Спечелете тротинетка, часовник, слушалки и колонка Xiaomi от Kaufland в TikTok

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - не е посочен

Как се участва:

Чрез коментар в TikTok.

Пълни правила:

Играта се провежда от 11.08.2022 г. в четири етапа. Всеки от етапите стартира с нова закачена публикация в официалния профил на Kaufland в TikTok и продължава до достигане на упоменатия в съответния пост брой последователи.

Участник в Играта е всяко лице, разполагащо с активен профил в платформата TikTok, което е последовател на Kaufland Bulgaria в TikTok и е изпълнило условията за участие в рамките на Периода на провеждане на Играта.

Лица под 14 г. могат да участват в Играта само след предварително съгласие от страна на родител/настойник за предоставяне на лични данни. В случай че наградата се спечели от участник, ненавършил 18 г., същата може да бъде получена само от родител/законен представител.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА

Играта ще се проведе в четири етапа, като за всеки от тях ще има отделна закачена публикация и различни награди. Четирите етапа ще се проведат последователно, като всеки етап приключва при достигане на определен брой последователи на профила на Kaufland в TikTok. Всеки желаещ да участва в Играта, трябва да последва профила на @kauflandbulgaria в TikTok и да отбележи свой приятел в коментар под закачената публикация за съответната награда. Коментар под една от закачените публикации е валидно участие само за съответния етап от играта и съответната обявена в публикацията награда.

За участие в Играта желаещите трябва да изпълнят гореописаните условия в рамките на Периода на провеждане.

В тегленето на наградите участват само участници в Играта, изпълнили гореизброените условия. В рамките на периода, в който се провежда Играта, един Участник може да коментира неограничен брой пъти във всеки от етапите.

Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на играта да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни от и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат наградата.

Участието в Играта дава възможност за спечелване на една от четири награди – тонколона, слушалки, часовник и тротинетка, всички с марка Xiaomi. За всяка от споменатите награди ще бъде извършено отделно теглене, спрямо съответната закачена публикация за достигане на упоменатия в нея брой последователи.

Коментарите следва да бъдат публикувани под закачената публикация в TikTok, свързана с Играта, от момента на публикуването й в профила на Kaufland България до достигане на посочения в нея брой последователи. Това важи за четирите етапа на играта.

Наградите ще бъдат изтеглени при достигане на определения брой последователи в публикацията на случаен принцип измежду всички участници, отговарящи на зададените в т. 3.2. по-горе условия, от комуникационна агенция „НОУ УЕЙ ЕООД“, [Knoway].

Имената на печелившите ще бъдат обявени само и единствено след обработване на всички участвали, отговарящи на Условията и при наличие на предоставено съгласие за това публикуване.

Само печелившите Участници ще бъдат уведомени –с коментар под публикацията.

Участник, с когото Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни след теглене на наградите, губи правото си да получи своята награда. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

Имената на спечелилите участници и наградата, която печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg) след свързване и изрично потвърждение от страна на Участника, че е съгласен с това публикуване.

Печелившите Участници ще могат да получат своята награда на посочен от тях адрес. Наградата ще бъде изпратена на печелившия участник до посочения от него адрес в срок до 3 (три) седмици от свързване с печелившия участник и предоставянето на адрес за доставка.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара