след края на играта Организаторът ще изтегли победителя и ще координира с него доставката на наградата.

По време на регистрирането участниците трябва да подадат следните данни: фамилия, собствено име, валиден имейл адрес, валиден мобилен номер.

В случай, че има подозрения за измама или фалшификация, Организаторът има право да прекрати регистрацията и незабавно да изключи Участника от Играта. Взетото от организатора решение за изключване не може да се оспорва.

Награда: 1 брой Саундбар LG S65Q.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга. Наградата не може да се прехвърля на други лица.

Победителят ще бъде уведомен от Организатора за неговата награда не по-късно от 30 дни след края на Играта. Освен това победителят ще бъде обявен на уеб страницата на поканените в Играта. Публикацията във Facebook ще бъде обявена по всички канали във Facebook на LG България.

Организаторът ще уведоми участниците на посочения имейл адрес по време на регистрацията. Ако Участникът не отговори на известието в рамките на 5 работни дни или не получи наградата си в съгласуваното време, той/тя повече няма да може да участва в получаването й. Организаторът ще изключи от Играта Участник, чиято награда не може да бъде доставена поради посочените в регистрацията неверни лични данни, непълна или незавършена регистрация, или ако Участникът, който е подал регистрацията, не удовлетворява условията, описани в настоящата разпоредба поради друга причина. Организаторът не носи отговорност за подадена от Участника невярна информация.

В случай че Участникът не отговари в рамките на 5 дни или не изиска наградата си, тя ще бъде присъдена на друг изтеглен Участник.

Организаторът ще заплати възможните данъци и такси за наградата.

Наградите по т. 6 от Играта ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до Участника на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

В случаите, в които участникът не се намира на посочения адрес и наградата не може да се достави, не се извършва друга доставка и Организаторът не носи отговорност за това.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара