Спечелете супници, сетове с купички, ножовете и още кухненски принадлежности от Верея

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 7 август 2022

Как се участва:

Чрез покупка на кисело мляко Верея 3,6% 1КГ с промоционална опаковка и регистрация на кодове.

Пълни правила:

В промоционалната игра участват следните продукти, произвеждани от Организатора, предлагани под марката Верея

Кисело мляко Верея 3,6% 1КГ. Участващите опаковки ще бъдат идентифицирани с промоционален дизайн.

Механизъм на промоцията:

Всеки, над 16 годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи промоционална опаковка и да провери наличието на код от вътрешната страна на стикера на опаковките кисело мляко Верея 3,6% 1КГ. Участието в промоцията е обвързано с покупка на промоционален продукт (както е описано тук) и успешно регистриране на код на https://NacionalnoTaratorenoProuchvane.bg

Всеки над 16 годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, следва да извърши следните действия:

1. Да посети интернет адрес https://NacionalnoTaratorenoProuchvane.bg

2. Да въведе уникалния код от вътрешната страна на стикера от закупените промоционални продукти точно така, както е изписан;

3. Да въведе без интервали мобилния си номер по един от двата начина: 0XXXXXXXXX или 359XXXXXXXX.

4. След преминаване на по-горните стъпки да натисне бутон "РЕГИСТРИРАЙ".

За участие е необходимо всеки участник да потвърди, че е запознат и се съгласява с настоящите правила на промоцията, както и да потвърди, че ще запази стикерите с промоционалния код, които е регистрирал за участие. Награди се получават единствено срещу представяне на съответните стикери с промоционални кодове.

При успешна регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство. При регистриран един код, участникът веднага участва в участва в електронна томбола за спечелването една от дневните награди (както са описани по-долу).

След успешна регистрация участникът бива уведомяван веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство дали печели дневна награда, колко кода има регистрирани до момента или колко кода остава да регистрира до възможността за спечелване на една от седмичните награди.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на промоцията (на база регистриран телефонен номер). Участникът избира за спечелването за коя от малките награди желае да участва преди регистрация на кода. Регистрирания код не участва за спечелването на друга дневна награда (различна от избраната).

Всички кодове, които са регистрирани но не печелят дневна награда през периода на промоцията, се запазват в системата и участват в електронни томболи за теглене на седмични награди, които ще се провеждат всеки понеделник в периода на промоцията, като първото теглене ще се реализира на 11.07.2022 г., а последното в първия ден след края на играта - 08.08.2022 г. Всеки участник може да регистрира неограничен брой кодове, като за едно валидно участие за седмична награда трябва да има регистрирани на един телефонен номер минимум 3 или съответно минимум 5 кода (в зависимост от наградата, виж по-долу).

Описание на наградите

Наградите, които са предвидени за спечелване в периода на промоцията, са следните:

Дневна награда: Наградата черпак WMF Profi plus , може да бъде спечелена при регистрация на 1 уникален код. Наградата се печели на момента (инстантно) – веднага след успешна регистрация на кода от стикера, като спечелването е на случаен принцип чрез софтуерно базирана томбола. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда със съобщение на екрана и със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

Дневна награда: Наградата преса за чесън WMF Profi plus , може да бъде спечелена при регистрация на 1 уникален код. Наградата се печели на момента (инстантно) – веднага след успешна регистрация на кода от стикера, като спечелването е на случаен принцип чрез софтуерно базирана томбола. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда със съобщение на екрана и със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

Дневна награда: Наградата ренде WMF , може да бъде спечелена при регистрация на 1 уникален код. Наградата се печели на момента (инстантно) – веднага след успешна регистрация на кода от стикера, като спечелването е на случаен принцип чрез софтуерно базирана томбола. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда със съобщение на екрана и със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

Дневна награда: Наградата Cole&Mason дъска за рязане, може да бъде спечелена при регистрация на 1 уникален код. Наградата се печели на момента (инстантно) – веднага след успешна регистрация на кода от стикера, като спечелването е на случаен принцип чрез софтуерно базирана томбола. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда със съобщение на екрана и със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

Дневна награда: Наградата Zwilling ножове, може да бъде спечелена при регистрация на 1 уникален код. Наградата се печели на момента (инстантно) – веднага след успешна регистрация на кода от стикера, като спечелването е на случаен принцип чрез софтуерно базирана томбола. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда със съобщение на екрана и със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

Седмична награда : Наградата супник Villeroy&Boch изисква регистрацията на минимум 3 уникални кода за едно валидно участие. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленията за седмичната награда. Наградата ще бъде изтеглена чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, който на случаен принцип ще определя печеливши участници, успешно регистрирали минимум 3 кода. Тегленията ще се провеждат всеки понеделник в периода на промоцията, като първото теглене ще се реализира на 11.07.2022 г., а последното в първия ден след края на играта - 08.08.2022 г. Спечелилите участници ще бъдат уведомени за спечелването на награда със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

Седмична награда : Наградата 6 купички за супа с чинии Villeroy&Boch изисква регистрацията на минимум 5 уникални кода за едно валидно участие. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленията за седмичната награда. Наградата ще бъде изтеглена чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, който на случаен принцип ще определя печеливши участници, успешно регистрирали минимум 5 кода. Тегленията ще се провеждат всеки понеделник в периода на промоцията, като първото теглене ще се реализира на 11.07.2022 г., а последното в първия ден след края на играта - 08.08.2022 г. Спечелилите участници ще бъдат уведомени за спечелването на награда със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

Брой награди:

    WMF черпак Profi plus 35 бр.
    WMF преса за чесън Profi plus 35 бр.
    WMF ренде 35 бр.
    Cole&Mason дъска за рязане 35 бр.
    Zwilling ножове 35 бр.
    Villeroy&Boch супник 5 бр.
    Villeroy&Boch 6 купички за супа с чинии 5 бр.

Процедура за предявяване, валидиране и получаване на наградите:

Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени със съобщение на екрана (само за дневна награда), както и с текстово съобщение (SMS) на посочения от тях мобилен телефонен номер, в което ще им бъде предоставен телефонен номер, на който следва да се обадят до 5 календарни дни, за да предоставят информация за доставка – име, фамилия, ЕГН, адрес и телефонен номер. След изтичане на 5 дневния срок от получаване на съобщението и при липса на отговор от участника правото на предявяване на наградата се губи. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди, за които участник не е спазил горната процедура.

Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок до 45 дни след предоставянето на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера.

При отсъствие на печелившите участници в деня и указания от куриер час на доставка, те ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни в съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата.

В момента на получаването на наградата печелившият участник трябва да предаде на куриерската фирма печелившият/ите промоционален/и стикер/и с регистрираният печеливш код и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай, награда не се предава на печелившия, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Ако Участникът не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията (лица над 16 години), срещу нужният брой валидни стикери с код Верея прясно мляко 3,6% 1кг с регистриран печеливш код, само ако печелившият код е отпечатан от Организатора или от негов подизпълнител на оригиналния промоционален стикер. Промоционални стикери, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, включително манипулация на стикера, се считат за невалидни и се обезсилват.

Кодовете, изобразени под промоционалните стикери, се състоят от 9 символа (латиснки букви и арабски цифри), изписани на 1 ред.

Обявяване на печелившите участници:

Печелившите участници ще бъдат обявени на интернет адреса https://NacionalnoTaratorenoProuchvane.bg в периода на промоцията чрез част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити. С включването си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара