Спечелете 10 броя детска кухня 'Classic world' от Pufies и Kaufland

 

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 2 октомври 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Pufies от магазини Kaufland за минимум 18.99 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

В периода от 05.09 до 02.10.2022 г. купи по свой избор един или повече продукти Pufies на минимална стойност 18,99 лв., от който и да е хипермаркет Kaufland на територията на страната. Не забравяй да запазиш касовата бележка от направената покупка.

Регистрирай данните си и номера на касовия/фискалния бон, издаден в периода на кампанията, на интернет страницата pufiespromo.bg. Номерът на касовата бележка представлява 10-цифрен код, който се намира долу в левия й ъгъл.

Печелившите участници ще бъдат известени по телефона, предоставен от тях при регистрацията за участие, къде и как могат да получат наградата си.

Ще бъдат раздадени 10 броя детска кухня "Classic world"
 
Наградите ще бъдат изтеглени на 03.10.2022 г. на случаен принцип, с помощта на софтуеър. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие.

Играта се провежда единствено в търговските обекти на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

В Играта участват всички продукти с търговска марка “PUFIES“.

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден. Един участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Игра.

Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 5 резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си, както е описано в т. 6.3.4. в петдневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, откаже да представи за проверка на куриера печелившия касов бон, с който е изтеглен, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на
настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от
уведомяването му по посочения в т. 6.3.4. начин, трябва да изпрати на Изпълнителя
необходимите данни за доставка на спечелената награда: трите имена, ЕГН, точен адрес
и телефон за връзка.

ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: обявяването на печелившите се извършва
до 72 часа от тегленето по реда на т. 6.3.3 по-горе. Печелившите се обявяват на
интернет страницата на Играта: www.pufiespromo.com. Обявяването става чрез
публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със
заличаване на последните 3 цифри от тях с цел сигурност (пример :+359887 123***).
6.3.7. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки
печеливш участник, в срок до 30 работни дни след предоставяне на необходимата
информация, по реда на т. 6.3.4 по-горе. Служителите на куриерската фирма ще посетят
адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на
адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите
ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето
печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни
печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата,
същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно
упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно. Не се допуска получаването
на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия
бон, с който участникът е спечелил наградата

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара