Спечелете 12 Gift карти по 1000 лв. за поръчка от Happy Доставка

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 28 май 2022

Как се участва:

Чрез поръчка от Happy Доставка за минимум 14 лв.

Пълни правила:

Промоционалната кампания се провежда в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.

Участието в Промоционалната кампания е обвързано с поръчка на стойност над 14.00 лв. с ДДС, извършена през уебсайта https://dostavka.happy.bg/en/home,  мобилното приложение или кол центъра на Хепи Доставка.

В периода на провеждане на Кампанията, всеки участник следва да е направил онлайн поръчка през сайта https://dostavka.happy.bg/ или мобилното приложение Happy Delivery Mobile или Кол центъра, на минимална стойност от 14,00 лв. с ДДС.  и поръчката да бъде приета от участника. В сумата не се включва такса доставка.

Всяка една от стъпките е задължително условие за участие в Играта.

Наградата в Промоционалната  кампания е „GIFT КАРТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ, предоставeна от ХЕПИНЕС ЕООД „ и съдържа следните търговски характеристики:

GIFT КАРТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ се предоставя от ХЕПИНЕС ЕООД безвъзмездно на спечелилите клиенти.

GIFT КАРТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ НЕ е парична печалба.

GIFT КАРТАТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ е предплатена карта, и НЕ е дебитна или кредитна, подлежаща на таксуване карта.

GIFT КАРТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ се приема от ХЕПИНЕС ЕООД,  като разплащателно средство за част или цялата поръчка от менюто на https://dostavka.happy.bg/, направена от спечелилото лице.

GIFT КАРТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ може да се използва за доставка, единствено и само на ХРАНИ И НАПИТКИ, избрани от спечелилото я лице, единствено и само от електронното меню на Хепи Доставка, на адрес https://dostavka.happy.bg/.

За избраните храни и напитки от електронното меню на Хепи Доставка, на адрес https://dostavka.happy.bg/ е приложена данъчна ставка от 20%.

GIFT КАРТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ НЕ може да бъде заменяна срещу нейната парична равностойност или с каквато и да е друга предметна награда.

GIFT КАРТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ се предоставя от ХЕПИНЕС ЕООД на случаен принцип, чрез участие в томбола, измежду всички регистрирали се участници в Промоционалната кампания. В тази връзка GIFT КАРТАТА НЕ може да бъде спечелена в резултат на знания и умения на участниците в томболата, нито по какъвто и да е друг начин.

GIFT КАРТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ може да бъде използвана в срок от 6 месеца, от датата на придобиването й. Датата на придобиване се удостоверява с документа за получаване на GIFT КАРТАТА.

GIFT КАРТАТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ НЕ важи за консумация на храни и напитки на място в ресторантите от веригите Happy,  Burrata Italiana и Captain Cook.

При остатъчна сума по GIFT КАРТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ, същата може да бъде използвана по следният начин:

1. ако сумата е над 18,00 лв. - при следваща поръчка, включваща такса за доставка, заявена единствено през електронната платформа на Хепи Доставка - https://dostavka.happy.bg/;

2. при сума под 18,00 лв. – чрез услугата Carry out от съответният ресторант, в който е получена Gift картата. Доплащане за поръчка на по-висока стойност от остатъчната,  не е възможно.

При използване на който и да е от начините по т.6.1., се спазва условието за поръчка на минимална стойност от 14,00 лв.

Видове GIFT КАРТИ ЗА ХРАНА И НАПИТКИ:

Организаторът ще предостави за периода на Промоционалната кампания следните, предплатени GIFT КАРТИ ЗА ХРАНА И НАПИТКИ:

12 (дванадесет) броя карти, предплатени с паричната равностойност на 1000.00 (хиляда) лева всяка.

§ 1. Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г., предметни печалби от игри на случайността със стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. ХЕПИНЕС ЕООД внася дължимия данък върху облагаемия доход, а при поискване на физическото лице се предоставя служебна бележка за платения от ХЕПИНЕС ЕООД данък по образец.)

§ 2. За физическото лице, спечелило предметна печалба от игра на случайността, може да възникне задължение да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба, както и внесения от ХЕПИНЕС ЕООД данък, с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която следва да се приложи издадената от ХЕПИНЕС ЕООД служебна бележка. Годишната данъчна декларация се подава в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

В случай, че обявен за печеливш участник не е съгласен с обработването на личните му данни за целите на деклариране на получената награда пред съответните данъчни органи съгласно приложимото данъчно законодателство, той трябва изрично да заяви несъгласието си пред Организатора. Несъгласието може да бъде заявено при уведомяването на участника по телефон за спечелената награда. Участникът може да заяви несъгласието си и като уведоми Организатора с обаждане в Центъра за контакт с клиенти на тел. 0700 19 000 или имейл delivery@happy.bg в срок до 5 работни дни от уведомяването за печалбата При изразяване на несъгласие с обработването на личните му данни за целите на декларирането по ЗДДФЛ на получена награда, участникът няма право на по-нататъшно участие в Промоционалната кампания и на получаване на награда.

Теглене на печелившите за 12 бр. GIFT КАРТИ ЗА ХРАНА И НАПИТКИ, предплатени с парична равностойност 1000.00 (хиляда) лева всяка – при едно  разигравания на лотариен принцип на 28.05.2022 г.

Победителите ще бъдат обявени в сайта на Хепи Доставка https://dostavka.happy.bg/ секция ПРОМОЦИИ. Всеки печеливш ще бъде отразен чрез обозначаване на инициалите на име и фамилия, заедно с последните три цифри от телефонния номер, с който е регистрирано лицето.

На лотариен принцип ще бъдат изтеглени печелившите измежду всички участници, изпълнили условията за участие в Играта. Тегленето на печелившите се осъществява на случаен принцип от Организатора.

От Кол-център на Хепи Доставка ще се свържат лично с печелившите за уточняване на условията около получаването на наградите.

Печелившите участници ще бъдат известени по телефон, с който са се регистрирали и извършили поръчката през сайта на www.dostavka.happy.bg за участие в Играта.

В случай на невъзможност Организаторът да се свърже с печелилившите участници, те губят правото да получат наградата, като Организаторът ще пристъпи към теглене на друг печеливш.

Обявяване на печелившите:

- Обявяването на печелившите се извършва до 3 (три) дни от теглене на печелившите по реда, посочен по-горе, освен ако не възникнат обстоятелства, които не позволяват на Организатора да обяви окончателния списък до тази дата.

НАГРАДИТЕ СЕ ВРЪЧВАТ В СРОК ДО ЕДИН МЕСЕЦ СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ. Връчването се осъществява на място в обслужващият обект (от който е изършена доставката). При получаване на наградата, участникът се идентифицира чрез представяне документ за самоличност.

В случай, че  избран за печеливш участник не отговаря на условията за връчване на наградата, същата не му се връчва.

Всеки печеливш може да получи наградата си само след подписване на Сметка за доходи по чл.38, ал.14 от ЗДДФЛ.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара