Спечелете 11 бр. кухненски робот Bosch MUM54R00 от МЕТРО и Coca-Cola

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

1006603016
1105748599
1208591267
1314700873
1413603710
1501552299
1604350152
2007407922
2108867081
2205415106
2501603689

Как се участва:

Чрез покупка на стек продукти на Coca-Cola от магазини МЕТРО и регистрация на фактура.

Пълни правила:

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ („Участващи обекти“).

В периода на провеждане на Промоцията, всяко лице, коeто направи покупка, от който и да е Участващ обект, на една МЕТРО единица (стек) от продукт с марка Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Sprite, в опаковки от 1L, 1.5L или 2L., и регистрира фактурата си на metro.bg/ Coca-Cola за участие в теглене за награда, подробна описана в Раздел V от настоящите правила. . Всеки клиент може да се регистрира на https://www.metro.bg/Coca-Cola, като въведе своите име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, номер на фактурата, удостоверяващ покупката на продукт/и марка Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Sprite, в опаковки от 1L, 1.5L или 2L. За участие в Промоцията се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, и да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Промоцията, личните му данни да бъдат обработвани от Организаторите за целите на Промоцията.Участникът отговаря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Всяко лице може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, като всяка покупка на поне една МЕТРО единица от продукт с марка Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Sprite, в опаковки от 1L, 1.5L или 2L. се счита за едно участие. Една фактура може да бъде регистрирана само един път и само от един участник. Повторни регистрации на една и съща фактура няма да бъдат зачетени за валидно участие.

Всяко лице, което правомерно участва в Промоцията, участва в теглене за следните награди:
Всяка от долуописаните награди е със стойност над 100 лв. и печелившият се определя от тричленна комисия от Организатор -„Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, като печелившите Участници („Печеливш“) ще бъдат изтеглени на случаен принцип.

    11 бр. кухненски робот Bosch MUM54R00

Общ брой награди: 11 броя общо за всички магазини на МЕТРО за целия период на промоцията.
Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Метро за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето. При тегленето ще бъдат изтеглени 11 Печеливши, както и 11 резервни Участници.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

Наградите се осигуряват от „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“АД, ЕИК 131032463, както и същият организатор осигурява доставката на наградите.

В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на агенция Фийлд Тийм. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

Печелившите ще бъде информирани за спечелването на Наградата чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията им като клиент на Метро в срок до 7 дни след края на Промоцията. В случай, че Печелившите откажат получаването на Наградата или не бъде открити на предоставените данни за контакт в период от 3 (три) седмици от деня на теглене на Наградата, Наградата ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им. В случай че и резервни участници не се явят за получаването на Наградата в срок до 2 месеца от съобщението, организаторите се разпореждат с Наградата както намерят за добре. 

Краен срок - 11 май 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара