Спечелете 30 прахосмукачки робот iRobot, модел Roomba® Combo

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Р. Божева - XXXXXXX929
Т. Станкова - XXXXXXX907
В. Николова - XXXXXXX266
В. Сакалев - XXXXXXX432
Н. Йотовска - XXXXXXX195
А. Андреева - XXXXXXX630
В. Динова - XXXXXXX423
Т. Туркян - XXXXXXX230
Г. Николова - XXXXXXX847
М. Узунова - XXXXXXX596
К. Митов - XXXXXXX256
Д. Георгиева-Нончева - XXXXXXX963
З. Смилкина - XXXXXXX200
Й. Ставрева - XXXXXXX556
А. Атанасова - XXXXXXX309
В. Георгиева - XXXXXXX081
М. Василева - XXXXXXX397
Г. АРНАУДОВ - XXXXXXX007
И. Качев - XXXXXXX828
М. Иванова - XXXXXXX181
Ю. Вардарова-Тюфекчиева - XXXXXXX277
Р. Господинова - XXXXXXX777
И. ИВАНОВА-ГАЙДАРОВА - XXXXXXX000
К. Димитров - XXXXXXX503
К. Георгиева-Стойчева - XXXXXXX024
М. Митев - XXXXXXX891
М. Здравкова - XXXXXXX795
К. Петрова - XXXXXXX621
Р. Пенева - XXXXXXX395
П. Димитров - XXXXXXX683

Как се участва:

С покупка на продукти Persil за минимум 6,99 и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини от търговската мрежа, които продават Persil, наричани за целите на Промоцията „търговски обекти“.

В Промоцията участват всички продукти с търговска марка Persil.

Върху участващите в Промоцията продукти няма изрично обозначение или специална опаковка.

В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди: Общо 30 бр. големи награди – прахосмукачка робот iRobot, модел Roomba® Combo(R113840), с единична стойност на придобиване 539 лв. с ДДС.

За да участва за спечелването на награда, участникът трябва да закупи продукти, участващи в Промоцията на стойност над 6,99 (шест и деветдесет и девет) лв. с ДДС по време на периода на Промоцията. При покупка на стойност над 6,99 (шест и деветдесет и девет) лв. с ДДС, участникът може да участва в томбола за спечелване на една голяма награда, като за тази цел участникът трябва да се регистрира с три имена, телефон, номер на касовата бележка, дата и снимка на касовата бележка на страницата на кампанията – www.henkel-promo.bg.

Наградите по т. 11 ще бъдат изтеглени на лотариен принцип, в периода 01-07.06.2022 г. За всяка награда ще бъде изтеглен един печеливш и една резерва измежду участниците.

Победителите ще бъдат известени по телефона за това, че печелят и как да получат наградата си. Регистрираната касова бележка/фактура, с която е спечелена награда, следва да бъде предоставена на Организатора, с цел да се удостовери направената покупка.

Наградите по т. 11 ще бъдат предоставени на съответните печеливши от представител на „Хем енд Егс” EООД.

Всеки участник може да участва в Промоцията, с повече от една касова бележка/фактура за покупка на промоционални продукти в промоционалния период, при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на промоционални продукти в размер на над 6,99 (шест и деветдесет и девет) лв. с ДДС.

За избягване на неясноти, един участник в Промоцията може да спечели само една награда по т. 11, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал на www.henkel-promo.bg. С една касова бележка може да бъде направена само една регистрация, независимо от стойността на направените с нея продукти с търговска марка Persil.

Участващата в томболата за награда касова бележка се счита за невалидна и при изтегляне участникът няма да се счита за печеливш в следните случаи:
1. Ако регистрираната касова бележка е с дата преди или след срока, упоменат в настоящите Официални правила.
2. Ако регистрираната касова бележка/фактура е за участващите продукти на стойност по-малка от над 6,99 (шест и деветдесет и девет) лв. с ДДС.
3. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш, респективно преди изпращане на наградата;
4. Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на издаване на касовата бележка/фактурата.
5. В случай, че Организаторът прецени, че участващата бележка/фактура е подправяна, копирана, преправяна или по друг начин манипулирана.

Печелившите на награда в Промоцията са длъжни:
• При получаване на наградата да докажат, че данните им съответстват на данните, описани в регистрацията, която са направили на www.henkel-promo.bg;
• Да предоставят техни лични данни: три имена, ЕГН, които се изискват за процедурата по получаване на наградата, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.

В случай, че Организаторът не може да се свърже с победител или победителят не иска наградата си или не я потърси, от 07.06.2022 до 14.06.2022 Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната награда, както е описано в настоящите Официални правила. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.

Наградите ще бъдат изпратени за сметка на Организатора в периода 15.06 -21.06.2022 г.

Краен срок - 31 май 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара