Спечелете куфари, суичъри и промо пакети с чаши от уиски Johnnie Blonde

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 14 август 2022

Как се участва:

Чрез покупка на уиски Johnnie Blonde 700 мл онлайн.

Пълни правила:

Купи онлайн Johnnie Blonde 700 мл  и спечели куфар, суитчър или промо пакет с чаша.

Играта се провежда от 18 юли до 14 август 2022 г.

В нея може да участва всеки, навършил 18 години, а печелившите ще бъдат определени чрез жребий.

Участниците ще се състезават за 11 награди, разпределени по следния начин:

    3 броя Johnnie Blonde куфар;
    3 броя Johnnie Blonde суитчър;
    5 броя Johnnie Blonde промо пакет с чаша

В играта могат да участват само дееспособни физически лица, навършили 18 години, които живеят на територията на Република България.

Всички участници, навършили 18 години, които са участвали в играта „Спечели с Johnnie Blonde“, участват в жребий, който на произволен принцип определя общо 11 победителя, като наградите са разпределени по следния начин:

    3 броя Johnnie Blonde куфар;
    3 броя Johnnie Blonde суитчър;
    5 броя Johnnie Blonde промо пакет с чаша

Победителите ще бъдат избрани чрез жребий след края на промоцията и ще бъдат обявени на 14.08.2022 г., на страницата www.avanti-bg.com и във фейсбук страницата на „АВАНТИ 777“ www.facebook.com/magaziniavanti чрез публикация, включваща първото им име и инициал на фамилното име.

Жребият се извършва поотделно за всяка награда, като един участник има право да спечели само една награда.

Изтеглените победители, които са били уведомени чрез email и/или телефон, трябва да потвърдят данните си и желанието си да получат наградата чрез изпращане на e-mail на следния електронен адрес hravanti57@gmail.com в срок от 72 часа след получаване на уведомлението. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако Победителят откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от Организаторите е-mail в срок до 72 часа след получаване на уведомлението, наградата се печели от изтегления резервен победител.

Изтегленият победител трябва да изпрати имена и ЕГН, за да може дружеството правилно да осчетоводи предоставените награди, както и дължимите данъци в тази връзка.

Изтегленият победител се обявява във фейсбук страницата на „АВАНТИ 777“ www.facebook.com/magaziniavanti чрез публикуване на първо име и първата буква от фамилното име, с които се е регистрирал.

Печелившият участник няма право да получи парична равностойност на наградата.

Право да получи наградата има този участник, който е избран по реда на раздел III и чиито две имена, дата на раждане, електронна поща и мобилен номер, съответстват на тези, с които Организаторите са осъществили контакт.

    Изтегленият победител получава наградите си в срок до 10 дни след потвърждение.
    След уведомлението, изтегленият победител трябва да потвърди метод на получаването на наградата:

По куриер за сметка на организатора: В този случай личните данни (Име, адрес и телефон) ще бъдат предадени на лицензирана куриерска фирма, съгласието си с което изтегленият победител следва да потвърди писмено по електронна поща.

Ако изтегленият победител откаже данните му да се предоставят на куриерска фирма, тогава може да получи лично наградата си от офис на организатора, на адрес жк. Обеля, ул. „Андрей Германов“ 11 (в този случай разходите за получаване на наградата са за сметка на Победителя).

    При получаване на наградата, независимо коя опция е избрал Победителят, съответният изтеглен победител следва да представи документ за самоличност и да попълни приемо-предавателен протокол и служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата и условията по чл.12 на настоящите Общи условия. Участници, които не отговарят на изискванията на настоящите Общи условия нямат право да получат награда.
    Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, Печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да внесе дължимия данък от името на Печелившия.
    Лица, които са заявили участие, но не са навършили 18 години – нямат право да получат награди, дори и да са били обявени за Победители по реда на тези Общи условия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара