Спечелете 55 ваучера по 100 лв. от магазини T MARKET

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

1 теглене: 202/1035 BN011124; 300/890BNO11416; 142/122 BN014121; 33/968 BN009788; 214/574 BN011092
2 теглене: 51/99 BN015317-201228130; 152/934 BN011543; 58/896 BN011122; 146/581 BN011092; 243/903 BN011986
3 теглене: 8/1032 BN010753; 210/489 BN011300; 226/435 BN013006; 240/959 BNO11487; 153/918 BN009936
4 теглене: 17/923 BN010748; 67/1037 BNO 11028; 108/553BN013149; 7/966 BN011535; 368/992 BN011413
5 теглене: 90/1021 BN011559; 124/448 BN013006; 13/1008 BN011022; 139/561 BN013149; 493/1035BN011107
6 теглене: 460/1051 BNO11079; 198/1011 BN011053; 2/728 BN010140; 462/926 BN011354; 218/926 BN011123
7 теглене: 326/1085 BN011309; 505/1107/BN010643; 73/466 BN013007; 28/1014 BN011121; 93/798 BNO11498
8 теглене:47/885BNO11025; 266/913 BN011503-2008-0294855; 245/800 BN011133; 68/945 BN011046; 606/991 BNO11487
9 теглене: 327/500 BN 013172; 204/692 BN011071; 80/1003 BNO11487; 277/407 BNO11977; 557/864 BN011051
10 теглене: 163/386 BN009782; 30/966 BN010748; 342/961 BN011418; 410/416 BN011977; 80/952 BN011322
11 теглене: 236/971 BN009936; 30/447 BN013294; 73/1082/BN011095; 102/429BN011478; 250/1000 BN011143

Как се участва:

Чрез покупка за поне 30 лв. от магазин T Market и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Всеки желаещ да се включи в Играта трябва да направи покупка от физически магазин T MARKET или от онлайн магазина на Организатора tmarketonline (https://tmarketonline.bg/) на обща минимална стойност 30 (тридесет) лева с включен ДДС (реално заплатената сума след приспадане на всякакъв вид отстъпки) като включи в покупката си поне един продукт, маркиран със специален символ на кампанията. Покупката може да бъде направена във всеки един магазин T MARKET на територията на страната и следва да бъде извършена с една транзакция, тоест стойността на една касова бележка не може да бъде по-малка от 30 (тридесет) лева.

Ако стойността на касовата бележка надвишава един или няколко пъти минималната стойност на покупката, това не увеличава шанса за печалба на участника и НЕ му дава право да регистрира съответната касова бележка повече от един път. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки.

Продуктите, маркирани със специален символ на кампанията ще бъдат ясно обозначени във физическите магазини T MARKET, в промоционалните брошури на T MARKET, както и на онлайн сайта https://tmarketonline.bg/ по следния начин:

Брошури и физически магазини – стоките, които участват в Играта ще бъдат маркирани със специален обозначителен символ в седмичната промоционална брошура, както и в месечната брошура на лоялна програма карта „благодаря“ и ще бъдат актуализирани на седмична, съответно месечна база в зависимост от периода на промоционалната брошура. Стоките, участващи в Играта, ще бъдат обозначени със специален знак на регал във физически магазини на T MARKET. Актуалните брошури могат да бъдат намерени на следният линк: https://tmarket.bg/page/broshuri

Онлайн магазин – специалният обозначителен символ ще бъде поставен и в онлайн магазина на Организатора https://tmarketonline.bg/ върху съответните стоки, които участват в тази промоция и на свой ред ще бъдат актуализирани на седмична/месечна база.

За да бъде възможно участието в Играта е необходимо клиентът да попълни формата за регистрация на следната интернет страница на Организатора https://tmarket.bg/page/tombola-tyrsachi-na-nahodki, като посочи телефонен номер, номер на касов бон и BN №. За да завърши регистрацията клиентът трябва да потвърди в обособеното за целта поле, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

Не се допускат всякакви нерегламентирани методи за регистрация за участие с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има правото да дисквалифицира съответния участник.

Всеки регистрирал се участник може да се откаже от Играта като за целта изпрати имейл на следната електронна поща: igra@maximabulgaria.bg като посочи номер на касов бон и BN №.

В Играта могат да участват само физически дееспособни лица, навършили 18-годишна възраст, с изключение на: служителите на Организатора, всички подизпълнители (или техни служители), свързани с Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

Награди: За целия срок на Играта могат да бъдат спечелени общо 55 (петдесет и пет) броя ваучери за пазаруване в магазини T MARKET и tmarketonline всеки на стойност от 100 (сто) лева. Всеки един от ваучерите е с включен ДДС.

Всяка седмица от периода на играта ще бъдат раздавани 5 /пет/ на брой ваучера. Всяка регистрирана касова бележка може да спечели 1 /един/ на брой ваучер в седмицата, в която е регистрирана и може да участва само в 1 /едно/ теглене за конкретната седмица, в която е регистрирана.

Теглене на печелившите участници: Печелившите участници ще бъдат теглени всеки вторник в периода на Играта без 20.09.2022г., когато е първата дата, на която може да бъде направена регистрация, на случаен принцип, както следва:

    27.09.2022г. – първо теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 20.09.2022г. до 23:59ч. на 26.09.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
    04.10.2022г. – второ теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 27.09.2022г. до 23:59ч. на 03.10.2022г. , в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
    11.10.2022г. - трето теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 04.10.2022г. до 23:59ч. на 10.10.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
    118.10.2022г. – четвърто теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 11.10.2022г. до 23:59ч. на 17.10.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
    25.10.2022г. – пето теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 18.10.2022г. до 23:59ч. на 24.10.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
    01.11.2022г. – шесто теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 25.10.2022г. до 23:59ч. на 31.10.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
    08.11.2022г. – седмо теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 01.11.2022г. до 23:59ч. на 07.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
    15.11.2022г. – осмо теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 08.11.2022г. до 23:59ч. на 14.11.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
    22.11.2022г. – девето теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 15.11.2022г. до 23:59ч. на 21.11.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
    29.11.2022г. – десето теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 22.11.2022г. до 23:59ч. на 28.11.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
    06.12.2022г. – единадесето теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 29.11.2022г. до 23:59ч. на 05.12.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера.

В тегленията участват всички коректно попълнени формуляри за участие в периода от 20.09.2022г., до 23:59ч. на 05.12.2022г.

Обявяване на печелившите участници: Организаторът ще обявява печелившите участници до 3 (три) календарни дни след всяко теглене на следната интернет страница https://tmarket.bg/page/tombola-tyrsachi-na-nahodki както и на Facebook страницата си „T MARKET“ на адрес: https://www.facebook.com/MaximaBulgaria.

При технически проблем е възможно печелившите участници да бъдат изтеглени или обявени със закъснение до 3 (три) работни дни от първоначално обявеното.

Тегленето на печелившите участници ще се извърши на случаен принцип. При обявяване на печелившите участници ще бъдат публикувани единствено номер на касов бон и BN №.

Eдин участник може да спечели една награда с една касова бележка в едно седмично теглене, като това не ограничава правото му да участва за награда в Играта, ако е регистрирал и други касови бележки в оставащите от Играта седмици. За избягване на всякакви съмнения ако в една седмица бъдат изтеглени повече от една касова бележка на един и същи участник, той ще има право да получи само 1 (една) награда, а за оставащите награди ще бъдат изтеглени други участници.

Една регистрирана касова бележка дава възможност за участие в Играта само през конкретната седмица, в която е била регистрирана, съгласно посочения в чл.6.2.1 график за теглене на печелившите участници.

Получаване на наградата: Наградите ще бъдат изпратени чрез куриер до посочен от участника адрес в рамките на 7 дни от обявяването на печелившите участници.

Организаторът чрез външна фирма - куриер ще потърси печелившия участник на посоченият от него адрес след предварителна уговорка за дата и час на получаване на наградата. Ако печелившият участник не може да бъде намерен на посочения от него адрес в рамките на две посещения и след опит за свързване чрез телефонен номер, последният се дисквалифицира от участие в Играта и ще бъде заменен от друг участник, следвайки процедурата по теглене и обявяване на печелившите участници в Играта, описана в Раздел 6.

Не се допуска размяна на награда с нейната парична равностойност или получаване на други награди.

Краен срок - 5 декември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара