Спечелете лаптоп MacBook Air 2022 с М2 процесор, 8GB RAM, 256 GB SSD

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливш: Силвия Копаранова от гр. Кюстендил

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Играй и спечели MacBook Air 2022 с M2 процесор" 2022 год.

    Участието в томболата е безплатно и не е обвързано с покупка;

    В томболата може да участват физически лица, които са попълнили формата за регистрация в периода 01.07 - 31.07.2022 г.;

    Участникът декларира, че се е запознал с политиката за обработка на лични данни (GDPR) на Ardes.bg и дава изрично съгласие с участието си личните му данни да се ползват за маркетингови цели;

    Личните данни, приложени от участника, ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба и ще бъдат защитени съгласно ЗЗЛД, като тяхното предназначение е да бъдат използвани единствено и само за целите на настоящата томбола;

    За участие в томболата е необходимо да се направи регистрация, като се попълнят име и фамилия, имейл и се отговори на анкетата;

    С попълването на онлайн формата, участникът сe съгласява с „Общите условия“ на Ардес ИТ ЕООД за събиране и обработка на личните му данни от Организатора на кампанията;  

    Едно лице може да участва в томболата еднократно с не повече от 1 /една/ попълнена онлайн форма;

    Служители на “Ардес Информационни технологии” ЕООД, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие в томболата;

    Победителят ще бъде само 1 /един/ и ще спечели MacBook Air 2022 с M2 процесор, 8GB RAM, 256GB SSD;

    Печелившият в томболата е само 1 /един/ и ще бъде изтеглен на случаен принцип на дата 04.08.2022 г., като ще бъде обявен в сайта на “Ардес Информационни технологии” ЕООД - www.ardes.bg, както и на Facebook страница - www.facebook.com/ardesbg;

    Наградата, участваща в томболата е MacBook Air 2022 с М2 процесор, 8GB RAM, 256 GB SSD;

    “Ардес Информационни технологии” ЕООД не носи отговорност, в случай на некоректно въведени или несъществуващи данни;

    В случай, че печелившият е под 18 години, следва да се получи разрешение и писмено съгласие от дееспособно лице (родител, роднина или настойник), чрез което се удостоверява получаването/предаването на наградата;

    Непотърсена награда повече от 90 дни, остава собственост на “Ардес Информационни технологии” ЕООД;
    Наградата ще бъде предоставена лично на печелившия в магазин Ardes.bg или изпратена по куриер;
    Наградата ще бъде съпроводена с приемо - предавателен протокол;
    Печелившият участник няма право да иска замяна на спечелената от тях награда с нейната парична равностойност или с други ценности.

Краен срок - 31 юли 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара