Спечелете 9 фурни за пица Ariete и 100 комплекта дизайнерски чинии от Heinz

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: http://heinz-promo.bg/pobediteli/

Как се участва:

Чрез покупка на продукт Heinz и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията ще бъде проведена в рамките на два периода:

Първи период: от 00:00ч. на 01.06 – до 00:00ч. на 30.06.2022 г.
Втори период: от 00:00ч. на 01.07 – до 00:00ч. на 31.07.2022 г.

За двата периода на кампанията, ще бъдат раздадени наградите, описани по-долу в раздел 5.

МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

Всяко лице,  закупило в един от двата периода на кампанията поне 1 бр. продукт на марката Heinz – регистрирало касовата бележка, издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://heinz-promo.bg описалo своя любима рецепта с участието на продукт на Heinz в рамките на Кампанията, участва в теглене и може да спечели 1 бр. от общо 100 бр. комплекти, състоящи се от по 2 бр. дизайнерски чинии – Heinz.

Всяко лице,  закупило в един от двата периода на кампанията поне 1 бр. продукт на марката Heinz – регистрирало касовата бележка, издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://heinz-promo.bg описалo своя любима рецепта с участието на продукт на Heinz в рамките на Кампанията, участва в теглене и може да спечели 1 бр. от общо 9 бр. фурни за пица Ariete.

Участниците трябва да закупят  минимум 1бр. продукт на марката Heinz  в периода 01.06 -31.07.2022г. , да регистрират касовата бележка с покупката и да опишат своя любима рецепта с продукт на Heinz на промоционалната ни платформа.

В кампанията участват всички продукти на марката Heinz

На лотариен принцип ще бъдат избирани победители, от тези регистрирали касова бележка и споделили любима рецепта с продукт на Heinz в рамките на кампанията.

Всеки Участник има правото да регистрира неограничен брой касови бележки, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Кампанията.

При повече от една успешна регистрация на една и съща касова бележка в системата, участието на участника ще бъде невалидно.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият телефонен номер. Всички регистрации, при които е посочен един и същи телефонен номер, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице – Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник, да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на нова касова бележка трябва да се използва един и същ телефонен номер.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Кампанията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да предостави съгласието си, за целите на директния маркетинг.

Регистрацията на касова бележка на https://heinz-promo.bg става в специално изградената за целта платформа,  на посочения промоционален сайт и посредством заснемането с камерата на мобилен телефон или в случай на използване на настолен компютър прикачване на снимков файл в указан формат.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и Възложителя.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата https://heinz-promo.bg и възможността за регистрация за участие в Кампанията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Кампанията, доколкото не може да им бъде вменена вина за загубата.
 
Печелившите Участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез ръчно изтегляне от системата.

Един Участник може да спечели повече от една награда в едно теглене, но с отделни уникални регистрации на касов бон съгласно условията на раздел. 5

Дата за теглене на наградите, както следва:

1-ви период – 01.06 – 30.06.2021 г.

Теглене на малки месечни награди – 05.07.2022г.
Теглене на големи месечни награди – 05.07.2022г.

2-ри период – 01.07 – 31.07.2021 г.

Теглене на малки месечни награди – 04.08.2022г.
Теглене на големи месечни награди – 04.08.2022г.

Освен Печелившите Участници на всяка дата на теглене ще бъдат изтегляни и по 2 резервни печеливши, в случай че някой (някои) първоначално изтеглен печеливш не може да бъде открит в рамките на 48 часа, за да получи наградата си.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда – информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

За да получи наградата си, спечелилият следва да съхрани и представи пред куриера доставящ наградата,  касовата бележка, която е регистрирал.

Всички месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 дни след получаване на адрес за доставка на наградата.

Краен срок - 31 юли 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара