Спечелете пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, караоке машини, слушалки и абонаменти за Spotify

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 15 август 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукти на Coca-Cola и регистрация на кодове в мобилно приложение.

Пълни правила:

„Участващи опаковки" са 250ml, 300ml, 330ml, 500ml, 1L, 1.5L или 2L Coca‑Cola Original, Coca‑Cola Без Захар, Fantа и Sprite с информация за COCA‑COLA APP и капачка COCA‑COLA APP, с изключение на 250ml Fanta и Spite, 330ml Fanta Портокал, 330ml Fanta Грозде и 500ml What the Fanta.

Наградите, които ще бъдат раздадени  в рамките на Промоцията, са следните:

             1. х3 бр. – троен VIP билет за фестивала Lollapalooza Berlin 2022 – подробно описание в част 8 по-долу;
             2. х10 бр. – караоке машини;
             3. х50 бр. – безжични слушалки;
             4. х400бр. – едномесечен абонамент за Spotify.

Наградите по точка 7.1.1., 7.1.2. и 7.1.3. са с пазарна стойност над 120 лв. с ДДС.

Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата, а печелившите имат задължение да предоставят на организатора своите данни за идентификация, съгласно изискванията на Национална агенция по приходите, както е описано по-надолу в правилата.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА „ТРОЕН VIP БИЛЕТ ЗА ФЕСТИВАЛА LOLLAPALOOZA BERLIN 2022”

Наградата се предоставя се от туристическата агенция OCTAGON Worldwide Limited (www.octagon.com), наричана по-нататък „Туристическа агенция“ чрез посредник Биспоук България ЕООД, ЕИК: 204713095.

Всеки троен VIP билет за фестивала Lollapalooza Berlin 2022 ще включва следния пакет за пътуване:

·            Самолетни билети за трима души отиване-връщане София - Берлин, освен ако пътуването с железопътен транспорт или друга форма на пътуване се счита за по-подходящо;

·            Две (2) нощувки в мястото за настаняване - стандартна тройна стая в хотел

·            2-дневен VIP билет за трима за музикалния фестивал Lollapalooza Berlin 2022, който ще се проведе на 24 и 25 септември 2022;

·            Трансфер за трима от мястото на настаняване до мястото на фестивала и обратно

Самолетни пътувания ще се извършват от и до основното международно летище на Република България – Летище София

Пакетите за пътуване ще бъдат предоставени на спечелилият участник, както е описано в точка 8.1.1. Ако тя/той поиска допълнително услуги, това ще бъде единствено за негова сметка и трябва да бъде резервирано директно от спечелилия награда, доколкото и ако това е възможно. Организаторът и туристическата агенция не се ангажират за осигуряване на допълнителни или различни от предложените услуги.

Туристическата агенция се ангажира с резервацията на място за настаняване и ще уведоми допълнително спечелилият участник за детайлите по нея, след като получи необходимите данни за регистрацията. За целите на регистриране на данните, спечелилият участник разбира и се съгласява да предостави данни за себе си и за другите двама, които ще пътуват с него, доколкото и когато това е необходимо за нуждите на регистрацията, като данните се предоставят на туристическата агенция чрез посредникът и в България – агенция Биспоук.

Наградата НЕ включва нито един от следните елементи:

·       Такси за подновяване на паспорта, визови такси и др.;
·       Туристическа застраховка;
·       Всякакви медицински изисквания, като имуникация, която може да се изисква при помещение в определени страни;
·       Транспортиране от най-близкия транспортен възел (летище, гара и др.) до и от дома на победителя и придружителите или друго място на тръгване;
·       Ястия и напитки в полет (освен ако не са включени от авиокомпанията);
·       Такса за паркирани на автомобили, бонуси, екскурзии и атракции, джобни пари или всякакви други разходи, които не са изрично посочени в тези условия.

Нито Организаторът, нито Туристическата агенция ще носят отговорност за всички разходи, които не са включени в пакета за пътуване. Моля, имайте предвид, че може да се приложи градски данък за всяка нощувка. В някои случаи градският данък трябва да бъде платен на местно ниво от победителя и придружителите.

Следните допълнителни условия важат за пакета за пътуване и спечелилите и техните придружители са изцяло отговорни за спазването на тези изисквания, както и за всякакви други изисквания, определени в пакета „Троен VIP билет за Lollapalooza Berlin 2022”, приложими за пътуването. Туристическата агенция ще информира спечелилия за тези условия по време на резервацията, доколкото те са му известни.

·       Билетите за пътуване и нощувките в мястото за настаняване са обвързани с датите за провеждане на музикалния фестивал Lollapalooza Berlin 2022: 24 и 25 септември 2022г.

·       Печелившият и придружителите му ще са изцяло отговорни за проверката на ограниченията за теглото и размера както за чекиран, така и за кабинен багаж за пътуването им, зададено от използваната авиокомпания, и спазването на тези правла;

·       Победителят и придружителите му ще имат осигурени билети за едни и същи полети и в двете посоки, като същите няма да имат право на избор на дати и авиокомпании, освен ако това не им бъде изрично предложено от туристическата агенция;

·       Ако резервацията бъде анулирана от победителя, или в случай на неявяване в деня на пътуването на него или някой от придружителите му, няма да бъдат издадени алтернативи билета, а за да се избегнат съмнения, няма да бъде осигурена компенсация и/или възстановяване.

Спечелилите са отговорни за своето поведение и това на своите придружители, докато използват всеки от елементите на наградата. Организаторът си запазва правото по свое усмотрение да изключи победителя и/или гостите от участие в „Троен VIP билет за Lollapalooza Berlin 2022”, ако някоя от страните не спази указанията на Организатора, Туристичексата агенция, българската фирма посредник, авиокомпанията или други компании-подизпълнители, свързани с организацията и провеждането на „Троен VIP билет за Lollapalooza Berlin 2022”. Печелившият и/или придружителите му се съгласяват, че няма да действат по начин, който е опасен за тях или за обществеността или е антисоциален по какъвто и да е начин или който причинява смущение или неудобство на другите.

Организаторът и Туристическата агенция не са отговорни в случай, че някое от планираните събития има закъснение, отлагане или отменяне по каквато и да е причина, включително и пандемични, епидемични, локални пандемии, налагане на карантини – няма да бъдат издадени алтернативи билета, а за да се избегнат съмнения, няма да бъде осигурена компенсация и/или възстановяване при възникване на подобни форс мажорни обстоятелства, поради непредвидимостта на характера и особеностите им.

С приемането на наградата печелившият и придружителите му ще са отговорни за спазване на Covid’19 изискванията, определени от Туристическата агенция, авиокомпанията, хотела, музикалния фестивал Lollapalooza Berlin 2022 или други доставчици, които предлагат услуга, включена в пакета. Невъзможността да отговорят на някое от Covid’19 изискванията, може да доведе до невъзможност за използване на някои от елементите на пакета, за което Организаторът и подизпълнителите му няма да носят отговорност.

С приемането на наградата печелившият и придружителите му разбират и се съгласяват, че транспортните средства и центрове, местата за настаняване и местата за провеждане на събития са публични места и като такива те дават достъп на много хора и крият риск от излагане на Covid’19 и други заболявания, както и че посещението на такива места и мероприятия, каквито са включените в наградния пакет, е възможно да доведе до риск от излагане на Covid’19 по време на пътуването и във всички публични места с хора, които ще бъдат посетени при използването на наградата. е заразна болест и може да доведе до сериозно заболяване,

Печелившият и неговите придружители са длъжни да се съгласят и спазват изискванията на музикалния фестивал Lollapalooza Berlin 2022 и носят отговорност за поведението и здравето си по време на събитето.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

Закупете бутилка 250ML, 300ML, 330ML, 500ML, 1L, 1.5L, 2L от участващите опаковки. Под капачката ще откриете:

·       уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA‑COLA APP (мобилното приложение може да бъде свалено от тук à https://app.coca-cola.com/), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия брой код/кодове, съгласно правилата на играта, публикувани в COCA‑COLA APP и www.coca-cola.bg, може да играете за описаните награди в т. 7.

Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA‑COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA‑COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

·       E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.
·       Държава. Задължително е Участникът да избере държава.
·       Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA‑COLA APP.
·       Минималната възраст за участие в Кампанията е 18г.

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове и закупуване на участие в теглене на награда в приложението, потребителят се съгласява с правилата на прложението и с настоящите правила на Промоцията.

Виртуална валута и как се използва:

Всяка бутилка от 250ML, 300ML, 330ML, 500ML, 1L, 1.5L и 2L Coca‑Cola, Coca‑Cola Без Захар, Fanta и Sprite с изключение на 250ml Fanta и Spite, 330ML Fanta Портокал, 330ML Fanta Грозде и 500ML What the Fanta, има уникален код под капачката/езичето/етикета. С въвеждането на всеки код в приложението Coca‑Cola App автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл 1 COIN. 1 код = 1 COIN (монета).

С натрупването на определен брой монети в своя портфейл, потребителят може да "закупи" участие за избрана от него игра от Промоцията и има шанс за спечелване на избрана от него награда.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.1., Участникът трябва да е регистрирал 60 кода от участващите опаковки (равняващ се на 60 coins/монети), след което да влезе в полето с промоционални игри „Играй за велики музикални награди“ и да избере да участва за награда троен VIP билет за музикалния фестивал Lollapalooza Berlin 2022, след което участникът автоматично се включва в  томболата за наградата, описана в т. 7.1.1.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.2., Участникът трябва да е регистрирал 3 кода от участващите опаковки (равняващи се на 3 coins/монети), след което да влезе в полето с промоционални игри „Ирай за велики музикални награди“ и да избере да участва за награда караоке машина, след което участникът автоматично се включва в  томболата за наградата, описана в т. 7.1.2.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.3., Участникът трябва да е регистрирал 2 кода от участващите опаковки (равняващи се на 2 coin/монетa), след което да влезе в полето с промоционални игри „Играй за велики музикални награди“ и да избере да участва за награда безжични слушалки, след което участникът автоматично се включва в  томболата за наградата, описана в т. 7.1.3.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.4., Участникът трябва да е регистрирал 1 код от участващите опаковки (равняващи се на 1 coin/монетa), след което да влезе в полето с промоционални игри „Играй за велики музикални награди“ и да избере да участва за едномесечен абонамент за Spotify, след което участникът автоматично разбира дали печели наградата, за която е участвал описана в т. 7.1.4.

Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

В Промоцията „Играй за велики музикални награди“ няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове. В рамките на промоцията обаче може да бъде спечелена само една награда от вид от описаните в т. 7.1.1., 7.1.2, 7.1.3. и 7.1.4.

Тегленето на награди по точка 7.1.1. ще бъде извършено еднократно за периода на Промоцията на 16.08.2022г., като печелившите ще бъдат информирани в рамките на една седмица след тегленето – печелившият участник ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA‑COLA APP.

С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7.1.2. и 7.1.3. през целия период на промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени:

·       1 теглене (11.07.2022 г.) – х1 караоке машина; х8 безжични слушалки
·       2 теглене (18.07.2022 г.) – х2 караоке машина; х8 безжични слушалки
·       3 теглене (25.07.2022 г.) – х2 караоке машина; х9 безжични слушалки
·       4 теглене (01.08.2022 г.) – х2 караоке машина; х9 безжични слушалки
·       5 теглене (08.08.2022 г.) – х2 караоке машина; х8 безжични слушалки
·       6 теглене (16.08.2022 г.) – х1 караоке машина; х8 безжични слушалки

Тегленето на награди по точка 7.1.2. и 7.1.3. ще бъде извършвано по следния начин:

·       Всяка седмица ще бъдат теглени награди, описани в точка 7.1.2.и 7.1.3., по списъка и датите описани в точка 9.7., като печелившите ще бъдат информирани в рамките на една седмица след тегленето. Печелившият участник ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA‑COLA APP.

Печелившите билети за седмичните томболи на наградите по точка 7.1.1., 7.1.2. и 7.1.3. ще бъдат публикувани в секцията “Играй за велики музикални награди“ в Coca‑Cola app на деня след дата на теглене.

Ако потребителят спечели, той ще бъде уведомен със съобщение в мобилното приложение COCA‑COLA APP. Участниците трябва да имат 18 навършени години или по-големи, за да вземат участие в промоцията.

Наградите от Промоцията ще бъдат получавани по следния начин:

При спечелване на награда от точка 7.1.1. участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA‑COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на coca-cola-app@bespoke.bg (посредник на Туристическата агенция) следните данни:

а) данни за контакт за получаване на наградата: имена, адрес, телефон;
б) данни за организатора за деклариране на наградата в НАП: трите имена по л.к. и ЕГН;
в) данни във връзка с организиране на пътуването: ще бъдат събирани и обработвани от Туристическата агенция чрез агенция Биспоук България ЕООД за целите на резервиране на пътуване и настаняване и ще бъдат изискани от печелившия и придружителите му преди пътуването

С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда, както и че е информирал придружителите за условията на промоцията и е взел съгласието им да предостави техните данни за контакт, на които представител на туристическата агенция ще се свърже с тях.

Всеки от придружителите ще получи имейл, в който да попълните формуляр с необходимите данни за тяхното пътуване. С изпращането на имейла придружителите потвърждават съгласието си за използване на наградата.

След като се изпрати информацията по точки 10.3.1. и 10.3.2. участникът и придружителите ще получат имейл от ccfestivals@octagon.com с информация за резервацията на хотела, самолетните билети с посочени дестинациите и номер за контакт на Туристическата агенция.

o   Предоставените данни са необходими и ще използват от Туристическата агенция, за да може да се предостави наградата по точка 7.1.1., както и във връзка с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.2.

o   Печелившият ще има срок до 23.08.2022 г. след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организатора няма задължение да предостави награда. Организаторът не носи отговорност, ако печелившият или придружителите не предоставят навреме или предоставят непълна информация до туристическата агенция, за да може тя да организира пътуването им.

При спечелване на награда от точка 7.1.2. и 7.1.3. участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA‑COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на coca-cola-app@bespoke.bg своите три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка, за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда.

o   Предоставените данни са необходими и ще използват от Организатора само във връзка с физическото връчване на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.2.

o   Печелившият ще има срок до 30.08.2022 г. след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организатора няма задължение да предостави награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара