Спечелете 20 ваучера за Ozone по 99 лв. всеки от Lidl и Nesquik

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 21 септември 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Nesquik от магазини Lidl и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Трябва да има закупени в периода на играта продукти с марките NESQUIK® разтворима какаова напитка 400g, и/или NESQUIK®375g зърнена закуска, и/или NESQUIK® DUO 325g зърнена закуска, и/или Cookie Crisp 375g зърнена закуска, и/или Lion 400g зърнена закуска за минимум 4 лева в един фискален бон или една дигитална бележка.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 20 (двадесет) подаръчни ваучера, всеки на стойност 99 лева за OZONE.BG

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност .

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Потребител, който желае да участва в Играта, следва да закупи от участващите в играта продукти  с марките NESQUIK® какао 400g, и/или NESQUIK® 375g зърнена закуска, и/или NESQUIK® Mix 325g зърнена закуска, и/или Cookie Crisp 375g зърнена закуска, и/или Lion 400g зърнена закуска за минимум 4 лв. (словом: четири лева) в един фискален бон/дигитална бележка. Покупката трябва да е извършена в само в  периода на Играта, посочен в т.2(1).

Регистрирайте се на www.nestle.bg/nesquik-promo

Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail), телефонен номер и номер на фискален бон/ове или дигитална бележка/и, снимка на фискален бон/ове или дигитална бележка/и на интернет адрес: www.nestle.bg/nesquik-promo . („Сайта на Играта“).

Приложете фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

Участникът прилага фискалния/те бон/ове или дигитална бележка/и от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове или дигитална бележка/и, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове или дигитална бележка/и. Снимката/ите на фискалния/те бон/ове  или бележка/и трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове/ дигитална бележка трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на изискуемата минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове или дигитална бележка/и могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон/дигитална бележка само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове/дигитални бележки, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове/дигитални бележки.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове/ дигитални бележки, с които е участвал, до 60 (словом:шестдесет) дни след края на Играта.

След приключване на Играта (23.59 ч. на 21.09.2022 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 20 (словом: двадесет) печеливши и 3 (словом: три) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите номера на фискални бонове  и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на  05.10.2022 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/nesquik-promo

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта, на имейла, от който е извършена регистрацията в сайта на играта www.nestle.bg/nesquik-promo .

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринайсет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да предостави наградата на резервен участник.

Ваучерът се предоставя от „Нестле България“и се използва за поръчка на продукт/и по избор на печелившия измежду наличните към датата на поръчката продукти от онлайн магазина на интернет адрес www.ozone.bg.;

Ваучерът е валиден до 31.12.2022г. като след изтичане на този срок, ваучерът няма да може да се използва;

Ваучерът е на стойност 99 лв. (деветдесет и девет лева).

В случай, че поръчката, към която печелившият в Играта приложи ваучера за отстъпка, е на стойност, по-ниска от стойността на ваучера, остатъкът от сумата остава на разположение на печелившия за следващи покупки до изтичане на срока на ваучера. В случай, че стойността на поръчката, към която спечелилият приложи ваучера за отстъпка, е по-висока от неговата стойност, то той следва да доплати разликата.

При използването на ваучера, потребителят ще сключи договор за покупко-продажба с електронния магазин OZONE.BG и условията на този договор се определят от общите условия на сайта ozone.bg, включително и условията за доставка и връщане на продута са обявени в сайта, а те може да са свързани с такса.

Печелившият няма право да иска стойността на ваучера или част от нея да му бъде изплатен в брой и/или разменян и/или заменян с паричната му равностойност.

В случай на невъзможност или трудност ваучерът да бъде приложен към дадена поръчка във ozone.bg, печелившият следва да се свърже с електронния магазин ozone.bg по един от начините, посочени за контакт в него.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара